Mieszkańcy sołectwa Dobrzyca wybrali nowego Sołtysa

W związku z rezygnacją Pani Moniki Szlajnik  z funkcji sołtysa Dobrzycy  i potrzebą dokonania wyboru kolejnego gospodarza sołectwa dnia 31 stycznia 2018 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa.

Pani Monika swoją funkcję sprawowała od 2007 roku. Zebrani wyrazili uznanie i podziękowanie wręczając kwiaty dla pracy dotychczasowej Pani Sołtys.

W zebraniu udział wzięło 64 mieszkańców Sołectwa, kandydat na tą funkcję był tylko jeden w osobie Pani Julity Lehmann. W głosowaniu tajnym, większością głosów nowym Sołtysem Sołectwa Dobrzyca została Pani Julita Lehmann.

Pani Monice Szlajnik  serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony w działania na rzecz lokalnej społeczności, natomiast Pani Julicie Lehmann życzymy wytrwałości, wielu ciekawych inicjatyw, satysfakcji z pełnienia tej, tak ważnej, funkcji społecznej.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart