25 lat po pożarze Puszczy Noteckiej

Latem 1992 roku Puszczę Notecką dotknęły dwa pożary, które zniszczyły blisko 6 tys. ha lasów. 22 września, w Potrzebowicach, odbyła się konferencja związana z 25. rocznicą tych tragicznych zdarzeń. Wziął w niej udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Pierwszy pożar wybuchł 2 czerwca 1992 r. na Uroczysku Żelazko. W jego wyniku spłonęło 573 ha lasów, które znajdowały się w obrębie trzech nadleśnictw: Potrzebowice, Wronki i Krucz. Drugi pożar wybuchł 10 sierpnia. Jego źródłem były iskry wydobywające się z zablokowanych hamulców pociągu osobowego jadącego z Miałów do Krzyża. Z uwagi na suszę rozprzestrzeniał się on błyskawicznie i objął powierzchnię blisko 5300 ha.

Po uprzątnięciu pożarzyska, wiosną 1993 roku, rozpoczęło się ponowne wprowadzanie roślinności leśnej. W działania te zaangażowane były wszystkie ówcześnie istniejące nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Ostatecznie w ciągu 30 miesięcy od wybuchu pożaru odnowiono całą powierzchnię, posadzono około 80 milionów sztuk drzewek.

Wydarzenia z sierpnia 1992 roku przyczyniły się do zmian nie tylko w strukturze gatunkowej nowo założonych drzewostanów. Na terenie całej dyrekcji pilskiej wprowadzono też wiele innowacji do systemu ochrony przeciwpożarowej.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice znajduje się m.in. sieć punktów czerpania wody. Zostało wybudowanych 18 dodatkowych sztucznych zbiorników tzw. małej retencji. Potrzebowickie lasy są też obserwowane za pomocą trzech kamer, które przekazują obraz do punktu alarmowo-dyspozycyjnego.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart