Connect with us

Biznes

Wyższy poziom wrażliwości społecznej w Alior Banku

Published

on

art. sponsorowany

Alior Uniwersytet, promocja zdrowia i rozwoju osobistego czy wolontariat – to tylko część działań skierowanych do pracowników Alior Banku, który stawia sobie za cel bycie cyfrowym liderem wrażliwym społecznie – mówił Marek Bednarczyk, dyrektor zarządzający pionem HR w Alior Banku. Instytucja została wyróżniona w tym roku licznymi nagrodami, w tym tytułem „Pracodawcy godnego zaufania”, „Wizjonera Zdrowia” oraz „Top Employer Polska 2023”.

Advertisement

Otwarcie Alior Uniwersytetu odbyło się przy współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Dyrektor HR Alior Banku podkreślał, że bankowy uniwersytet to merytoryczna i zachęcająca do nauki przestrzeń pozwalająca na poszerzanie wiedzy biznesowej, technicznej, ale również osobistej.

Pracownicy mają dostęp do szkoleń specjalistycznych, poszerzających umiejętności sprzedaży i obsługi klienta, rozwijających kompetencje przyszłości, umiejętności liderskie. Dużą popularnością cieszą się też programy wzmacniające dobrostan osobisty” – mówił Marek Bednarczyk.

Jego zdaniem, w obszarze strategii ESG (Environmental, Social, Governance) bank kładzie szczególny nacisk na literkę „S”, czyli odpowiedzialność społeczną.

Advertisement

Inspiruje ona Alior Bank do działania nakierowanego na zapewnienie dobrostanu psychofizycznego pracowników, wsparcie ich rozwoju zawodowego oraz osobistego. Jednym z narzędzi do realizacji tych celów było powołanie do życia Uniwersytetu Aliora” – mówił Bednarczyk.

Jak dodał, Alior Uniwersytet działa też poza strukturami banku, m.in. poprzez budowanie długofalowej współpracy z uczelniamioraz działania łączące świat biznesu ze środowiskami studenckimi.

Te działania to m.in. uruchamianie programów stypendialnych, kierunków studiów pod patronatem Alior Banku, gdzie nasi eksperci są wykładowcami i wykładowczyniami. W pakiecie są też staże i merytoryczne konferencje” – wyliczał dyrektor.

Bank, promując innowacyjne metody uczenia się, chciał dopasować je do potrzeb i oczekiwań zmieniających się pokoleń pracowników.

Advertisement

W przestrzeni o nazwie Alior Talks dostarczamy inspiracji rozwojowych w formacie krótkich filmów, nagrywanych w specjalnie wybudowanym studio TV Aliora, do którego zapraszamy ekspertów wewnętrznych oraz czołowych twórców z rynku” – tłumaczył Marek Bednarczyk.

Szef Pionu HR Alior Banku, zwrócił także uwagę na wyjątkowo ciekawą jego zdaniem edukacyjną inicjatywę banku, czyli Festiwale Rozwoju, organizowane w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Na festiwal zapraszani są czołowi mówcy z Polski i zagranicy oraz wewnętrzni eksperci i ekspertki banku. W tym roku poruszaliśmy m.in. temat sztucznej inteligencji, szukaliśmy zależności między sportem a przywództwem oraz analizowaliśmy czym jest well-being” – mówił dyrektor.

Oferta edukacyjna Alior Uniwersytetu dostępna jest dla 6500 pracowników banku, ale wkrótce dostęp zyskają też pracownicy spółek zależnych Alior Banku.

Advertisement

Dowodem na sens naszych działań edukacyjnych, a zwłaszcza powołania Alior Uniwersytetu jest zdobyta nagroda w konkursie >>Pracodawca godny zaufania<< w kategorii Edukacja” – podkreślił dyrektor.

Nagroda za edukacyjne inicjatywy Aliora, to niejedyne wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie bankowi. Alior Bank otrzymał również prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023 i 2024. Tytuł ten jest przyznawany najlepszym pracodawcom w kraju, którzy kładą nacisk na wprowadzanie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Bank został także laureatem nagrody „Wizjonerzy Zdrowia Wprost” w kategorii pracodawca, otrzymał certyfikat Friendly Workplace 2023 oraz wyróżnienie HRNJ – HR Najwyższej Jakości.

To bardzo ważne dla nas wyróżnienia, które pokazują, że wsparcie, które okazujemy pracownikom, szczególnie to w zakresie zdrowia, ma głęboki sens” – ocenił Bednarczyk.

Bednarczyk dodaje, że doświadczenia ostatnich lat, związane z pandemią, a teraz wojną w Ukrainie odbiły się na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym Polaków.

Advertisement

W Alior Banku podchodzimy do tego bardzo poważnie, dlatego oferujemy pracownikom wsparcie zdrowia fizycznego i mentalnego. Każdy pracownik banku ma wysokiej klasy pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący bezpłatny dostęp do m.in. psychologa, psychiatry oraz stomatologa i rehabilitacji” – tłumaczył dyrektor.

Dodał, że poza usługami medycznymi, pracownicy mają też dostęp do platformy Mindgram (well-being), gdzie znajduje się szereg szkoleń, webinariów dotyczących zachowania równowagi psychofizycznej. Ponadto bank wprowadził tzw. „Dzień na U”, czyli dodatkowy pełnopłatny dzień na zrobienie przez pracownika nieobowiązkowych, pogłębionych badań medycznych.

Według szefa pionu HR w Alior Banku, na pracowników bardzo pozytywnie wpływają również inicjatywy charytatywne.

Każdy znajdzie coś interesującego spośród szeregu inicjatyw, począwszy od wolontariatu, przez krwiodawstwo, po charytatywne akcje sportowe. Sport ma szczególne miejsce z sercach pracowników naszego banku, czego dowodem jest organizowana od lat Olimpiada Alior Banku” – wskazał Marek Bednarczyk.

Advertisement

W tegorocznej, dwunastej edycji uczestniczyło 550 pracowników banku, rywalizując w dziewięciu dyscyplinach.

Dyrektor podkreślał, że wszystkie działania Alior Banku – jako instytucji skoncentrowanej na innowacjach cyfrowych, rozwoju pracowników i wrażliwości społecznej – są zawarte w strategii biznesowej, której filarem są zaufanie i odpowiedzialność.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

ERGO Hestia z wysokim ratingiem AA i stabilną perspektywą

Published

on

By

art. sponsorowany

Agencja Fitch określiła rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na wysokim poziomie AA z perspektywą stabilną.

Jak podkreślają eksperci agencji Fitch, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla wiodącego na świecie reasekuratora – Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

Gwarancja bezpieczeństwa finansowego to nasze zobowiązanie wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Potwierdza to tak wysoka ocena ratingowa – mówi Artur Borowiński, prezes ERGO Hestii. – Na przestrzeni ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo dużo w zakresie zabezpieczenia finansowego. Wystarczy przypomnieć, że jako pierwsi w polskich ubezpieczeniach wdrożyliśmy niezwykle zaawansowany model wewnętrzny. Jesteśmy na najwyższych poziomach wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego. Nasi klienci, zwłaszcza korporacyjni, to doceniają”.

Advertisement

ERGO Hestia znajduje się na podium ubezpieczycieli w Polsce. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Wysoki rating otwiera nowe możliwości w ubezpieczeniach korporacyjnych – w dotychczasowym spektrum aktywności, ale także w obszarach rozwojowych, na przykład w istotnych dla polskiej gospodarki energetyce odnawialnej i strategicznych projektach infrastrukturalnych.

Źródło informacji: ERGO Hestia

Advertisement
Continue Reading

Biznes

Skuteczna realizacja decyzji środowiskowej przez Kopalnię Turów

Published

on

By

art. sponsorowany

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poprzez realizację szeregu inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec. Na wszystkie działania kopalni wynikające decyzji środowiskowej przeznaczono do tej pory ok. 56,6 mln zł.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Kopalnia odpowiedziała również na kilka tysięcy pytań – głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej.

Advertisement

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na sąsiadujące z nią tereny przygraniczne. Można wśród nich wskazać działania z obszaru ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem, rekultywacji oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra.

Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji, czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do aktualizacji modelu hydrogeologicznego tego rejonu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.

Ponadto budowane są ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane są nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia dzięki czemu wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia wzrósł z 27 do 30 proc.

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w poszczególnych komponentach środowiska w ramach decyzji środowiskowej można przeczytać na stronie internetowej: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

Advertisement

Continue Reading

Advertisement
Advertisement