Connect with us

Edukacja

Równe szanse dla uchodźców: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z programami nastawionymi na integrację

Published

on

Shutterstock

art. promocyjny

Od 24 lutego 2022 r. mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest integracja rosnącej fali uchodźców z Ukrainy. Liczona już w milionach społeczność wymaga nie tylko zapewnienia podstawowych warunków bytowych – również wsparcia w nauce języka, zmianie zawodu czy przestawieniu się na obcy system prawny. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła realizację 3 programów podnoszących kompetencje cudzoziemców. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i oferują wsparcie na różnych poziomach.

Nowa misja FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już od prawie 30 lat realizuje inicjatywy na rzecz poszerzania umiejętności, wiedzy i kompetencji w ramach międzynarodowych projektów. Nie bez przyczyny to właśnie jej przydzielono zadanie rozdysponowania alokowanej puli środków na edukację oraz integrację uchodźców z Ukrainy. O potrzebie tego typu działań najlepiej świadczą liczby. Według Straży Granicznej od 24 lutego do 9 sierpnia 2022 r. z Ukrainy do Polski wjechało ponad 5,3 mln osób. Choć ruch graniczny odbywa się w obie strony, wielu uchodźców, zwłaszcza kobiet i dzieci, planuje zostać u nas na dłużej. Raport Unii Metropolii Polskich wylicza, że wiosną tego roku Ukraińcy stanowili od 9% do 39% populacji poszczególnych miast. Z kolei liczba uczniów cudzoziemców w szkołach na początku wojny wzrosła nawet o 329% (dane dla Białegostoku), a najwięcej trafiło do szkół stołecznych (17 tys.).

Advertisement

Edukacja priorytetem UE

Tak duża liczba uchodźców stanowi wyzwanie, ponieważ kompetencje części z nich nie wystarczają do językowej czy zawodowej integracji. W tej sytuacji musimy stworzyć im nowe możliwości, by szybko stali się pełnoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa. Inwestować należy zwłaszcza w edukację młodego pokolenia, ponieważ właśnie ono będzie budować przyszłość”- przypomina Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. W swoim „Oświadczeniu w sprawie działań wspierających uczniów i pracowników oświaty uciekających z Ukrainy po inwazji Rosji” komisarz deklaruje gotowość Komisji Europejskiej do udzielenia szeroko zakrojonej pomocy uczniom, nauczycielom i systemom edukacji. Za deklaracją idzie zaś relokacja środków niezbędnych do realizacji owej pomocy.

Programy, które wyrównują szanse

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako dysponent części unijnych środków na pomoc uchodźcom zaoferowała im wsparcie na różnych poziomach. Odbywa się ono za pośrednictwem publicznych i niepublicznych organizacji, wyselekcjonowanych w procesie naboru do poszczególnych projektów. W ramach naboru można się było ubiegać o dofinansowanie na projekty, które będą wyrównywać szanse i wspierać rozwój obywateli Ukrainy w Polsce. W tym roku były to 3 inicjatywy:

Wsparcie dla dorosłych: program Szansa

Advertisement

Ze względu na rosnącą liczbę uchodźców, do projektu pod hasłem „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rekrutowała w tym roku już dwukrotnie. I etap programu, wyróżniony nagrodą R&D IMPACT, pozwolił wypracować modele wsparcia dla dorosłych uchodźców i stał się punktem wyjścia dla II etapu (nabór wniosków zamknięto 16.08.2022 r., wpłynęło ich ponad 60). FRSE postawiła w nim m.in. na podnoszenie kompetencji społecznych i cyfrowych, a za cel obrała wyłonienie podmiotów, które będą w stanie wdrożyć programy wsparcia dla osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej. W programie Szansa duży nacisk kładziony jest na naukę funkcjonowania uchodźców w polskich realiach urzędowych, dostęp do poradnictwa prawnego, tłumaczy i doradców międzykulturowych, ale także na pomoc w szukaniu zatrudnienia i nauce języka. Na projekt przeznaczono aż 13 mln zł, przy czym jedna instytucja mogła liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł.

Inwestycja w młode pokolenie: konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Ten projekt, znany już polskim organizacjom pozarządowym, tym razem odbywa się w zmienionej formule. Z racji wybuchu wojny w lutym 2022 r. zmianie musiały ulec zasady aplikowania. Wnioski przekształcono tak, by umożliwić wsparcie uchodźców oraz wspomóc ukraińską młodzież idzieci w trudnym dla nich czasie. Wnioskodawcy wybierali spośród 2 wariantów: spotkań realizowanych z ukraińskim partnerem i przyjezdnymi uczestnikami albo projektów angażujących Ukraińców mieszkających w Polsce. W sumie ze 110 złożonych wniosków dofinansowano 58 projektów – głównie te, które zgodnie z ideą konkursu prezentowały pomysły na umacnianie solidarności pomiędzy Polską a Ukrainą i przezwyciężanie uprzedzeń. Za konkursem stoi Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (PURWM), powołana na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Instytucji Zarządzającej Radą.

Pomoc mamom i dzieciom ze środków funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Rozdysponowując środki na wsparcie edukacyjne uchodźców, FRSE nie zapomina o szczególnej grupie beneficjentów, jaką stanowią ukraińskie matki z dziećmi. Do nich właśnie skierowano pomoc finansowaną ze środków funduszy donatorów: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu , a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, będąca operatorem programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), w maju tego roku zamknęła nabór na realizację wakacyjnych warsztatów dla uchodźców. Z myślą o nich powstały wakacyjne warsztaty, obejmujące swoim zasięgiem aż 3 tys. uchodźców. Pierwsze z nich już się zakończyły, inne jeszcze trwają, a każdy z 56 zaplanowanych turnusów skupia się na doskonaleniu kompetencji społecznych, rozwoju osobistym, budowaniu poczucia własnej wartości i pokonywaniu stresu. Dotychczas na realizację warsztatów przeznaczono środki w wysokości 1,6 mln euro pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie otrzymało 29 najlepszych projektów.

Advertisement

Warunkiem koniecznym dla organizacji aplikujących do projektów FRSE było doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Choć w projektach zarządzanych przez Fundację zawsze można liczyć na jej merytoryczne wsparcie, kompetencji międzykulturowych nie sposób nabyć z dnia na dzień. Pomimo pewnych różnic, wszystkim opisanym programom przyświecał wspólny cel (adaptacja uchodźców do nowych warunków życia), a każdy z projektów wpisał się w priorytety Unii Europejskiej. Niezależnie od trwającej wojny, w 2022 roku są nimi bowiem paneuropejskie działania edukacyjne. Takie, które budują silne poczucie przynależności do Europy – miejsca równych szans.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Uczniowie piszą egzamin z matematyki

Published

on

By

fot. PAP

W środę o godzinie 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin z matematyki – druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich pisemny egzamin z języka obcego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w środę przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki powiedział PAP, że “jest spokojnie, bez żadnych nieprawidłowości”.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Advertisement

 

Egzamin z matematyki potrwa 100 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 150 minut.

 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

 

Advertisement

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

 

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

Egzamin ósmoklasisty: do wyboru opowiadanie o spotkaniu z bohaterem lektury lub rozprawka

Published

on

By

fot. PAP

Rozprawka o tym, czy od nas samych zależy, jakimi jesteśmy ludźmi, lub opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów lektury obowiązkowej – takie tematy do napisania mieli do wyboru uczniowie VIII klas szkół podstawowych na egzaminie pisemnym z języka polskiego.

We wtorek rano dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Jest on trzydniowy: w każdym dniu uczniowie zdają egzamin z innego przedmiotu. W środę będzie egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin pisemny z wybranego języka obcego.

 

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty zadeklarowało także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 

Advertisement

Podobnie jak przez rokiem i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

 

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna upubliczniła na swojej stronie internetowej we wtorek po południu.

 

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment “Balladyny” Juliusza Słowackiego (scena wyboru Balladyny na króla i otrucia Kostryna), drugi to fragment artykułu Jolanty Marii Berent “Odblokuj swój talent” (na temat Testu Gallupa).

Advertisement

 

Wśród zadań były zarówno zadania zamknięte, czyli takie, w których m.in. uczeń wybiera jedną spośród podanych lub wskazuje, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe lub fałszywe, jak i zadania otwarte, czyli takie, w których zdający musi udzielić odpowiedzi własnymi słowami.

 

W jednym z zadań odnoszących się do “Balladyny” zdający musieli ocenić, czy tytułowa bohaterka ujawnia fakty ze swojej przeszłości i czy opisanej w nim scenie towarzyszyły niepokojące zjawiska w przyrodzie. W innym musieli ułożyć przytoczone wydarzenia związane z losami Balladyny w porządku chronologicznym. W jeszcze innym musieli wskazać, który z podanych utworów Adama Mickiewicza: “Dziady, część II”, “Śmierć Pułkownika”, “Reduta Ordona” czy “Pan Tadeusz”, należy do tego samego rodzaju literackiego co “Balladyna”.

 

Advertisement

Jedno z zadań brzmiało: “Wyjaśnij, do jakiej tajemnicy nawiązuje Balladyna w słowach: +Już przeszłość zamknięta / W grobach… Ja sama panią tajemnicy+. W odpowiedzi odwołaj się do znajomości całego utworu Juliusza Słowackiego”. W innym zadaniu zamieszczono reprodukcję plakatu Tadeusza Króla do “Balladyny” wystawionej na 50-lecie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Polecenie w tym zadaniu brzmiało: “Autor plakatu za pomocą różnych elementów graficznych przedstawił swoją interpretację utworu Juliusza Słowackiego. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście +Balladyny+”.

 

Wśród zadań odnoszących się do fragmentu tekstu Jolanty Marii Berent było takie, w którym uczniowie musieli odpowiedzieć, odwołując się do cytowanego fragmentu, czy posiadane talenty inspirują ludzi do działania oraz czy tylko nieliczne osoby są obdarzone talentami. W innym zadaniu przytoczono cytat z Adama Małysza: “Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić”. Zdający musieli odpowiedzieć, czy ta wypowiedź jest zgodna z treścią tekstu Berent i uzasadnić swoją odpowiedź.

 

W innych zadaniach musieli m.in. zredagować zaproszenie na premierę filmu zatytułowanego “Łowcy talentów” i zachęcić do udziału w tym wydarzeniu, a także uzupełniając fragmenty zdań napisać streszczenie tekstu Berent.

Advertisement

 

Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

 

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego”.

 

Advertisement

Drugi temat brzmiał: “Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”.

 

Niezależnie od tego, który temat wybrali ósmoklasiści, wypracowanie powinno liczyć co najmniej 200 wyrazów.

 

Lista lektur obowiązkowych dla klas VII i VIII w roku szkolnym 2021/2022 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi) przywołana została w arkuszu egzaminacyjnym. Na liście tej są: Charles Dickens “Opowieść wigilijna”, Aleksander Fredro “Zemsta”, Jan Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII, VIII, Aleksander Kamiński “Kamienie na szaniec”, Adam Mickiewicz: “Reduta Ordona”, “Śmierć Pułkownika”, “Świtezianka”, “Dziady część II”, “Pan Tadeusz” (całość), Antoine de Saint-Exupéry “Mały Książę”, Henryk Sienkiewicz: “Quo vadis”, “Latarnik” i Juliusz Słowacki “Balladyna”.

Advertisement

 

W arkuszu przywołano też inne lektury obowiązkowe dla klasy VII i VIII (zgodne z podstawą programową), do których również uczniowie mogli się odwołać. Na tej liście są: Jan Kochanowski – tren I, V, Ignacy Krasicki – “Żona modna”, Adam Mickiewicz – wybrany utwór z cyklu “Sonety krymskie”, Stefan Żeromski – “Syzyfowe prace”, Sławomir Mrożek – “Artysta”, Melchior Wańkowicz – “Tędy i owędy” (wybrany reportaż).

 

Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut.

 

Advertisement

Dla uczniów z Ukrainy egzamin z polskiego mógł być przedłużony do 210 minut.

 

Uczniowie z Ukrainy rozwiązywali też inny arkusz egzaminacyjny. Był on zmodyfikowaną wersją arkusza opracowanego dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Arkusz ukraiński był z nim treściowo tożsamy, ale miał przetłumaczoną na język ukraiński instrukcję i polecenia do zadań. Wszystkie cytowane w arkuszu teksty oraz treść zadań były w języku polskim. Odpowiedzi na zadania uczniowie z Ukrainy musieli udzielać w języku polskim.

 

Tak jak w arkuszu egzaminacyjnym rozwiązywanym przez polskich uczniów, także w arkuszu dla uczniów z Ukrainy było 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu. Były to inne teksty niż te, które znalazły się w arkuszu rozwiązywanym przez polskich uczniów. Pierwszym z nich był fragment “Małego księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry, drugim – fragment tekstu Marcina Weincetela “Ludzie listy piszą…”.

Advertisement

 

Uczniowie z Ukrainy – tak jak polscy uczniowie – musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Tematy mieli takie same jak polscy uczniowie. Wypracowanie musieli napisać w języku polskim.

 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

 

Advertisement

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

 

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Advertisement
Continue Reading