Otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Kłodzie

21 września przedstawiciele Urzędu Miasta Piła i Altvater Piła dokonali symbolicznego otwarcia instalacji biologicznego przetwarzania w Kłodzie (gmina Szydłowo). To ostatni etap inwestycji Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów (IMBP). Nowo powstała instalacja, wspólnie z działającą od 2011 roku częścią mechaniczną, uzyskała status RIPOK.

Instalacja biologicznego przetwarzania została przez Altvater Piła oddana do użytku w lipcu bieżącego roku. Od tego czasu trafiają do niej odpady ulegające biodegradacji, wysortowane w części mechanicznej instalacji w Kłodzie. Frakcja bio- poddawana jest w bioreaktorach procesom stabilizacji i higienizacji, w wyniku których znacznie zmniejsza się jej objętość oraz zneutralizowany zostaje jej wpływ na środowisko. Pozostałości, których nie da się już zagospodarować, po spełnieniu określonych warunków, są bezpiecznie deponowane na składowisku znajdującym się w sąsiedztwie Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP).

— Instalacja jest kolejnym elementem w pakiecie działań Piły na rzecz zielonego i czystego miasta oraz ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniami. Pozwala na zagospodarowanie odpadów nie tylko z terenu Piły, ale całego Związku Międzygminnego PRGOK czyli prawie całej północnej części Wielkopolski. Przypomnę, że Polska ma ogromny problem z wymogami dyrektywy CAFE.  Władze Piły od lat skutecznie dążą do tego, by osiągać wymagane wskaźniki czy to związane z niską emisją, czy też z gospodarką odpadami. To także kolejny krok w kierunku obiegu zamkniętego — powiedział Piotr Głowski, prezydent miasta Piły.

Jedną z najważniejszych korzyści środowiskowych związanych z inwestycją jest maksymalizacja odzysku surowców wtórnych z odpadów transportowanych do MBP w Kłodzie. Pochodzą one z Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami oraz okolicznych gmin, terenu zamieszkiwanego łącznie przez ponad 200 tysięcy osób.

Comments: 1

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart