Partnerstwo dla rozwoju – warsztaty dla mieszkańców

W Białośliwiu i Łobżenicy odbyły się pierwsze warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej dla „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.

W skład Partnerstwa wchodzi dzisiaj już 8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego: Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. „Partnerstwo dla rozwoju Krajna” bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.

Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców Związku Miast Polskich. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
________________________

Warsztaty z mieszkańcami są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, potrzeby, słabe jak i mocne strony gmin, w których żyją i pracują oraz zgłosić swoje pomysły.

Takie spotkania są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych dla poszczególnych gmin, jak i ponadregionalnych – dodaje starosta pilski.

W warsztatach uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich: Justyna Pietrzykowska i Mirosław Mękarski.

Dokonaliśmy już analizy ankiet, które wcześniej wypełniali mieszkańcy. Pokazują one popyt i podaż usług rynkowych i publicznych na tym terenie. Obecne warsztaty z mieszkańcami dotyczyły analizy deficytów i problemów. Takie spotkania są potrzebne do opracowania projektów inwestycyjnych – mówi Justyna Pietrzykowska.

W warsztatach wzięła udział także radna Rady Powiatu w Pile Ewa Ramusiewicz.

Gmina Wysoka, której jestem mieszkanka przystąpiła do Partnerstwa. Korzyści dla mieszkańców będą w aspekcie finansowym, społecznym i wizerunkowym – komentuje.

To cenny projekt z wielu powodów. Po raz pierwszy uczestniczę w przedsięwzięciu, w którym to mieszkańcy są pytani o swoje potrzeby i mogą zgłaszać swoje pomysły , dotyczące tego jak żyć lepiej. Mam nadzieję, że to pomoże zatrzymać wielu młodych ludzi w naszych gminach, aby z nimi związali swoje życie zawodowe i osobiste – dodaje Iwona Schulz, radna Rady Powiatu w Pile.

W warsztatach brała udział także radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart