Będzie nowy most na Wyspie

Piła przystępuje do  drugiego etapu rewitalizacji terenów publicznych nad rzeką Gwdą czyli tzw. plantów, której jednym z efektów końcowych będzie wybudowana skateplaza. W ramach rewitalizacji zostanie wybudowana nowa kładka na Wyspie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację terenów nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie.

W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe, dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego zyska nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy.

Skateplaza ma szansę przyciągnąć do tego miejsca wielu chętnych, zarówno z Piły, jak i okolic. Przy alejkach staną elementy umożliwiające organizowanie wystaw plenerowych.
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym.

Nastąpi rewitalizacja obszaru o powierzchni 5,63 hektarów.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2020. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie przetarg na budowę kładki przez rzekę. W następnej kolejności nastąpią działania polegające na wyborze wykonawcy robót związanych z Parkiem na Wyspie oraz terenów nad rzeką w rejonie ul. Dąbrowskiego.

Comments: 1

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

  1. NAJLEPIEJ NIECH ZROBIĄ MOSTY CO 5 METRÓW.MOŻE TANIEJ BYŁOBY ZAMKNĄĆ KORYTO W BETONOWYCH KRĘGACH,A RÓW ZASYPAĆ.A O ILE BYŁOBY BEZPIECZNIEJ.TA DURNA WŁADZA JUŻ NIE MA POMYSŁÓW NA CO MARNOTRAWIĆ NIE SWOICH PRZECIEŻ PIENIĘDZY.CHYBA ŻE TO JUŻ KAMPANIA.PEWNIE TAK.ZROBIŁ Z SIEBIE OSŁA NA RYTMACH ULICY,DO TEGO JESZCZE ODSTAJĄCE USZY ZAPOWIEDZIAŁY SWÓJ UDZIAŁ W PRZYSZŁYM ROKU.LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ .NA KOGO WY GŁOSUJECIE.

0

Your Cart