Connect with us

Edukacja

MEiN: Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Published

on

fot. PAP

Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuację studiów w uczelni, a 472 już przyjęto – przekazał PAP resort edukacji i nauki.

Ukraińcy są od lat największą grupą obcokrajowców na polskich uczelniach. PAP zapytała Ministerstwo Edukacji i Nauk o to, ilu Ukraińców obecnie studiuje w Polsce. Z przekazanych danych wynika, że w roku akademickim 2021/2022 (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) studiuje w Polsce 34 725 obywateli Ukrainy, którzy stanowią 41,5 proc. wszystkich cudzoziemców kształcących się w Polsce.

 

Natomiast na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, w analogicznym okresie, kształci się 146 doktorantów posiadających ukraińskie obywatelstwo, co przekłada się na 17 proc. udział Ukraińców w ogólnej liczbie cudzoziemców kształcących się na studiach III stopnia.

 

Advertisement

MEiN podało też dane dotyczące żaków z Ukrainy, którzy przybyli od 24 lutego, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według danych przekazanych resortowi przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polski (KRASP) według stanu na 27 kwietnia 2022 r., 5699 obywateli Ukrainy zgłosiło się do polskich uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuację studiów w uczelni, a 472 już przyjęto na studia lub kontynuację studiów.

 

W przypadku doktorantów, po 24 lutego br., 97 obywateli Ukrainy zgłosiło się do uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem do szkoły doktorskiej, z czego 11 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji, a 2 osoby już przyjęto do szkoły doktorskiej.

 

Rzecznik prasowy MEiN Adrianna Całus przekazała PAP, że szef resortu w rekomendacjach wydanych w marcu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczących działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie, zaapelował o rozłożenie na raty – dla obecnych studentów z Ukrainy – opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez uczelnie, a także zarekomendował skorzystanie z ustawowego uprawnienia rektora do zwolnienia z opłat.

Advertisement

 

“Ponadto, studiujący obecnie obywatele Ukrainy, którzy podjęli kształcenie począwszy od roku akademickiego 2019-2020, nadal mogą korzystać ze świadczeń za zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszyscy cudzoziemcy są uprawnieni do ubiegania się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – przekazała rzecznik MEiN.

 

Dodatkowo, o stypendium socjalne i kredyt studencki mogą ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy spełniają jeden z warunków określonych w ustawie, np. gdy udzielono zezwolenia na pobyt stały.

 

Advertisement

Natomiast obywateli Ukrainy, którzy podjęli kształcenie przed 1 października 2018 r. oraz w roku akademickim 2018-2019, obowiązują przepisy z poprzedniej ustawy – z dnia 17 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa przysługuje cudzoziemcom, którzy podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

“Osoby, które podjęły studia na warunkach innych, niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw. +warunkach dla cudzoziemców+ (…) nie posiadają uprawnień do otrzymywania wsparcia finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy materialnej” – sprecyzowała rzecznik MEiN.

 

PAP zapytała również to, czy widoczny jest odpływ studentów ukraińskich – np. czy dotyczy to mężczyzn, którzy wracają do kraju, by służyć w wojsku.

Advertisement

 

“Ministerstwo Edukacji i Nauki nie dysponuje takimi danymi” – podkreśliła Całus. Dodała, że szef MEiN w rekomendacjach dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaapelował o nieskreślanie z listy studentów obywateli Ukrainy, będących studentami danej uczelni, którzy wyjechali bądź wyjadą do swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

“W takich przypadkach MEiN sugeruje udzielnie urlopów od zajęć na czas wyjazdu (…) – na zasadach określonych w regulaminie studiów” – sprecyzowała.

 

Advertisement

Ukraińskich studentów w Polsce wspiera również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Agencja poinformowała pod koniec kwietnia o tym, że w ramach programu “Solidarni z Ukrainą” instytucje naukowe wspierające ukraińskich studentów i doktorantów, którzy opuścili swój kraj po inwazji rosyjskiej, otrzymają w sumie ponad 23,3 mln zł wsparcia. W jego ramach studenci ukraińscy mają zapewnioną możliwość nauki na polskich uczelniach w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna i prawna. Wsparcie to obejmie ok. 2 tys. osób.

 

Jak wynika z informacji zebranych przez korespondentkę PAP w Kijowie, studenci szkół wyższych w Ukrainie obecnie mają zajęcia przeważnie online. Te uczelnie i wydziały, które mają możliwość prowadzenia zajęć na miejscu, korzystają z niej i prowadzą zajęcia nawet w weekendy. Ze względu na wojnę zostały nieco zmienione reguły obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) oraz wydłużone ich terminy. Zmiany dotyczą przede wszystkim formy egzaminu dyplomowego, który w większości wypadków będzie się odbywał online. Zmienione zostaną też terminy egzaminów wstępnych na studia magisterskie.

 

Do końca maja szkoły wyższe w Ukrainie mają opublikować zasady przyjmowania studentów w roku akademickim 2022-2023. Podstawowy schemat zasad rekrutacji i terminów, który każda uczelnia ma dopasować do swoich potrzeb, na początku maja został opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa edukacji.(PAP)

Advertisement

 

Autor: Szymon Zdziebłowski

 

szz/ mhr/

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Pilski “ogólniak” na Pola ma już windę

Published

on

By

Powiat pilski pozbywa się kolejnych barier architektonicznych w szkołach. Kilka miesięcy takie urządzenie zostało oddane w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, a dzisiaj oficjalnie w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wincentego Pola w Pile.

– Projekt powstał w 2021 roku, budowa ruszyła w sierpniu 2022 roku. Prace nie zakłóciły funkcjonowania szkoły. Dziękuję panu staroście, zarządowi powiatu oraz radnym za tę decyzję. Odtąd jesteśmy szkołą w pełni otwartą – mówi Angelika Zygmunt, dyrektor I LO.

Osoby niepełnosprawne będą zaopatrzony w specjalny breloczek, który będzie otwierał drzwi do windy. To z całą pewnością ułatwi im poruszanie po budynku szkoły.

Cała inwestycja kosztowała 715.000 złotych. Koszt dofinansowania ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 150.000 zł. Pozostała kwota pochodziła z powiatu pilskiego.

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

Minister Niedzielski przywiózł czek na 3 mln złotych

Published

on

By

To już kolejna wizyta w naszym mieście ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dzisiaj minister gościł w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Wręczył on czek na 3 mln złotych przeznaczony dla pilskiej uczelni.

Są to środki z rządowych przyznanych przez Premiera RP, które przeznaczone będą na wsparcie kierunków medycznych, czyli realizację projektu Uczelni pn.: Rozwój kierunków kształcenia: pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia i ratownictwo medyczne w ANS w Pile w latach 2022-2024.

– W procesie kształcenia, kluczowe jest upraktycznienie kierunków studiów, które oznacza właśnie budowanie takich centrów symulacji medycznych, jakie posiada pilska ANS. Pozawalają one studentom, na naukę właściwego kontaktu z pacjentem już w trakcie kształcenia, a nie dopiero w szpitalu. Cieszę się, że takie centra posiadają nie tylko uniwersytety medyczne, ale także uczelnie kształcące praktycznie dla potrzeb regionu, dlatego wspierać będziemy takie wysiłki.– podsumował Minister Zdrowia.

W spotkaniu udział wziął również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Grzegorz Piechowiak, który od wielu lat wspiera Uczelnię w zakresie nowych inwestycji i rozwoju specjalistycznych kadr w regionie.

Dzięki otrzymanym obligacjom skarbowym, ANS w Pile, będzie mogła m.in.:

  • stworzyć nową salę symulacji wysokiej wierności – laboratorium do nauki i oceny procedur medycznych w warunkach wojennych/kryzysowych. Pomieszczenie będzie składało się z 3 wydzielonych stanowisk: stanowisko operacyjne do zabiegów chirurgicznych (blok operacyjny/sala porodowa); stanowisko intensywnej terapii dziecięcej/neonatologia, stanowisko wirtualnego pacjenta;
  • zmodernizować pracownie biochemii i mikrobiologii
  • kupić specjalistyczną aparaturę do fizykoterapii, kinezyterapii oraz sprzętu do diagnozy wad stóp i tworzenia wkładek ortopedycznych, umożliwi m.in. rozszerzenie nabywanej wiedzy i umiejętności studentów z zakresu nowoczesnej fizjoterapii w ortopedii;
  • stworzyć salę symulacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Minister Zdrowia spotkał się również ze studentami kierunków medycznych i poprowadził wykład pn. Jakości w ochronie zdrowia.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement