W maju ruszyła globalna akcja pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

W maju w ponad 100 krajach na całym świecie wystartował program screeningowy May Measurement Month 2018, czyli Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego. W ubiegłorocznej edycji przebadanych zostało ponad 1,2 mln osób. Inicjatorem kampanii jest Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego. Jednym z partnerów akcji jest Medicover Polska.

Ogólnoświatowe dane pokazują, że mniej niż połowa osób wie o tym, że ma nadciśnienie tętnicze. Dlatego głównym celem kampanii May Measurement Month 2018 jest podniesienie społecznej świadomości w obszarze diagnostyki i leczenia tego schorzenia w skali lokalnej, krajowej, jak i globalnej. Podczas ubiegłorocznej edycji kampanii przebadanych zostało ponad 1,2 mln osób w 100 różnych krajach na wszystkich kontynentach.

Nadciśnienie tętnicze to bardzo groźna choroba, która rozwija się niepostrzeżenie, przez wiele lat nie dając żadnych objawów. Jest jednocześnie najsilniejszym pojedynczym czynnikiem całkowitego ryzyka zgonów oraz ryzyka wystąpienia wielu chorób. Powoduje uszkodzenie tętnic, którego konsekwencją może być zawał, a także udar mózgu, niewydolność nerek, zaburzenia krążenia obwodowego, a nawet demencja.
-prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, Główny Badacz i Koordynator Krajowy badania MMM18 w Polsce

Obok wczesnego rozpoznania nadciśnienia tętniczego kluczowe znaczenie ma skuteczność leczenia.

-Dzięki wskaźnikom monitorujemy skuteczność leczenia wielu chorób. Wiemy, że 64 proc. naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiąga wyrównanie wartości ciśnienia. Jest to wynik o 22 punkty procentowe lepszy od wyników leczenia w opiece publicznej w Polsce. Dane globalne pokazują, że wśród osób leczonych na nadciśnienie tętnicze, mniej niż jedna trzecia osiąga aktualnie zalecane cele terapeutyczne. W Medicover, dzięki wysokiej skuteczności leczenia, pacjenci zyskują łącznie 44 tys. lat życia. Gdyby wszyscy chorzy z nadciśnieniem tętniczym w Polsce byli leczeni w naszym modelu opieki, to można by zapobiec utracie prawie 3,5 mln lat życia- mówi lek. med. Agnieszka Motyl, epidemiolog i Kierownik ds. Jakości Medycznej z Medicover Polska.

-Efektywne leczenie nadciśnienia tętniczego krwi ma również wymiar ekonomiczny. Zgodnie z raportem „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” nadciśnienie tętnicze to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników w Polsce. Z powodu tej choroby, na jednego pracownika, prowadzonego w modelu Medicover, przypada średnio 0,04 dnia absencji w pracy – w przypadku osób, które korzystają z opieki poza Medicover jest to 0,18 dnia – dodaje dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska.

Kolejna edycja Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia Tętniczego ruszyła!

W ramach tegorocznej edycji kampanii May Measurement Month obserwacją zostaną objęte osoby, które zgodzą się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej.

Program jest adresowany szczególnie do osób powyżej 18. roku życia, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu ostatniego roku. Pomiary będą wykonywane w Centrach Medicover wśród pacjentów korzystających z opieki medycznej.

Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po zebraniu zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację do centralnej, światowej bazy danych.

Oprócz badania każdorazowo przeprowadzony będzie krótki wywiad dotyczący historii chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Badani pacjenci, których wynik pomiaru ciśnienia będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany diety i stylu życia.

Patronat nad kampanią May Measurement Month 2018 objęło Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Partnerami badania w Polsce są Medicover, CHDE/MICROLIFE, Servier i ALAB Laboratoria.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart