Connect with us

Edukacja

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK ISKRA w Pile

Published

on

Przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile otwarto Punkt Edukacji Ekologicznej. To fantastyczne  miejsce, przede wszystkim zielone, z profesjonalnymi urządzeniami edukacyjnymi, w którym szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym będą mogły dużo się nauczyć o przyrodzie i ekologii.

Nowy Punkt Edukacji Ekologicznej jest bardzo różnorodny. Pięknie otacza budynek, wokół którego posadzono zioła i kwiaty, postawiono oranżerię, w której można sadzić i przesadzać rośliny. Stanęła zadaszona altanka, ławki i stoły z edukacyjnymi pulpitami, ustawiono karmniki dla motyli i hotel dla owadów. Punkt posiada również stację meteo, a na jednej ze ścian budynku – wiszące ogrody.

– Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich. W centrum miasta można się zrelaksować, odpocząć, a także poznać wiele przyrodniczych ciekawostek – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK Iskra urządziliśmy w ramach drugiego etapu projektu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim realizowanego razem z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Nadleśnictwem Kaczory, o wartości blisko 2 mln zł, w tym 1,3 mln zł pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Ti olejna tak ścieżka edukacyjna, wcześniej podobne urządziliśmy przy szkołach średnich.

Advertisement

A warto przypomnieć, że w ramach I etapu tego projektu wartego 1,5 mln zł, Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile urządził ścieżki edukacyjne przy budynku Starostwa, Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile, a leśnicy rozbudowali swoje ośrodki edukacji i atrakcyjnie urządzili leśne miejsca rekreacji.

– Projekty te realizujemy wspólnie, nasza siła partnerstwa z Powiatem Pilskim z pewnością miała również znaczenie w pozyskaniu środków z Unii  Europejskiej – dodaje Adam Standio, Nadleśniczy z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

Punkt Edukacji Ekologicznej przy MDK Iskra jest wiec kolejnym działaniem w kierunku edukacji ekologicznej mieszkańców, kosztował blisko 760 tys. zł, bo oprócz wymienionych inwestycji zakupiono jeszcze wiele urządzeń multimedialnych do prowadzenia zajęć z ekologii dla najmłodszych. Wszystkim za zaangażowanie w jego urządzenie podziękowała dyrektor MDK Iskra w Pile Ariana Latzke.

Otwarcie Punktu Edukacji Ekologicznej było niezwykle radosne, wzięły w nim udział m.in. dzieci, które uczęszczają na zajęcia do MDK ISKRA w Pile.

– Wiele z nich wcześniej sadziły w nim rośliny i urządzały rabatki. Brawo! Dowodzi to, że prowadzona przez nas wspólnie z leśnikami edukacja ekologiczna się opłaca i jest dobrą inwestycją w naszą przyszłość – podsumowuje starosta.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Edukacja

Ślubowanie kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Pile

Published

on

By

24 maja na Placu Zwycięstwa w Pile odbyło się uroczyste ślubowanie 45 kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Pile. To była piękna i wzruszająca uroczystość.
Ślubowanie złożyło 45 kadetów z klas technikum Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz CYBER.MIL z Klasą.

Uczniowie ślubowali wierność ojczyźnie, poszanowanie tradycji oraz zobowiązali się do sumiennego wypełniania swoich obowiązków uczniowskich i wojskowych.

Na uroczystość licznie przybyły rodziny uczniów oraz  przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Pilskiego.

Advertisement

Gratulacje kadetom złożyła Małgorzata Karwacka, Przewodnicząca Rady Powiatu w Pile.
– To niezwykle ważny dla Was dzień. Piękne słowa ślubowania trzeba nosić w sercu i ich przestrzegać. Życzę, aby towarzyszyły Wam przez całe życie – powiedziała.

Klasy wojskowe w Zespół Szkół Technicznych w Pile – Mechanik Piła działają pod patronatem i są finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Uroczystość ślubowania odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego.

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

MEN: od 1 września rezygnacja z HiT-u, rozporządzenie podpisane

Published

on

By

Rezygnacja z HiT-u dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych oraz obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy na godzinach wychowawczych – przewiduje od 1 września rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. O jego podpisaniu MEN poinformowało we wtorek.

Resort edukacji napisał, że rozporządzenie, które minister edukacja Barbara Nowacka podpisała w poniedziałek, od 1 września 2024 r. wprowadza obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych oraz rezygnację z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych.

 

“Rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół” – poinformowało ministerstwo w komunikacie.

 

Advertisement

Od roku szkolnego 2024/25 przedmiot historia i teraźniejszość nie będzie już nauczany w klasach pierwszych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia, liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia stacjonarnie ani w semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z zajęciami w formie zaocznej. W latach następnych nie będzie HiT-u w kolejnych klasach i semestrach tych szkół aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu.

 

Resort podał, że rezygnacja z HiT-u “oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych”.

 

Advertisement

Rozporządzenie oznacza, że w roku szkolnym 2025/2026 HiT nie będzie nauczany w klasie II liceum ogólnokształcącego i technikum, a w roku szkolnym 2026/2027 – w klasie III technikum.

 

Z kolei nauka udzielania pierwszej pomocy będzie prowadzona w ramach godzin wychowawczych w klasach IV-VII szkół podstawowych i od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. Już teraz udzielanie pierwszej pomocy jest częścią przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach VIII szkoły podstawowej i w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych.

 

Advertisement

Ponadto, rozporządzenie skraca z dwóch lat do jednego roku okres, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej. Jak podaje MEN, rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej.

 

Resort zwiększa też liczbę godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejsza tę liczbę w klasie I) oraz umożliwia dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł odbywać obowiązkowe zajęcia edukacyjne w podobnym wymiarze tygodniowym w obu semestrach.

 

Advertisement

O tym, że prace nad rozporządzeniem dotyczącym ramowych planów nauczania zbliżają się do końca, mówiła w poniedziałek wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

 

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które miały polegać na wprowadzeniu nowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej, która ma zastąpić HiT. Nowy przedmiot ma być realizowany od roku szkolnego 2025/2026 w II klasie szkoły ponadpodstawowej. (PAP)

Advertisement
Continue Reading

Advertisement
Advertisement