Strażacy kontrolowali kościoły

W dniach 5, 6, 12 i 13 września 2017 roku przeprowadzono rozpoznania operacyjne połączone z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do obiektów zabytkowych – wytypowanych budynków sakralnych.

W rozpoznaniach wzięli udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zacharzyna i Lipiej Góry. Kontrolą objęto kościoły w Budzyniu, Szamocinie, Zacharzynie i Lipiej Górze.
Podczas rozpoznania sprawdzono występowanie potencjalnych utrudnień w przypadku prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektów, układem pomieszczeń, występującymi zagrożeniami oraz skontrolowali obecny stan zabezpieczeń przeciwpożarowych z obowiązującymi przepisami.

Na miejscu sprawdzone zostały również możliwości taktyczne podnośnika hydraulicznego z JRG PSP w Chodzieży oraz sprawdzono stan techniczny i sprawność  hydrantów zewnętrznych naziemnych zlokalizowanych przy kościołach.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart