Jan Lus kandydatem lewicy na prezydenta

W minioną sobotę 17 marca br odbyła się Konwencja Powiatowa SLD. Jej celem było przyjęcie programu wyborczego partii w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz dokonanie wyboru kandydata lewicy na prezydenta miasta Piły. Konwencja dokonała też zmian w składzie Rady Powiatowej SLD i Zarządzie Powiatowym partii.

Zebrani zaakceptowali (przy jednym głosie sprzeciwu) kandydaturę Jana Lusa w wyborach na prezydenta miasta. Zgodnie z ustaleniami międzypartyjnymi (Jan Lus jest członkiem Unii Pracy) kandydat lewicy występować będzie pod szyldem SLD – Lewica Razem. Komitet wyborczy o tej nazwie wystąpi także w wyborach do Rady Miasta i Rady Powiatu, zapraszając na swe listy wszystkie środowiska lewicowe i centrolewicowe w powiecie i mieście Pile.
Jan Lus z wykształcenia doktor fizyki jest rodowitym pilaninem. Po skończeniu studiów był między innymi wykładowcą w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Obecnie jest znanym pilskim księgarzem i przedsiębiorcą. Z lewicą związany od wielu lat pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Unii Pracy na szczeblu krajowym. Kilkakrotnie uczestniczył w wyborach samorządowych i parlamentarnych uzyskując zawsze znaczne poparcie społeczeństwa pilskiego okręgu wyborczego.
*
Konwencja zgodnie ze statutem partii wybrała także nowego przewodniczącego Rady Powiatowej SLD. Został nim (wybrany jednogłośnie) Zygmunt Jasiecki znany mieszkańcom regionu ze swej działalności ekologicznej Pilanin i Wielkopolanin 2016 Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Za sukces ten zapłacił utratą stanowiska przewodniczącego Związku Międzygminnego PRGOK z inspiracji osób, które widziały w nim potencjalnego konkurenta w wyborach samorządowych.
W dyskusji nad programem wyborczym partii obok spraw regionalnych podkreślono zdecydowanie negatywne stanowisko członków partii wobec tak zwanych ustaw dekomunizacyjnych stosujących barbarzyńską zasadę odpowiedzialności zbiorowej. SLD jako jedyna partia polityczna w kraju bierze w obronę środowiska tzw. byłych służb mundurowych czyli żołnierzy i oficerów Ludowego Wojska Polskiego oraz Milicji Obywatelskiej, a także ich rodzin. Protestuje również przeciwko fałszowaniu historii i zakłamywaniu wkładu w rozwój naszego kraju tych pokoleń Polaków, którym przyszło żyć i pracować w PRL

– Odebrano pilanom nazwę ulicy upamiętniającej 14 lutego – dzień wyzwolenia Piły. Dla prawicowych oszołomów był to dzień zmiany okupanta niemieckiego na sowieckiego, a dla pilan był do historyczny powrót miasta w granice Rzeczypospolitej po poblisko dwustu latach niewoli – mówił jeden z dyskutantów.
Podczas konwencji dokonano także wyboru delegatki na Konwencję Wojewódzką SLD (Wiesława Sztaba) i uzupełniono skład Rady Powiatowej (Zbigniew Janas)
Zbigniew Noska
wiceprzewodniczący RP SLD w Pile

Comments: 1

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

  1. Przegraną ma w kieszeni:)) Niestety lewica nie chce wygrywać i starych dziadków ciągle wystawia. Czas na zmianę pokoleniową, bo do tej pory starzy wybierają się pomiędzy sobą. Taki jest trend w całym kraju. PISiory się cieszą….

0

Your Cart