Connect with us

Polityka

Szejnfeld zwraca się do Rządu o pomoc

Published

on

Nierynkowy wzrost płacy minimalnej, skokowy wzrost kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, przekształcenie składki zdrowotnej w podatek… To wszystko niszczy polskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. W związku z tym senator Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o pomoc dla sektora MSP.

W ostatnich latach nieustannie rośnie w Polsce liczba zadłużonych firm, które z różnych tytułów, w tym z tytułu zaległości ze składakami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają zobowiązania trudne już do udźwignięcia. Na przykład, w ciągu ostatnich trzech lat liczba firm zadłużonych w ZUS wzrosła aż o 20 proc. Dzieje się tak, mimo, że firmy będące w kłopotach mogą zwracać się do ZUS o odroczenie terminu płatności czy odroczenie terminu płatności składek, lub rozłożenie długu na raty.


Między innym z powodów zadłużenia wobec ZUS lawinowo rośnie obecnie liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które upadają lub likwidują swoją działalność gospodarczą. Te najmniejsze natomiast firmy, jeśli mogą, to zawieszają swoją działalność. Tylko do września 2023r. roku, swoją działalność zlikwidowało lub zawiesiło już ponad 413 tys. firm. Sytuacja, o której wspominam niewątpliwie jest też przyczyną istniejącej i powiększającej się szarej strefy, ale nie będącej efektem tylko celowego przechodzenia do niej części firm, lecz bardzo często przymusową ich sytuacją, której nie mogą podołać musząc jednocześnie realizować swoje wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe i kontraktowe.

Advertisement


Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale jedną z najważniejszych był i jest nierynkowy wzrost wysokości płacy minimalnej, a co za tym idzie radykalny wzrost nie tylko płac, ale także i zobowiązań małych pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W katalogu przyczyn tego negatywnego zjawiska jest także oczywiście przekształcenie przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach tzw. Polskiego ładu, składki zdrowotnej w nowy, bardzo szkodliwy, zwłaszcza dla małych firm, wysoki podatek.


Z powodów, o których mowa wyżej, w sektorze mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm sytuacja zdaje się być alarmująca, w związku z tym chciałby Pana Premiera zapytać:

1. Czy planowane jest przywrócenie takiego statusu składki zdrowotnej lub podobnego, jaki miała ona przed zmianami dokonanymi przepisami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to kiedy i od kiedy nowe przepisy będą obowiązywały?


2. Czy planowana jest reforma zasad kształtowania wysokości płacy minimalnej, w tym na przykład także jej ewentualnego zróżnicowania poprzez dostosowanie do średniej na danym terenie, a nie równej w skali całego kraju, co stawia w bardziej niekorzystnej sytuacji firmy działające w biedniejszych częściach Polski (a tam one powinny szczególnie dobrze się rozwijać tworząc miejsca pracy, bowiem w tych rejonach także i bezrobocie jest wyższe)?

Advertisement


3. Czy planowane są nowe rozwiązania dotyczące obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy, np. tzw. „dobrowolny ZUS”? Jeśli tak, to jakie, na jakich zasadach i od kiedy?


4. Czy jest szansa na wprowadzenie rozwiązań prawnych ratujących sytuację bardzo wielu mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, jeśli nie na przykład poprzez ich oddłużenie, to choćby poprzez nienaliczanie odsetek za zwłokę, wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu zawieszenia pozostałych do spłaty zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez ubezpieczonych i płatnika oraz na ubezpieczenie zdrowotne, których termin minął, lub zostały one wcześniej rozłożone na raty, albo których termin płatności został odroczony?


5. Czy, a jeśli tak, to jakie są planowane inne propozycje ratunkowe na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm będących na skutek polityki minionych rządów w bardzo trudnej sytuacji finansowej?

Advertisement

Na koniec, w nawiązaniu do treści oświadczenia i zadanych pytań, chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera także na konieczność reformy sytemu stanowienia prawa oraz odnowienia dialogu społecznego i współpracy z partnerami społecznymi, zniszczonego w minionych ośmiu latach, bez czego żadne reformy i systemy nie będą działać optymalnie przynosząc oczekiwane przez nas wszystkich pozytywnych efektów.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polityka

W poniedziałek mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych

Published

on

By

fot. PAP

W poniedziałek o godz. 16.00 mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Każda lista kandydatów musi być poparta przez odpowiednią liczbę wyborców.

Komitet, który chce zgłosić kandydata w wyborach do rady w gminie do 20 tys. mieszkańców, musi zebrać co najmniej 25 podpisów. Co najmniej 150 podpisów musi zostać zebrane w gminach powyżej 20 tys. mieszańców oraz w dzielnicach Warszawy, aby zarejestrować listę. W przypadku wyborów do rad powiatów każda lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców, a w wyborach do sejmików wojewódzkich – podpisami co najmniej 300 wyborców.

 

Każdy wyborca ma prawo poprzeć dowolną liczbę list kandydatów, ale zgłaszanych tylko na terenie jednostki samorządu, w której mieszka. Jeśli to lista kandydatów do rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa, wyborca musi być mieszkańcem odpowiednio tych samych: gminy, powiatu, czy województwa.

Advertisement

 

Po dokonaniu zgłoszenia, niemożliwe jest uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów, albo ich kolejności na liście.

 

Kandydaci na radnych muszą spełnić określone warunki. Startować mogą osoby pełnoletnie. Ponadto każdy obywatel polski urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. musi złożyć oświadczenie lustracyjne. W wyborach do rad gmin mogą startować obywatele Unii Europejskiej bez obywatelstwa polskiego albo obywatele Wielkiej Brytanii.

Advertisement

 

Kandydat musi mieszkać na terenie województwa, powiatu, gminy, miasta czy dzielnicy, w których chce zdobyć mandat.

 

Kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Przepisy zabraniają jednoczesnego startowania np. do rady gminy i rady powiatu. Kandydaci na radnego gminy mogą startować jednocześnie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli kandydat zostanie wybrany na radnego gminy i wójta, mandat radnego automatycznie wygasa.

Advertisement

 

W wyborach samorządowych obowiązują parytety na listach wyborczych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na liście w wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, powiatów, dzielnic Warszawy oraz sejmików wojewódzkich muszą stanowić co najmniej 35 proc. miejsc.

 

Termin na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca o godz. 16.(PAP)

Advertisement

Continue Reading

Polityka

Krzysztof Paszyk: za kilka dni zarejestrujemy komitet wyborczy Trzecia Droga

Published

on

By

fot. PAP

Kilka dni dzieli nas od rejestracji koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga w wyborach samorządowych – powiedział szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk.

Przypomnijmy, że 11 stycznia liderzy Polski 2050 i PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia poinformowali, że ich formacje utworzą wspólny komitet wyborczy na wybory samorządowe, które odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbędzie się 21 kwietnia. Termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 12 lutego.

 

Paszyk powiedział PAP, że nazwa koalicyjnego komitetu Trzeciej Drogi na wybory samorządowe będzie tożsama z tą, która była jesienią ubiegłego roku na wybory parlamentarne. “A, więc koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga” – powiedział poseł Stronnictwa.

Advertisement

 

Pytany, kiedy ten komitet zostanie zarejestrowany Paszyk odparł, że “dzieli nas od tego kilka dni”. Na pytanie, kto stanie na czele tego komitetu, polityk przekazał, że będzie to wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas.

 

“To będzie pewnie formuła podobna, jak w wyborach parlamentarnych, że będziemy jednym komitetem, natomiast technicznie PSL będzie swoich kandydatów obsługiwało, a Polska 2050 swoich. Jest to jeszcze przedmiotem ostatnich ustaleń. Na pewno to za chwilę przekażemy” – zaznaczył Paszyk. (PAP)

Advertisement

Continue Reading

Advertisement
Advertisement