Connect with us

Edukacja

MEiN: Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Published

on

fot. PAP

Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuację studiów w uczelni, a 472 już przyjęto – przekazał PAP resort edukacji i nauki.

Ukraińcy są od lat największą grupą obcokrajowców na polskich uczelniach. PAP zapytała Ministerstwo Edukacji i Nauk o to, ilu Ukraińców obecnie studiuje w Polsce. Z przekazanych danych wynika, że w roku akademickim 2021/2022 (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) studiuje w Polsce 34 725 obywateli Ukrainy, którzy stanowią 41,5 proc. wszystkich cudzoziemców kształcących się w Polsce.

 

Natomiast na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, w analogicznym okresie, kształci się 146 doktorantów posiadających ukraińskie obywatelstwo, co przekłada się na 17 proc. udział Ukraińców w ogólnej liczbie cudzoziemców kształcących się na studiach III stopnia.

 

Advertisement

MEiN podało też dane dotyczące żaków z Ukrainy, którzy przybyli od 24 lutego, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według danych przekazanych resortowi przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polski (KRASP) według stanu na 27 kwietnia 2022 r., 5699 obywateli Ukrainy zgłosiło się do polskich uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuację studiów w uczelni, a 472 już przyjęto na studia lub kontynuację studiów.

 

W przypadku doktorantów, po 24 lutego br., 97 obywateli Ukrainy zgłosiło się do uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem do szkoły doktorskiej, z czego 11 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji, a 2 osoby już przyjęto do szkoły doktorskiej.

 

Rzecznik prasowy MEiN Adrianna Całus przekazała PAP, że szef resortu w rekomendacjach wydanych w marcu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczących działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie, zaapelował o rozłożenie na raty – dla obecnych studentów z Ukrainy – opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez uczelnie, a także zarekomendował skorzystanie z ustawowego uprawnienia rektora do zwolnienia z opłat.

Advertisement

 

“Ponadto, studiujący obecnie obywatele Ukrainy, którzy podjęli kształcenie począwszy od roku akademickiego 2019-2020, nadal mogą korzystać ze świadczeń za zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszyscy cudzoziemcy są uprawnieni do ubiegania się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – przekazała rzecznik MEiN.

 

Dodatkowo, o stypendium socjalne i kredyt studencki mogą ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy spełniają jeden z warunków określonych w ustawie, np. gdy udzielono zezwolenia na pobyt stały.

 

Advertisement

Natomiast obywateli Ukrainy, którzy podjęli kształcenie przed 1 października 2018 r. oraz w roku akademickim 2018-2019, obowiązują przepisy z poprzedniej ustawy – z dnia 17 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa przysługuje cudzoziemcom, którzy podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

“Osoby, które podjęły studia na warunkach innych, niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw. +warunkach dla cudzoziemców+ (…) nie posiadają uprawnień do otrzymywania wsparcia finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy materialnej” – sprecyzowała rzecznik MEiN.

 

PAP zapytała również to, czy widoczny jest odpływ studentów ukraińskich – np. czy dotyczy to mężczyzn, którzy wracają do kraju, by służyć w wojsku.

Advertisement

 

“Ministerstwo Edukacji i Nauki nie dysponuje takimi danymi” – podkreśliła Całus. Dodała, że szef MEiN w rekomendacjach dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaapelował o nieskreślanie z listy studentów obywateli Ukrainy, będących studentami danej uczelni, którzy wyjechali bądź wyjadą do swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

 

“W takich przypadkach MEiN sugeruje udzielnie urlopów od zajęć na czas wyjazdu (…) – na zasadach określonych w regulaminie studiów” – sprecyzowała.

 

Advertisement

Ukraińskich studentów w Polsce wspiera również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Agencja poinformowała pod koniec kwietnia o tym, że w ramach programu “Solidarni z Ukrainą” instytucje naukowe wspierające ukraińskich studentów i doktorantów, którzy opuścili swój kraj po inwazji rosyjskiej, otrzymają w sumie ponad 23,3 mln zł wsparcia. W jego ramach studenci ukraińscy mają zapewnioną możliwość nauki na polskich uczelniach w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna i prawna. Wsparcie to obejmie ok. 2 tys. osób.

 

Jak wynika z informacji zebranych przez korespondentkę PAP w Kijowie, studenci szkół wyższych w Ukrainie obecnie mają zajęcia przeważnie online. Te uczelnie i wydziały, które mają możliwość prowadzenia zajęć na miejscu, korzystają z niej i prowadzą zajęcia nawet w weekendy. Ze względu na wojnę zostały nieco zmienione reguły obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) oraz wydłużone ich terminy. Zmiany dotyczą przede wszystkim formy egzaminu dyplomowego, który w większości wypadków będzie się odbywał online. Zmienione zostaną też terminy egzaminów wstępnych na studia magisterskie.

 

Do końca maja szkoły wyższe w Ukrainie mają opublikować zasady przyjmowania studentów w roku akademickim 2022-2023. Podstawowy schemat zasad rekrutacji i terminów, który każda uczelnia ma dopasować do swoich potrzeb, na początku maja został opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa edukacji.(PAP)

Advertisement

 

Autor: Szymon Zdziebłowski

 

szz/ mhr/

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Ósmoklasiści piszą egzamin z matematyki

Published

on

By

fot. PAP

W środę o godzinie 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin z matematyki – druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich pisemny egzamin z języka obcego.

Do egzaminu przystąpiło ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w środę przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki, pytany przez PAP, czy do CKE dotarły sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu, odpowiedział, że nie. “Wszystko jest w porządku” – dodał.

 

Advertisement

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

 

Egzamin z matematyki potrwa 100 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 150 minut.

 

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dostosowania na egzaminie. Arkusz egzaminacyjny z matematyki dla nich jest arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem dla ucznia cudzoziemca, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań i treść zadań, została przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań uczniowie mogą zapisywać w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z matematyki – w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego – nie będzie wydłużony.

Advertisement

 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 1 lipca br. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później – 8 lipca br.

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

 

Advertisement

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.(PAP)

 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

ANS gości stypendystkę prestiżowego programu Fulbright

Published

on

By

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Od ponad 75 lat Program Fulbright wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Tym bardziej miło nam poinformować, że przez 6 tygodni, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, gości dr Joyce Maxwell – stypendystkę programu Fulbright Specialist, nadzorowanego w naszym kraju przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Jednym z elementów projektu, w ramach którego gości w Pile dr Maxwell tj. Multiculturalism in Medical Professions and Treatment, będzie działanie Training of Trainers. Polega ono na przeszkoleniu wybranych pracowników Uczelni w zakresie kompetencji komunikacyjnych
niezbędnych w pracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo tak, aby mogli oni w przystępny sposób przekazać zdobytą wiedzę współpracownikom oraz studentom.
Szczególnie zyska na tym programie kadra kierunków medycznych Uczelni, która podczas licznych spotkań z dr Maxwell, będzie mogła poznać amerykańską metodykę pracy oraz doświadczenie akademickie.

Ze strony Uczelni, program koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej ANS w Pile.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement