Connect with us

Edukacja

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK ISKRA w Pile

Published

on

Przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile otwarto Punkt Edukacji Ekologicznej. To fantastyczne  miejsce, przede wszystkim zielone, z profesjonalnymi urządzeniami edukacyjnymi, w którym szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym będą mogły dużo się nauczyć o przyrodzie i ekologii.

Nowy Punkt Edukacji Ekologicznej jest bardzo różnorodny. Pięknie otacza budynek, wokół którego posadzono zioła i kwiaty, postawiono oranżerię, w której można sadzić i przesadzać rośliny. Stanęła zadaszona altanka, ławki i stoły z edukacyjnymi pulpitami, ustawiono karmniki dla motyli i hotel dla owadów. Punkt posiada również stację meteo, a na jednej ze ścian budynku – wiszące ogrody.

– Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich. W centrum miasta można się zrelaksować, odpocząć, a także poznać wiele przyrodniczych ciekawostek – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK Iskra urządziliśmy w ramach drugiego etapu projektu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim realizowanego razem z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Nadleśnictwem Kaczory, o wartości blisko 2 mln zł, w tym 1,3 mln zł pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Ti olejna tak ścieżka edukacyjna, wcześniej podobne urządziliśmy przy szkołach średnich.

Advertisement

A warto przypomnieć, że w ramach I etapu tego projektu wartego 1,5 mln zł, Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile urządził ścieżki edukacyjne przy budynku Starostwa, Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile, a leśnicy rozbudowali swoje ośrodki edukacji i atrakcyjnie urządzili leśne miejsca rekreacji.

– Projekty te realizujemy wspólnie, nasza siła partnerstwa z Powiatem Pilskim z pewnością miała również znaczenie w pozyskaniu środków z Unii  Europejskiej – dodaje Adam Standio, Nadleśniczy z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK Iskra jest wiec kolejnym działaniem w kierunku edukacji ekologicznej mieszkańców, kosztował blisko 760 tys. zł, bo oprócz wymienionych inwestycji zakupiono jeszcze wiele urządzeń multimedialnych do prowadzenia zajęć z ekologii dla najmłodszych. Wszystkim za zaangażowanie w jego urządzenie podziękowała dyrektor MDK Iskra w Pile Ariana Latzke.

Otwarcie Punktu Edukacji Ekologicznej było niezwykle radosne, wzięły w nim udział m.in. dzieci, które uczęszczają na zajęcia do MDK ISKRA w Pile.

– Wiele z nich wcześniej sadziły w nim rośliny i urządzały rabatki. Brawo! Dowodzi to, że prowadzona przez nas wspólnie z leśnikami edukacja ekologiczna się opłaca i jest dobrą inwestycją w naszą przyszłość – podsumowuje starosta.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Pilska “budowlanka” ma już 60 lat

Published

on

By

19 kwietnia uczniowie i kadra nauczycielska obchodzili jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Budowalnych w Pile. Na uroczystość licznie przybyli absolwenci szkoły, dawni pedagodzy i dyrektorzy oraz liczni goście.

Uroczystości odbyły się w auli Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile. Gości przywitała dyrektor szkoły Karina Mazurek, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się w ciągu 60 lat do rozwoju i sukcesów popularnej „Budowlanki”, która wykształciła tysiące specjalistów.

Życzenia i gratulacje złożył starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Advertisement

– Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy potencjału szkoły. Zespół Szkół Budowlanych to wyjątkowa placówka oświatowa Powiatu Pilskiego. Poprzez kształcenie profesjonalnych kadr budowlanych przyczyniła się do rozwoju Piły i regionu, a jej absolwenci spełniają swoje zawodowe i naukowe pasje. Jubileusz to znakomita okazja do wspomnień i podsumowań, przede wszystkim sukcesów, którymi szczyci się placówka oraz jej uczniowie, zarówno na polu edukacyjnym, sportowym oraz artystycznym. To okazja do podziękowań także gronu pedagogicznemu, pracownikom oraz uczniom. Życzę dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów – powiedział starosta.

Gratulacje złożył również Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu, w imieniu radnych Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile.

Jubileusz był okazją do nadania szkole nowego sztandaru z obecną nazwą placówki, która jeszcze w latach 2013-2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile. Ta zresztą w długiej historii szkoły wiele razy się zmieniała, podobnie jak zakres nauczania i kierunków.

Podczas uroczystości przypomniano bogatą historię, której założycielem i pierwszym dyrektorem był  zasłużony dla rozwoju Piły inż. Bogdan Toboła – Honorowy Obywatel Miasta Piły. Szkoła od początku miała swoją siedzibę przy ul. Kilińskiego. Na początku kształciła jedynie na poziomie zawodowym, dzisiaj funkcjonuje tu technikum i szkoły branżowe.

Advertisement

W ciągu 60 lat szkołę puściło  9455 absolwentów, pracowało 653 nauczycieli.

Szkoła mocno się rozwinęła. W latach 2018 – 2021 budynek został zmodernizowany, a dach i fasada zostały odnowione, przez co szkoła odzyskała dawny blask. W szkole powstały, były modernizowane i doposażane kolejne pracownie zawodowe. Od roku 2019 r. w wyniku udziału w projektach unijnych szkoła pozyskała ponad 2 mln zł. Uczniowie w ramach „Erasmus Plus” odbywają praktyki za granicą, podobnie jak nauczyciele biorą udział w zagranicznych szkoleniach.

Dzisiaj Zespół Szkół Budowlanych w Pile współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz uczelniami wyższymi. m.in. Akademią Nauk Stosowanych w Pile, czy Politechniką Poznańską. Podpisał także umowy partnerskie z firmami: ENEA, ARDAGH GLASS oraz Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Historia szkoły:
Historia szkoły jest niezwykle ciekawa. Warto przypomnieć, że została otwarta 1 września 1963 r., a jej założycielem był inż. Bogdan Toboła, ówczesny dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego Pile. Najpierw powstała Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących, a jej siedzibą stał się budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego, przy ul. Kilińskiego 16, w którym szkoła mieści się do dzisiaj. Pierwszym dyrektorem szkoły został Bogdan Toboła, jej organizator.
Przełomowym w dziejach szkoły był rok 1975. Decyzją ministra budownictwa został utworzony Zespół Szkół Budowlanych im prof. Romana Kozaka Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Pile. Nowym dyrektorem został mgr Jerzy Radke. W skład Zespołu wchodziły wówczas: Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących, Technikum Budowlane dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących i Szkoła Mistrzów dla Pracujących.

Advertisement

W 1987 roku w skład Zespołu Szkół wchodziły: Zasadnicza Szkoła Budowlana Kombinatu Budowlanego, Technikum Budowlane Młodzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Budowlane dla Pracujących (wieczorowe na podbudowie szkoły zasadniczej).

W maju 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Adam Grzeszczak, który pełnił swoją funkcję do 31 sierpnia 2016 r.
1 września 1998 roku powołano Liceum Ogólnokształcące, a 1 września 2002 roku Liceum Profilowane, do którego ostania rekrutacja miała miejsce w 2007 r., z kolei w 2015 roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci liceum ogólnokształcącego. Szkoła skupiła się tylko na oddziałach zawodowych.

Od 1 września 2017-31 sierpnia 2022 r. dyrektorem szkoły był mgr Arkadiusz Jeż od 1 września 2022 – mgr Karina Mazurek od 1 września 2022 roku
Obecnie funkcjonują tu: Technikum nr 4 w Pile, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Pile oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 4 w Pile.

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

W Pile na Gwdzie odbyła się operacja “Czysta rzeka”

Published

on

By

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W Pile odbyła się operacja czysta rzeka – GWDA. Piła 2024.

– Na niewielkim odcinku rzeki zebraliśmy sporą ilość odpadów. Pozostało ich dużo więcej. Nadal jest wiele nieczystości, palenisk oraz odpadów, takich jak: butelki szklane, puszki, oraz wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Piękne miejsce ale bardzo zaniedbane – mówi Artur Łazowy ze Stowarzyszenia Effata.
– Dziękujemy za pomoc młodzieży z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Dziękujemy za odbiór odpadów przez Gminę Piła (Altvater Piła Sp. z o.o.). Dziękujemy za worki i rękawiczki od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – dodaje Łazowy.

Continue Reading

Advertisement
Advertisement