Budują ścieżkę rowerową Piła – Kaczory

Trwa budowa ścieżki rowerowej na trasie Piła – Kaczory. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 118 604,54 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 647 426,89 zł. Projekt realizowany przez Gminę Kaczory w partnerstwie z Gminą Piła.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Piła – Kaczory o łącznej długości 6,48 km. Odcinek leżący na terenie Gminy Piła wynosi 2,38 km, natomiast pozostała trasa, stanowiąca większość leży na terenie Gminy Kaczory. Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr. 1112P, koniec przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Nawierzchnia będzie głównie bitumiczna, w miejscach położonych na terenach leśnych znajdzie się nawierzchnia tłuczniowa. W ramach projektu przebudowana zostanie także zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą regionu – miastem Piła i ułatwi komunikację niezmotoryzowaną, w szczególności dla osób jeżdżących do pracy w Pile. Realizacja pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią.

Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, odcinki osłonięte są drzewami. Dzięki temu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu jak i oparów spalin.

Termin realizacji zadania został wyznaczony na 15 listopada 2018r.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart