Wspólne działania policji i Straży Leśnej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz Posterunku Policji w Kaczorach wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i Nadleśnictwa Kaczory podjęli wspólne działania mające między innymi przeciwdziałać przestępstwom i wykroczeniom w zakresie szkodnictwa leśnego i przyrodniczego oraz kłusownictwa.

Wspólne patrole policjantów i strażników leśnych odbywają się na terenach leśnych powiatu pilskiego. Ich celem oprócz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych m.in. z kradzieżą drewna i kłusownictwem jest również kontrola ładu i porządku oraz propagowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem w kompleksach leśnych. Dzięki wykorzystaniu samochodów terenowych Straży Leśnej oraz radiowozów policyjnych funkcjonariusze mogą patrolować las i jego okolice oraz objąć kontrolą pojazdy i osoby naruszające przepisy dotyczące bezprawnego wjazdu do lasu. Przed nadchodzącymi świętami do zadań policjantów należy także kontrolowanie pojazdów pod kątem legalności pochodzenia przewożonego drewna i choinek.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart