Connect with us

Polityka

Szejnfeld zwraca się do Rządu o pomoc

Published

on

Nierynkowy wzrost płacy minimalnej, skokowy wzrost kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, przekształcenie składki zdrowotnej w podatek… To wszystko niszczy polskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. W związku z tym senator Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o pomoc dla sektora MSP.

W ostatnich latach nieustannie rośnie w Polsce liczba zadłużonych firm, które z różnych tytułów, w tym z tytułu zaległości ze składakami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają zobowiązania trudne już do udźwignięcia. Na przykład, w ciągu ostatnich trzech lat liczba firm zadłużonych w ZUS wzrosła aż o 20 proc. Dzieje się tak, mimo, że firmy będące w kłopotach mogą zwracać się do ZUS o odroczenie terminu płatności czy odroczenie terminu płatności składek, lub rozłożenie długu na raty.


Między innym z powodów zadłużenia wobec ZUS lawinowo rośnie obecnie liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które upadają lub likwidują swoją działalność gospodarczą. Te najmniejsze natomiast firmy, jeśli mogą, to zawieszają swoją działalność. Tylko do września 2023r. roku, swoją działalność zlikwidowało lub zawiesiło już ponad 413 tys. firm. Sytuacja, o której wspominam niewątpliwie jest też przyczyną istniejącej i powiększającej się szarej strefy, ale nie będącej efektem tylko celowego przechodzenia do niej części firm, lecz bardzo często przymusową ich sytuacją, której nie mogą podołać musząc jednocześnie realizować swoje wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe i kontraktowe.

Advertisement


Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale jedną z najważniejszych był i jest nierynkowy wzrost wysokości płacy minimalnej, a co za tym idzie radykalny wzrost nie tylko płac, ale także i zobowiązań małych pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W katalogu przyczyn tego negatywnego zjawiska jest także oczywiście przekształcenie przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach tzw. Polskiego ładu, składki zdrowotnej w nowy, bardzo szkodliwy, zwłaszcza dla małych firm, wysoki podatek.


Z powodów, o których mowa wyżej, w sektorze mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm sytuacja zdaje się być alarmująca, w związku z tym chciałby Pana Premiera zapytać:

1. Czy planowane jest przywrócenie takiego statusu składki zdrowotnej lub podobnego, jaki miała ona przed zmianami dokonanymi przepisami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to kiedy i od kiedy nowe przepisy będą obowiązywały?


2. Czy planowana jest reforma zasad kształtowania wysokości płacy minimalnej, w tym na przykład także jej ewentualnego zróżnicowania poprzez dostosowanie do średniej na danym terenie, a nie równej w skali całego kraju, co stawia w bardziej niekorzystnej sytuacji firmy działające w biedniejszych częściach Polski (a tam one powinny szczególnie dobrze się rozwijać tworząc miejsca pracy, bowiem w tych rejonach także i bezrobocie jest wyższe)?

Advertisement


3. Czy planowane są nowe rozwiązania dotyczące obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy, np. tzw. „dobrowolny ZUS”? Jeśli tak, to jakie, na jakich zasadach i od kiedy?


4. Czy jest szansa na wprowadzenie rozwiązań prawnych ratujących sytuację bardzo wielu mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, jeśli nie na przykład poprzez ich oddłużenie, to choćby poprzez nienaliczanie odsetek za zwłokę, wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu zawieszenia pozostałych do spłaty zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez ubezpieczonych i płatnika oraz na ubezpieczenie zdrowotne, których termin minął, lub zostały one wcześniej rozłożone na raty, albo których termin płatności został odroczony?


5. Czy, a jeśli tak, to jakie są planowane inne propozycje ratunkowe na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm będących na skutek polityki minionych rządów w bardzo trudnej sytuacji finansowej?

Advertisement

Na koniec, w nawiązaniu do treści oświadczenia i zadanych pytań, chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera także na konieczność reformy sytemu stanowienia prawa oraz odnowienia dialogu społecznego i współpracy z partnerami społecznymi, zniszczonego w minionych ośmiu latach, bez czego żadne reformy i systemy nie będą działać optymalnie przynosząc oczekiwane przez nas wszystkich pozytywnych efektów.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka

Aktywny Maluch i Aktywna Kultura: programy wsparcia dla samorządów i nie tylko

Published

on

By

W piątkowe popołudnie odbyła się konferencja w Złotowie zorganizowana przez Posła RP Henryka Szopińskiego.

Omówiono dwa kluczowe programy wsparcia: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Aktywny Maluch” 2022–2029 oraz Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych.

Henryk Szopiński podkreślił, że programy te mają na celu wspólne dobro mieszkańców. “Aktywny Maluch” jest częścią nowej rządowej koncepcji wsparcia rodziców z małymi dziećmi, natomiast drugi program ma wzmocnić sektor kultury i przemysłów kreatywnych.

Rozwój Instytucji Opieki nad Dziećmi

Dzięki programowi “Aktywny Maluch”, który dysponuje budżetem 6,5 mld zł, mogą powstać nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Obecnie aż 40% gmin w Polsce nie posiada żadnej formy opieki dla najmłodszych. Burmistrz Złotowa, Jakub Pieniążkowski, oraz Wójt Gminy Złotów, Piotr Lach, wskazali na brak publicznych żłobków w ich regionie. Natomiast w Gminie Zakrzewo, jak podkreślił Wójt Marek Buława, powstaje nowy żłobek przy istniejącym przedszkolu publicznym.

Advertisement

Wspieranie Kultury i Przemysłów Kreatywnych

Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych ma na celu zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz promowanie zielonej i cyfrowej transformacji. Budżet programu wynosi 130 mln zł, a środki przeznaczone są na projekty w takich segmentach jak sztuki wizualne, muzyka, teatr, taniec, muzealnictwo i kultura ludowa.

Ewa Brożek, Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce, zaznaczyła, że dotacje umożliwią realizację projektów związanych z cyfryzacją i ekologią. Arkadiusz Porbes, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, oraz Ilona Sawczuk-Kruk, Dyrektor CUW w Jastrowiu, wyrazili zadowolenie z rozpoczęcia wdrażania finansowania.

Podsumowanie i Wnioski

Poseł Henryk Szopiński podkreślił, że dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych maksymalnie przez 2 lata, a w przypadku gmin – 3 lata. Wnioski można składać do końca czerwca, a wyniki poznamy pod koniec lipca. Kolejna tura naboru trwa od lipca do końca września. Ważne jest, że nie jest wymagany wkład własny.

W konferencji udział wzięli m.in.:

Advertisement
 • Jakub Pieniążkowski – Burmistrz Złotowa
 • Piotr Lach – Wójt Gminy Złotów
 • Robert Biskupiak – Burmistrz Łobżenicy
 • Alicja Wenda – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobżenicy
 • Marek Buława – Wójt Gminy Zakrzewo
 • Anna Ziarnek – Zastępca Burmistrza Okonka
 • Ewa Brożek – Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce
 • Ilona Sawczuk-Kruk – Dyrektor CUW w Jastrowiu
 • Arkadiusz Porbes – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
 • Arkadiusz Michalski – Burmistrz Krajenki
 • Tomasz Michalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie

Continue Reading

Polityka

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Zakrzewie

Published

on

By

fot. Marek Borawski / KPRP

We wtorek Prezydent RP Andrzej Duda gościł w Zakrzewie w pow. złotowskim. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie księdzu Bolesławowi Domańskiemu.

 

Prezydent przekazał order na ręce przedstawicieli lokalnej społeczności, podczas dzisiejszej uroczystości przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.

Prezydentowi towarzyszył Minister Wojciech Kolarski.

Advertisement

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał zasługi księdza doktora Bolesława Domańskiego dla polskiej społeczności oraz kultywowania polskiej wiary, kultury i tradycji.

– Nie walczył z bronią w ręku. Był księdzem. Walczył modlitwą, walczył swoim talentem organizatorskim, swoimi głębokimi przekonaniami, wartościami, które w nim były, swoim talentem kaznodziejskim, rozmawiając, przemawiając i organizując polskie życie w Prusach. Pod tym względem był postacią absolutnie wybitną – powiedział Andrzej Duda.

 

Prezydent przypomniał, że księdzu Domańskiemu udało się zbudować i oddać do użytkowania w ręce polskiej wspólnoty Dom Polski. Doprowadził także do powstania Związku Polaków w Niemczech.

Advertisement

 

-Dziś szacuje się, ze w Niemczech jest 900 tysięcy Polaków i 2 miliony tych, którzy mają polskie korzenie. Jest to druga co do wielkości mniejszość w Niemczech. Problem w tym, że do dzisiaj przez Niemcy nie uznana i nie ciesząca się wszystkimi prawami, które zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym powinny przysługiwać mniejszości – wskazał Andrzej Duda.

Jak podkreślił Prezydent, przekazane dzisiaj odznaczenie to „symbol podziękowania ze strony Rzeczypospolitej nie tylko dla księdza patrona, ale dla wszystkich Polaków, którzy tutaj mieszkają od pokoleń, którzy potrafili polskość tutaj zachować”.

Advertisement
Continue Reading

Advertisement
Advertisement