Connect with us

Polityka

W poniedziałek mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych

Published

on

fot. PAP

W poniedziałek o godz. 16.00 mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Każda lista kandydatów musi być poparta przez odpowiednią liczbę wyborców.

Komitet, który chce zgłosić kandydata w wyborach do rady w gminie do 20 tys. mieszkańców, musi zebrać co najmniej 25 podpisów. Co najmniej 150 podpisów musi zostać zebrane w gminach powyżej 20 tys. mieszańców oraz w dzielnicach Warszawy, aby zarejestrować listę. W przypadku wyborów do rad powiatów każda lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców, a w wyborach do sejmików wojewódzkich – podpisami co najmniej 300 wyborców.

 

Każdy wyborca ma prawo poprzeć dowolną liczbę list kandydatów, ale zgłaszanych tylko na terenie jednostki samorządu, w której mieszka. Jeśli to lista kandydatów do rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa, wyborca musi być mieszkańcem odpowiednio tych samych: gminy, powiatu, czy województwa.

Advertisement

 

Po dokonaniu zgłoszenia, niemożliwe jest uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów, albo ich kolejności na liście.

 

Kandydaci na radnych muszą spełnić określone warunki. Startować mogą osoby pełnoletnie. Ponadto każdy obywatel polski urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. musi złożyć oświadczenie lustracyjne. W wyborach do rad gmin mogą startować obywatele Unii Europejskiej bez obywatelstwa polskiego albo obywatele Wielkiej Brytanii.

Advertisement

 

Kandydat musi mieszkać na terenie województwa, powiatu, gminy, miasta czy dzielnicy, w których chce zdobyć mandat.

 

Kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Przepisy zabraniają jednoczesnego startowania np. do rady gminy i rady powiatu. Kandydaci na radnego gminy mogą startować jednocześnie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli kandydat zostanie wybrany na radnego gminy i wójta, mandat radnego automatycznie wygasa.

Advertisement

 

W wyborach samorządowych obowiązują parytety na listach wyborczych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na liście w wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, powiatów, dzielnic Warszawy oraz sejmików wojewódzkich muszą stanowić co najmniej 35 proc. miejsc.

 

Termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca o godz. 16.(PAP)

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka

Aktywny Maluch i Aktywna Kultura: programy wsparcia dla samorządów i nie tylko

Published

on

By

W piątkowe popołudnie odbyła się konferencja w Złotowie zorganizowana przez Posła RP Henryka Szopińskiego.

Omówiono dwa kluczowe programy wsparcia: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Aktywny Maluch” 2022–2029 oraz Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych.

Henryk Szopiński podkreślił, że programy te mają na celu wspólne dobro mieszkańców. “Aktywny Maluch” jest częścią nowej rządowej koncepcji wsparcia rodziców z małymi dziećmi, natomiast drugi program ma wzmocnić sektor kultury i przemysłów kreatywnych.

Rozwój Instytucji Opieki nad Dziećmi

Dzięki programowi “Aktywny Maluch”, który dysponuje budżetem 6,5 mld zł, mogą powstać nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Obecnie aż 40% gmin w Polsce nie posiada żadnej formy opieki dla najmłodszych. Burmistrz Złotowa, Jakub Pieniążkowski, oraz Wójt Gminy Złotów, Piotr Lach, wskazali na brak publicznych żłobków w ich regionie. Natomiast w Gminie Zakrzewo, jak podkreślił Wójt Marek Buława, powstaje nowy żłobek przy istniejącym przedszkolu publicznym.

Advertisement

Wspieranie Kultury i Przemysłów Kreatywnych

Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych ma na celu zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz promowanie zielonej i cyfrowej transformacji. Budżet programu wynosi 130 mln zł, a środki przeznaczone są na projekty w takich segmentach jak sztuki wizualne, muzyka, teatr, taniec, muzealnictwo i kultura ludowa.

Ewa Brożek, Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce, zaznaczyła, że dotacje umożliwią realizację projektów związanych z cyfryzacją i ekologią. Arkadiusz Porbes, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, oraz Ilona Sawczuk-Kruk, Dyrektor CUW w Jastrowiu, wyrazili zadowolenie z rozpoczęcia wdrażania finansowania.

Podsumowanie i Wnioski

Poseł Henryk Szopiński podkreślił, że dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata. Wnioski można składać do końca czerwca, a wyniki poznamy pod koniec lipca. Kolejna tura naboru trwa od lipca do końca września. Ważne jest, że nie jest wymagany wkład własny.

W konferencji udział wzięli m.in.:

Advertisement
 • Jakub Pieniążkowski – Burmistrz Złotowa
 • Piotr Lach – Wójt Gminy Złotów
 • Robert Biskupiak – Burmistrz Łobżenicy
 • Alicja Wenda – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobżenicy
 • Marek Buława – Wójt Gminy Zakrzewo
 • Anna Ziarnek – Zastępca Burmistrza Okonka
 • Ewa Brożek – Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce
 • Ilona Sawczuk-Kruk – Dyrektor CUW w Jastrowiu
 • Arkadiusz Porbes – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
 • Arkadiusz Michalski – Burmistrz Krajenki
 • Tomasz Michalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie

Continue Reading

Polityka

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Zakrzewie

Published

on

By

fot. Marek Borawski / KPRP

We wtorek Prezydent RP Andrzej Duda gościł w Zakrzewie w pow. złotowskim. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie księdzu Bolesławowi Domańskiemu.

 

Prezydent przekazał order na ręce przedstawicieli lokalnej społeczności, podczas dzisiejszej uroczystości przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.

Prezydentowi towarzyszył Minister Wojciech Kolarski.

Advertisement

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał zasługi księdza doktora Bolesława Domańskiego dla polskiej społeczności oraz kultywowania polskiej wiary, kultury i tradycji.

– Nie walczył z bronią w ręku. Był księdzem. Walczył modlitwą, walczył swoim talentem organizatorskim, swoimi głębokimi przekonaniami, wartościami, które w nim były, swoim talentem kaznodziejskim, rozmawiając, przemawiając i organizując polskie życie w Prusach. Pod tym względem był postacią absolutnie wybitną – powiedział Andrzej Duda.

 

Prezydent przypomniał, że księdzu Domańskiemu udało się zbudować i oddać do użytkowania w ręce polskiej wspólnoty Dom Polski. Doprowadził także do powstania Związku Polaków w Niemczech.

Advertisement

 

-Dziś szacuje się, ze w Niemczech jest 900 tysięcy Polaków i 2 miliony tych, którzy mają polskie korzenie. Jest to druga co do wielkości mniejszość w Niemczech. Problem w tym, że do dzisiaj przez Niemcy nie uznana i nie ciesząca się wszystkimi prawami, które zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym powinny przysługiwać mniejszości – wskazał Andrzej Duda.

Jak podkreślił Prezydent, przekazane dzisiaj odznaczenie to „symbol podziękowania ze strony Rzeczypospolitej nie tylko dla księdza patrona, ale dla wszystkich Polaków, którzy tutaj mieszkają od pokoleń, którzy potrafili polskość tutaj zachować”.

Advertisement
Continue Reading

Advertisement
Advertisement