Connect with us

Biznes

W Polsce rusza Digital Equity Accelerator, program HP wspierający globalną integrację cyfrową

Published

on

art. sponsorowany

W 2024 roku projekt będzie priorytetyzował wyzwania związane z równością cyfrową w Polsce, Brazylii i Kanadzie*.

Kluczowe informacje:

  • System aplikacyjny do programu Digital Equity Accelerator jest już otwarty, a organizacje z Polski, Brazylii i Kanady* mogą składać wnioski do 1 marca 2024 r.

  • Digital Equity Accelerator, wspólna inicjatywa HP Inc. i Fundacji HP, pomaga organizacjom non-profit z całego świata rozwinąć potencjał i zwiększać ich skalę wpływu na kształtowanie świata cyfrowego.

  • W ciągu pierwszych dwóch lat Akcelerator pomógł 17 uczestniczącym w nim organizacjom dotrzeć do 8,1 miliona nowych osób.

Firma HP Inc. (NYSE: HPQ) i Fundacja HP zachęcają do rejestracji zgłoszeń w programie Digital Equity Accelerator 2024, który opracowano w celu zniwelowania globalnej luki cyfrowej i wspierania możliwości sprzyjających społecznej inkluzji. W ramach programu 10 wybranych organizacji non-profit dostanie dotację w wysokości 100 000 USD, technologie marki HP (o wartości ~100 000 USD) oraz sześciomiesięczne wirtualne szkolenie pokazujące, jak można skalować innowacyjne rozwiązania związane z cyfrową równością, koncentrując się na możliwościach edukacyjnych, zdrowotnych i ekonomicznych. HP będzie przyjmować zgłoszenia do 1 marca 2024 r., a organizacje w Polsce, Brazylii i Kanadzie* od dziś są zaproszone do składania wniosków.

Advertisement

W HP wierzymy w moc technologii i pozytywny, długotrwały wpływ, jaki może nieść ze sobą. Równość cyfrowa jest dla nas niezwykle ważną kwestią, w którą angażujemy się na co dzień. Widzimy konieczność zmniejszenia globalnej luki cyfrowej i tworzenia przyszłości bardziej inkluzywnej, w której każdy może mieć łączność z siecią – mówi Michele Malejki, Global Head of Social Impact, HP Inc. i dyrektor Fundacji HP. – Bardzo nas ciekawi, jakie rozwiązania zostaną wypracowane w ramach tegorocznej edycji programu Digital Equity Accelerator”.

Cyfrowa luka o wartości ponad 1 biliona dolarów ogranicza miliardom ludzi równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych. Za pośrednictwem programu Digital Equity Accelerator firma HP pomaga w tworzeniu bardziej sprawiedliwego świata poprzez dostęp do sprzętu, łączności, umiejętności cyfrowych i odpowiednich treści wysokiej jakości. Akcelerator pomaga organizacjom wzmacniać potencjał i upowszechniać wpływ rozwiązań w zakresie równości cyfrowej, szczególnie wśród osób wykluczonych.

Od 2022 roku absolwenci Akceleratora skupiają się na wspieraniu postępu w zakresie równości kobiet, rozwoju technologii dla osób niepełnosprawnych i starzejących się populacji oraz zwiększaniu poziomu równości cyfrowej w niedostatecznie reprezentowanych lub mało zasobnych społecznościach – m.in. wśród kobiet, dziewcząt, osób niepełnosprawnych i starszych, grup historycznie dyskryminowanych lub marginalizowanych, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia. W ciągu pierwszych dwóch lat Akcelerator pomógł 17 uczestniczącym w nim organizacjom w dotarciu do 8,1 miliona nowych osób.

Kraje objęte zasięgiem programu w 2024 roku – cyfrowa równość w Polsce, Brazylii, i Kanadzie*

Advertisement

Państwa objęte zasięgiem programu w tym roku zostały wybrane przez firmę HP w taki sposób, aby zaadresować konkretne problemy związane z pogłębiającą się luką cyfrową – zgodnie z zobowiązaniem marki do promowania inkluzywnego dostępu do sieci. Każdy z wyselekcjonowanych krajów reprezentuje różnorodne wyzwania w tym zakresie.

Polska stoi w obliczu utrzymujących się podziałów, zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród uchodźców.[1]

Brazylia, pomimo tego, że dostęp do sieci w domu jest coraz powszechniejszy, mierzy się z wyraźną luką cyfrową, która dotyka bardziej podatne grupy społeczne, szczególnie populację rdzenną i afro-brazylijską oraz starzejące się osoby.[2]

  • Kanada*, pomimo wysokiego poziomu dostępu do internetu, ma utrzymujące się nierówności wśród społeczności rdzennych i wiejskich, i podejmuje wysiłki w celu wypełnienia tych luk w łączności.[3]

Globalna luka cyfrowa ogranicza równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych

Rosnąca luka cyfrowa zmienia krajobraz edukacyjny, wpływając na doświadczenia młodych ludzi w zakresie rozwoju umiejętności, a co za tym idzie, na przyszłą siłę roboczą – jak podkreśliła Global Business Coalition for Education (2022). Wybrane obserwacje:

Advertisement
  • Nierówności cyfrowe: W 2020 r. tylko 34% uczniów szkół podstawowych, 41% uczniów szkół średnich i 68% uczniów szkół wyższych miało w domu dostęp do komputera podłączonego do internetu.
  • Braki edukacyjne: Do 2030 r. ponad połowa młodych osób nie będzie w stanie zdobyć umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
  • Nadciągający deficyt pracowników: Prognozy wskazują na znaczny „niedobór pracowników”. Do 2030 roku aż 85 milionów stanowisk może być nieobsadzonych.

Społeczności, które niwelują lukę cyfrową, mają zasadniczo lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych:

  • Zwiększony zasięg opieki zdrowotnej: W 2021 r. 37% dorosłych korzystało z usług telemedycznych, przy czym korzystanie z nich było skorelowane z poziomem wykształcenia, dochodami rodziny i wskaźnikiem urbanizacji, zgodnie z raportem CDC (2022).
  • Niwelowanie różnic między miastem a wsią: Na całym świecie 82% mieszkańców miast korzystało z internetu w 2022 r., co oznacza 1,8-krotną różnicę w porównaniu z obszarami wiejskimi. Według ITU (2022) wskaźnik ten stale spadał z 2,3 do 1,8 w ciągu ostatnich trzech lat, pokazując zmniejszającą się lukę.

Zaangażowanie HP w równość cyfrową i zrównoważony wpływ

Prawie połowa światowej populacji pozostaje offline. W tym kontekście zlikwidowanie luki cyfrowej poprzez sprawiedliwy dostęp do technologii, umiejętności i treści zmienia życia, a nawet całe społeczności, przyczyniając się do tworzenia bardziej sprawiedliwego świata. Od początku 2021 roku HP realizuje swoją misję przyśpieszenia równości cyfrowej dla 150 milionów ludzi do 2030 roku. Wizją HP jest stanie się najbardziej zrównoważoną i sprawiedliwą firmą technologiczną na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w jej obszarach zainteresowania, takich jak działania na rzecz klimatu, prawa człowieka i sprawiedliwość cyfrowa.

Więcej informacji na temat programu Digital Equity Accelerator i kryteriów, które trzeba spełnić, by wziąć w nim udział można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy.

O firmie HP

HP Inc. to globalny lider, firma tworząca rozwiązania pozwalające ludziom łączyć się i urzeczywistniać to co najważniejsze. Działając w ponad 170 krajach, HP dostarcza szeroką gamę innowacyjnych i zrównoważonych urządzeń, usług i subskrypcji w sferze komputerów osobistych, drukarek, druku 3D, pracy hybrydowej i gamingu. Więcej informacji na www.hp.pl

* z wyłączeniem prowincji Quebec

Advertisement

[] https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2901954,polish-pm-unveils-eur-130m-plan-to-close-digital-divide

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37477958/#:~:text=Theigitaldivideisthe,achievinginternetaccessforall

[3] https://datareportal.com/reports/digital-2023-canada

Źródło informacji: HP Inc. Polska

Advertisement

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

20 lat Polski w UE: świętowanie sukcesów i fundamentalne pytania o przyszłość

Published

on

By

fot. PAP

1 maja 2024 roku mija 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – przełomowego momentu w historii zarówno naszego kraju, jak i całej Wspólnoty. To doskonały moment na dokonanie bilansu członkostwa oraz zdefiniowanie wyzwań stojących przed „europejską rodziną” w najbliższych latach, czego podjęli się uczestnicy jubileuszowej konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową.

Konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej” zgromadziła w warszawskiej siedzibie PAP wielu znamienitych gości ze świata polityki, dyplomacji, nauki, biznesu i środowiska samorządowego – wśród nich współautorów sukcesu integracji naszego kraju ze Wspólnotą.

Advertisement

Dzisiejsze spotkanie nawiązuje oczywiście do historii i cieszymy się, mogąc gościć tych, którzy przez dekady, krok po kroku, wprowadzali Polskę do unijnych struktur. Jednak jeszcze bardziej interesuje nas teraźniejszość i przyszłość oraz odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące przyszłości całej UE oraz pozycji Polski w tej Wspólnocie” – powiedział Marek Błoński, szef Polskiej Agencji Prasowej, w przemówieniu otwierającym konferencję.

Bilans dwudziestolecia Polski w UE jest bezdyskusyjnie dodatni, a świętowaniu rocznicy towarzyszy poczucie, że stanowiło ono dla rozwoju naszego kraju najlepszy okres w jego historii. Potwierdzają to dane statystyczne: udało się nam zmniejszyć dystans względem średniego poziomu rozwoju krajów unijnych z 51,5 proc. PKB per capita w 2004 roku do 80 proc. obecnie. Do Polski z samej polityki spójności trafiły środki o wartości przeszło 161 mld euro, które wspierały inwestycje transportowe, energetyczne, w ochronę środowiska, innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw czy wreszcie całą sferę społeczną.

Od 2004 roku zarówno Polska, jak i Europa przeszły istotne przemiany, które doprowadziły nas do wykorzystania tego, co najlepsze ze wszystkich państw członkowskich. Dziś Polska stanowi mocny filar Europy, a polscy obywatele należą do osób najbardziej wspierających UE” – powiedziała w przesłaniu skierowanym do uczestników konferencji Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Jednak obecność w strukturach europejskich oznacza dla krajów członkowskich Wspólnoty znacznie więcej niż tylko potężne dotacje i korzyści płynące z otwarcia granic czy dostępu do jednolitego rynku. Nie bez powodu wejście do UE jest obecnie marzeniem wielu kolejnych społeczeństw, chociażby ukraińskiego, definiujących je jako „żelazną gwarancję bezpieczeństwa” dla swej suwerenności i niepodległości. Wspominał o tym Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2005, podczas którego kadencji Polacy wpierw poparli integrację w ogólnokrajowym referendum, a następnie świętowali oficjalnie dołączenie do UE.

Advertisement

Obecność w UE to przede wszystkim szansa na utrzymanie niezależności wobec państw trzecich, takich jak Chiny czy Rosja. Polska może dziś, ze swoim potencjałem, proeuropejskim rządem oraz euroentuzjastycznym społeczeństwem, faktycznie współkształtować główne kierunki rozwoju i reform całej Unii. Wspólnota musi się dostosować do dynamicznie zmieniającego się świata i w kilku fundamentalnych kwestiach, takich jak klimat, bezpieczeństwo czy zdrowie, pogłębiać integrację oraz przemawiać jednym głosem” – zauważył prezydent Kwaśniewski.

Główna część konferencji podzielona była na trzy panele, dotyczące kolejno: geopolityki, kwestii gospodarczych oraz samorządu, czyli wpływu członkostwa na rozwój tzw. Polski lokalnej. W pierwszym z nich, prowadzonym przez Wojciecha Tumidalskiego, redaktora naczelnego PAP, uczestniczyli minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prof. Jerzy Buzek oraz wiceminister Marek Prawda.

Minister funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że świętowanie 20-lecia Polski w UE nie może stanowić przysłowiowego „osiadania na laurach”. Pomimo olbrzymich sukcesów, nasz kraj ma wciąż wiele do nadrobienia, chcąc osiągnąć poziom rozwoju i zamożności najbogatszych krajów UE.

Polska mierzy się z jednymi z największych w Europie różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami, zwłaszcza metropoliami a tzw. prowincją, które koniecznie musimy niwelować. Mamy również wiele do zrobienia także w innych obszarach, jak innowacyjność czy transformacja energetyczna, stanowiąca warunek dla utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki” – podkreślała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Advertisement

Prof. Jerzy Buzek, premier RP w latach 1997-2001, wskazywał na potrzebę stałego budowania świadomości społeczeństwa co do korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE. Wśród młodszego pokolenia, niepamiętającego czasów sprzed akcesji do Wspólnoty, populistyczne hasła wzywające do tzw. polexitu mogą bowiem padać na podatny grunt. Zaznaczył, że w związku z tym liczy na wysoką frekwencję w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, legitymizującą nasze zaangażowanie w losy UE.

UE jest dzisiaj odpowiedzią na wielkie zagrożenia dla Europejczyków, a polska prezydencja w 2025 roku zdeterminuje działania Unii na następne lata. Dlatego ważne jest, by klasa polityczna i całe społeczeństwo solidnie się do tego zadania przygotowali” – ocenił prof. Jerzy Buzek.

Podobną refleksją podzielił się Marek Prawda, wiceminister spraw zagranicznych, przypominając jednocześnie, że Polacy są obecnie jednym z najbardziej euroentuzjastycznych społeczeństw w UE, opowiadającym się również za dalszym rozszerzaniem Wspólnoty m.in. na wschód.

Dostrzegam jednak zagrożenie wiążące się z próbami zniechęcenia Polaków do Wspólnoty prowadzonej przez niektóre środowiska. To bardzo ryzykowna gra, bo podobne, niestworzone teorie i mity stały u podstaw ostatecznego opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię – z olbrzymią zresztą szkodą dla tego państwa” – zaznaczył Marek Prawda, wiceminister spraw zagranicznych.

Advertisement

W kolejnych panelach udział wzięli m.in. prof. Leszek Balcerowicz, b. premier Jan Krzysztof Bielecki, wiceminister finansów Jurand Drop i wiceminister funduszy Jacek Protas, b. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także przedstawiciele świata nauki (prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Monika Stanny z Polskiej Akademii Nauk) oraz samorządu (Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich). Dyskutowali oni o ekonomicznych, społecznych i infrastrukturalnych osiągnięciach minionych dwudziestu lat, jak i wyzwaniach stojących przed Polską i UE w kolejnych dekadach.

Członkostwo w UE nie zwalnia nas z obowiązku prowadzenia rozsądnej, przemyślanej polityki krajowej, również w obszarze gospodarki. Przykład Grecji pokazuje, że obecność we Wspólnocie może nie wystarczyć, by uchronić nas przed negatywnymi konsekwencjami błędnych decyzji” – zaznaczył prof. Leszek Balcerowicz.

Konferencji„20 lat Polski w Unii Europejskiej” towarzyszyła prezentacja raportu przygotowanego przez PAP we współpracy z wybitnymi naukowcami, stanowiącym bilans naszego członkostwa w strukturach unijnych. Gospodarka, społeczeństwo, polska wieś, rolnictwo, środowisko, samorządy, edukacja, zdrowie, transport i wyzwania – to tematy opracowań przygotowanych przez zaproszonych autorów.

Dzięki tej publikacji nasi czytelnicy, zarówno polscy, jak i zagraniczni, poszerzą swą wiedzę o Unii Europejskiej, wiążących ją traktatach, dyrektywach i innych aktach prawnych. Dowiedzą się również o doniosłych wydarzeniach i aktywnościach najważniejszych osób i instytucji Wspólnoty, a także działaniach na rzecz poprawy życia w państwach Unii” – napisał we wstępie do raportu Wojciech Tumidalski, redaktor naczelny PAP.

Advertisement

Podczas wydarzenia poznaliśmy również laureatów konkursu „Inwestycja z perspektywą” 2024 organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. W konkursie internauci wybrali najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Zwycięzcą zostało miasto Kalety, na podium znalazły się także gmina Sobienie Jeziory oraz miasto Puck.

Konkurs, raport oraz cała konferencja to elementy projektu „20 lat w UE. Parlament Europejski, a życie Polaków”, na który Polska Agencja Prasowa pozyskała dofinansowanie z Parlamentu Europejskiego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Advertisement
Continue Reading

Biznes

Rusza piąta edycja Festiwalu Wolontaryjnego EY GDS Polska. Pracownicy zasadzą 4000 drzew

Published

on

By

fot. EY GDS Polska

Sadzenie 4000 drzew, przygotowanie ekoogrodów dla szkół, sprzątanie miasta i przerabianie koszulek na zabawki dla psów ratowniczych. Już 17 kwietnia rusza flagowy projekt CSR w EY GDS – piąta edycja Festiwalu Wolontaryjnego. To jedna z wielu lokalnych inicjatyw, dzięki którym EY chce poprawić życie 1 mld osób na całym świecie.

EY GDS to globalna sieć centrów kompetencyjnych, która dostarcza usługi dla EY na całym świecie. Organizacja angażuje się w różnorodne inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym organizuje dwa razy do roku Festiwal Wolontaryjny, którego celem jest poprawa jakości życia oraz środowiska, w którym funkcjonuje.

Cel? Pozytywny wpływ na 1 mld osób

Advertisement

Festiwal Wolontaryjny jest częścią globalnego celu EY, który chce pozytywnie wpłynąć na życie 1 miliarda ludzi do 2030 roku. Pracownicy EY GDS mogą dwa razy w roku skorzystać z dwudniowego urlopu wolontaryjnego i zaangażować się w inicjatywy na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska. Festiwal odbywa się we wszystkich dziewięciu oddziałach EY GDS na całym świecie, w tym w Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, na Sri Lance, Filipinach, w Argentynie, Meksyku oraz Indiach.

Piąta edycja rozpocznie się już 17 kwietnia 2024 roku i potrwa do końca miesiąca. Tematem przewodnim jest ekologia i wsparcie środowiska. EY GDS Polska szacuje, że zaangażuje aż 300 pracowników, którzy przez kilkanaście dni połączą swoje siły dla lokalnej społeczności.

Ekoogrody dla szkół i zrównoważony transport

Na potrzeby piątej edycji organizacja EY GDS Polska nawiązała współpracę z Klubem Gaja – polską organizacją ekologiczną, która angażuje się w realne działania na rzecz środowiska naturalnego oraz poszanowania praw zwierzą. Wspólnie stworzą ekoogrody dla lokalnych szkół, dzięki którym chcą zaszczepić w młodych ludziach świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za otoczenie.

Advertisement

Jednocześnie Festiwal Wolontaryjny podniesie świadomość na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. Wolontariusze EY GDS Polska razem z Wrocławskim Stowarzyszeniem Rowerowym zorganizują interaktywną sesję online na temat różnych aspektów jazdy na rowerze: od przepisów drogowych po rolę jednośladów w osiąganiu neutralności klimatycznej. Następnie uczestnicy wezmą udział w wyzwaniu i podzielą się wrażeniami – na jeden dzień zamienią samochody i motocykle na rowery.

Przerabianie starych koszulek na zabawki dla psów ratowniczych

Dodatkowo, organizacja współpracuje z NGO Goodera w projekcie upcyklingu – wolontariusze wezmą udział w warsztatach, podczas których przekształcą stare koszulki w zabawki dla psów ratowniczych. Ten satysfakcjonujący projekt DIY nie tylko dostarcza rozrywki i stymulacji dla psów ratowniczych, ale także promuje zrównoważony rozwój poprzez ponowne wykorzystanie materiałów, które w innym przypadku trafiłyby do śmieci.

Sadzenie drzew i sprzątanie miasta

Advertisement

Elementem Festiwalu Wolontaryjnego będą działania poprawiające jakość powietrza i estetykę miejskiego krajobrazu. Dlatego uczestnicy posprzątają miasto oraz posadzą aż 4000 drzew na wrocławskich Osobowicach.

Tylko w 2023 roku w akcji sadzenia drzew wzięło udział 150 wolontariuszy EY GDS Polska z Wrocławia i Warszawy. Inicjatywy zostały przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Klub Gaja, Fundacją Las Na Zawsze oraz z Dotlenieni.org. Za to niezwykłe osiągnięcie organizacja została uhonorowana Global Green Business Award – nagrodą przyznawaną firmom przyczyniającym się do posadzenia minimum 1 tysiąca drzew rocznie. EY GDS Polska przekroczyła ten wymóg prawie dziesięciokrotnie.

Zaangażowanie pracowników EY GDS Polska

Tylko w dwóch poprzednich edycjach Festiwalu Wolontaryjnego udział wzięło ponad 650 osób, trafiając ze swoją pomocą do ponad 4000 beneficjentów.

Advertisement

Jestem niesamowicie dumny z naszych wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem czynią Festiwal Wolontaryjny EY GDS niezapomnianym za każdym razem. To dzięki Nim możemy tworzyć pozytywny wpływ na społeczność i inspirować innych do działania dla wspólnego dobra” – mówi Dominik Woźniak, szef EY GDS Polska.

Zaangażowanie EY GDS nie kończy się tylko na wydarzeniach wolontaryjnych. Organizacja wspiera różnorodne inicjatywy społeczne i edukacyjne, angażując się w projekty mające na celu rozwój lokalnych społeczności i edukację młodzieży. Dzięki temu EY GDS nie tylko buduje pozytywny wizerunek jako odpowiedzialny pracodawca, ale również aktywnie przyczynia się do poprawy jakości życia wielu ludzi.

EY Global Delivery Services (GDS)

EY Global Delivery Services (GDS) świadczy usługi dla EY na całym świecie. Jest to stale rozwijająca się, zintegrowana sieć centrów, która zapewnia innowacyjne, skalowalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi biznesowe dla firm członkowskich EY.

Advertisement

EY GDS świadczy usługi w wielu obszarach, a różnorodność projektów i zaplecza tworzy dynamiczne, wielokulturowe i integracyjne środowisko pracy, w którym „talent, energia i innowacyjność” to trzy podstawowe wartości pracowników.

Biura EY GDS w Polsce znajdują się we Wrocławiu i w Warszawie. Współpracują z dziewięcioma krajami – Argentyną, Meksykiem, Chinami, Indiami, Filipinami, Sri Lanką, Węgrami, Hiszpanią i Wielką Brytanią – oraz z zespołami ze wszystkich linii usług EY, regionów geograficznych i sektorów, odgrywającymi istotną rolę w realizacji strategii rozwoju EY.

Źródło informacji: EY GDS Polska

Advertisement
Continue Reading

Advertisement
Advertisement