Connect with us

Biznes

Wspaniała historia i ambitne plany: Polfa Tarchomin świętuje swoje 200-lecie

Published

on

Przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki wzięli udział w uroczystej gali z okazji 200-lecia Polfy Tarchomin S.A., zorganizowanej w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. W kolejnych przemówieniach nawiązywano zarówno do historii i tradycji legendarnej marki, jak i jej ambitnych planów rozwojowych. Pracownikom Polfy przyznane zostały również odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

Historia polskiej farmaceutyki nierozerwalnie związana jest ze stołeczną Polfą Tarchomin. Spółka, świętująca właśnie 200-setne urodziny, wprowadziła na nasz rynek penicylinę (1948 r.), uruchomiła produkcję insuliny (1953 r.), a ostatnio istotnie przyczyniła się do zwalczania skutków pandemii.

Advertisement

Rozpiera nas duma z bycia częścią najstarszego w Polsce i jednego z najstarszych w Europie zakładu farmaceutycznego, ale to także olbrzymie zobowiązanie. Tak jak pokolenia naszych poprzedników czujemy odpowiedzialność za dbanie o zdrowie wszystkich Polaków i stałe zapewnianie naszemu krajowi bezpieczeństwa lekowego” – powiedział Jarosław Król, prezes zarządu Polfy Tarchomin podczas przemówienia inaugurującego uroczystą galę 200-lecia tarchomińskich zakładów.

Kilkuset gości zgromadzonych w gmachu warszawskiej Politechniki miało okazję obejrzeć jubileuszowy spot promocyjny, prowadzący ich pokrótce przez dwuwiekową historię Polfy. Rozpoczyna się on w 1823 roku na podwarszawskim wówczas Tarchominie, zaledwie kilka lat po opuszczeniu ziem polskich przez armie napoleońskie. Autorzy oddali hołd zarówno pracownikom rozstrzelanym za dostarczanie leków żołnierzom i cywilom podczas Powstania Warszawskiego, jak i o tym, którzy odbudowali Polfę po wojnie, uruchamiając produkcję leków niezbędnych do przeżycia milionom Polaków.

Historyczni założyciele przedsiębiorstwa, Jan Chryzostom Kijewski i Ludwig Hirschmann, oraz późniejsi właściciele, w tym Ludwik Spiess, którzy położyli niewątpliwe zasługi dla Zakładów, zapewne nie spodziewali się, że po dwóch wiekach ich dzieło będzie wciąż podziwiane, a oni sami wspominani jako twórcy jednej z najważniejszej krajowych wytwórni lekarstw. Już w 1826 roku działalność przeniesiono z Solca do nowej siedziby w podwarszawskim wtedy Tarchominie, gdzie do dziś firma wytwarza i doskonali medykamenty. Starania osób zarządzających i pracowników o utrzymanie ciągłości i najwyższej jakości produkcji na przestrzeni minionych 200 lat czynią z przedsiębiorstwa nie tylko ważny filar polskiej farmaceutyki, lecz także jedną z najstarszych wytwórni lekarstw w Europie” – napisał w liście do uczestników wydarzenia Andrzej Duda, Prezydent RP.

Obchody 200-lecia istnienia Polfy Tarchomin zostały objęte prezydenckim patronatem honorowym, a kilkudziesięciu najbardziej zasłużonych członków załogi spółki, pracujących w niej zazwyczaj od kilku dekad, otrzymało z rąk Grażyny Ignaczak-Bandych, szefowej kancelarii Prezydenta RP, wysokie odznaczenia państwowe.

Advertisement

Naszą wielką siłą jest zespół – obecnie ponad 900 zaangażowanych, wykwalifikowanych pracowników, dla których codzienna praca przy produkcji czy opracowywaniu leków ratujących zdrowie i życie milionów Polaków jest prawdziwą misją. Udowodnili to oni tak podczas pandemii, jak i zimowego sezonu grypowego, gdy nasze linie produkcyjne pracowały na trzy zmiany przez 24 godziny na dobę, aby w aptekach i szpitalach, nie tylko w Polsce, nie zabrakło asortymentu” – podkreślał Jarosław Król.

Podczas gali wyświetlono również specjalne nagranie przygotowane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomniał on swoją decyzję z 2019 roku o dokapitalizowaniu spółki kwotą 200 mln złotych, dzięki której przetrwała ona najcięższy czas i dziś może rozwijać nowe, strategiczne projekty inwestycyjne.

Wszyscy jesteśmy dumni z dotychczasowych dokonań Polfy oraz jej ambitnych planów na przyszłość. Ostatnie lata pokazały, że posiadanie własnego przemysłu farmaceutycznego to fundament bezpieczeństwa lekowego każdego kraju, a tarchomińskie zakłady stanowią filar tej branży w Polsce” – mówił premier.

Rzeczywiście, poza nawiązywaniem do historii i tradycji, wiele miejsca poświęcono konsekwentnie realizowanej przez spółkę autorskiej strategii rozwoju. W zeszłym roku na warszawskim Tarchominie uruchomiona została nowoczesna ampułkarnia o mocy produkcyjnej ok. 40 milionów ampułek rocznie.

Advertisement

Kolejnym, milowym krokiem w rozwoju firmy jest stworzenie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych, które będzie największym zakładem produkującym leki onkologiczne w naszej części Europy. Na 12 tys. m2 powierzchni użytkowej powstają laboratoria oraz szerokie zaplecze badawcze dla produkcji leków, które dotychczas nie były wytwarzane w Polsce. Sercem kompleksu będą dwie linie produkcyjne, opracowane, skonstruowane i przetestowane przez międzynarodowy zespół z IMA, światowego lidera w projektowaniu i produkcji automatycznych maszyn do przetwarzania i pakowania m.in. farmaceutyków.

Dzięki tej inwestycji powstaną wreszcie innowacyjne, polskie leki o najwyższym stopniu komplikacji i złożoności. Uruchomienie Centrum, największego tego typu ośrodka w tej części Europy, stanowić będzie przełom w walce z nowotworami, będącymi epidemią XXI wieku. Z całych sił kibicujemy temu przedsięwzięciu, gdyż sukcesy Polfy to sukcesy całej naszej Ojczyzny” – tłumaczył Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dzięki własnemu, rozbudowanemu zapleczu technologicznemu, Polfa Tarchomin jest również coraz silniej obecna również poza granicami naszego kraju (obecnie na 42 rynkach na całym świecie), stając się wizytówką innowacyjnego, polskiego przemysłu.

Mariaż świata nauki, polityki i biznesu nigdzie nie jest potrzebny tak jak w przemyśle farmaceutycznym. Nasz rozwój oparty jest o doskonałe, ścisłe relacje z wieloma instytutami badawczymi, ośrodkami akademickimi, środowiskami lekarzy oraz farmaceutów, jak również przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Wszyscy jesteśmy autorami sukcesu tej marki” – zaznaczył prezes zarządu Polfy Tarchomin.

Advertisement

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

ERGO Hestia z wysokim ratingiem AA i stabilną perspektywą

Published

on

By

art. sponsorowany

Agencja Fitch określiła rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na wysokim poziomie AA z perspektywą stabilną.

Jak podkreślają eksperci agencji Fitch, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla wiodącego na świecie reasekuratora – Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

Gwarancja bezpieczeństwa finansowego to nasze zobowiązanie wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Potwierdza to tak wysoka ocena ratingowa – mówi Artur Borowiński, prezes ERGO Hestii. – Na przestrzeni ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo dużo w zakresie zabezpieczenia finansowego. Wystarczy przypomnieć, że jako pierwsi w polskich ubezpieczeniach wdrożyliśmy niezwykle zaawansowany model wewnętrzny. Jesteśmy na najwyższych poziomach wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego. Nasi klienci, zwłaszcza korporacyjni, to doceniają”.

Advertisement

ERGO Hestia znajduje się na podium ubezpieczycieli w Polsce. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Wysoki rating otwiera nowe możliwości w ubezpieczeniach korporacyjnych – w dotychczasowym spektrum aktywności, ale także w obszarach rozwojowych, na przykład w istotnych dla polskiej gospodarki energetyce odnawialnej i strategicznych projektach infrastrukturalnych.

Źródło informacji: ERGO Hestia

Advertisement
Continue Reading

Biznes

Skuteczna realizacja decyzji środowiskowej przez Kopalnię Turów

Published

on

By

art. sponsorowany

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poprzez realizację szeregu inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec. Na wszystkie działania kopalni wynikające decyzji środowiskowej przeznaczono do tej pory ok. 56,6 mln zł.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Kopalnia odpowiedziała również na kilka tysięcy pytań – głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej.

Advertisement

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na sąsiadujące z nią tereny przygraniczne. Można wśród nich wskazać działania z obszaru ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem, rekultywacji oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra.

Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji, czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do aktualizacji modelu hydrogeologicznego tego rejonu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.

Ponadto budowane są ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane są nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia dzięki czemu wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia wzrósł z 27 do 30 proc.

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w poszczególnych komponentach środowiska w ramach decyzji środowiskowej można przeczytać na stronie internetowej: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

Advertisement

Continue Reading

Advertisement
Advertisement