Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się VIII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Obrady otworzyła i prowadziła Wiktoria Mróz – przewodnicząca MRM w Wyrzysku. W sesji uczestniczyło 13 radnych.
Na początku przewodnicząca MRM przedstawiła sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Następnie poszczególne Komisje MRM przedstawiły sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Kolejnym punktem obrad była informacja o działalności Międzyszkolnego Chóru „Canto” i innych wyrzyskich chórów dokonana przez znanego i cenionego dyrygenta Piotra Jańczaka. Pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy od lat osiąga znakomite wyniki z wyrzyskimi chórami. W tym roku przypada 20 – lecie działalności Wyrzyskiego Chóru Męskiego. Po tej ciekawej prelekcji głos zabrał poseł na Sejm RP – Marcin Porzucek, który przybliżył radnym swoją dotychczasową karierę polityczną i samorządową oraz przedstawił swoje spostrzeżenia z pracy z młodzieżą.

Po części poświęconej spotkaniu z zaproszonymi gośćmi radni przystąpili do kolejnych punktów. Najpierw sekretarz MRM – Vanessa Łosoś przypomniała najciekawsze momenty z niezapomnianej wizyty radnych MRM w Wyrzysku w Urzędzie Marszałkowskim i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wyjazd był możliwy dzięki zaproszeniu radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Adama Bogrycewicza. Radny zagwarantował bogaty program dla młodych rajców z Wyrzyska, m.in. spotkanie z przewodniczącym sejmiku – Wiesławem Szczepańskim i wiecewojewodą wielkopolskim –  Arletą Niestawską oraz zaprosił radnych do kina na film „Kurier” opowiadający o bohaterskiej postawie Jana. Nowaka Jeziorańskiego w czasie II wojny światowej.

Młodzi radni podjęli decyzję o przyznaniu  Adamowi Bogrycewiczowi tytułu „Przyjaciela Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku”. W ten sposób rada ma już w swoich gronie cztery osoby z tym zaszczytnym tytułem. W dalszej części obrad przypomniano debatę radnych z przedstawicielami samorządów uczniowskich z radnymi z Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wyrzysku. Potem przedstawiono informacje o integracyjnym meczu radnych MRM z Radą Miejską w Wyrzysku w siatkówce. W tej potyczce sportowej to bardziej doświadczeni radni zwyciężyli młodych adeptów samorządowych.

Zaproponowano, aby podobny mecz rewanżowy odbył się 17 czerwca w Osieku nad Notecią. Kolejnym punktem było poinformowanie, iż MRM w Wyrzysku przystąpiła do konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Młodzieżowa Rada 2019”, na który, dzięki wsparciu p. Piotra Brzezińskiego, został nakręcony film z sesji rady. Poinformowano także, iż radni – Vanessa Łosoś i Jacek Spichalski spróbowali swoich sił w realizacji przedsięwzięcia związanego z udziałem w Sejmie Dzieci i Młodzieży, gdzie należało przygotować filmik o pośle II Rzeczypospolitej.
Na tym kolejne owocne obrady zostały zakończone.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart