Connect with us

Edukacja

Rusza konkurs „Cztery Pory Roku z OZE” dla uczniów szkół podstawowych

Published

on

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje kolejną edycję konkursu ekologicznego dla uczniów klas IV-VI i VII – VIII szkół podstawowych „Cztery Pory Roku z OZE” w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2024. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów oraz finansowe dla szkół. Termin zgłoszeń konkursowych dla szkół podstawowych trwa do 29 lutego 2024 roku.

Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” edukują i podnoszą świadomość ekologiczną wśród uczniów szkół podstawowych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. Ponadto poszerzają wiedzę odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych; rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Tematem przewodnim konkursu jest promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Odnawialne Źródła Energii to wyzwanie i przyszłość, przed którymi stoi młodzież i przyszłe pokolenia aby zaspokoić zapotrzebowanie na niezbędną energię. Konkursy ekologiczne „Cztery pory roku z OZE” organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego są elementem Wielkopolskich Dni Energii, które promują stosowanie odnawialnych źródeł energii. Udział w konkursie to okazja do zapoznania się z tematyką dotyczącą odnawialnych źródeł energii i okazja do wygrania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Edukacja najmłodszych pokoleń w duchu ochrony zasobów i stanu naszej planety oraz efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii to jedno z najważniejszych zadań systemu edukacji. – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Advertisement

Pierwszy konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii. Z kolei uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach drugiego konkursu w pierwszym etapie rozwiązują test wiedzy o odnawialnych źródłach energii, a w drugiej części wykonają pracę różną techniką w formie kalendarza na rok 2025 na temat promowania odnawialnych źródeł energii. Kapituła obu konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego).

Szkoły, do których uczęszczają Laureaci, otrzymują, na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, nagrody finansowe, których wysokość uzależniona będzie od miejsc zajętych przez Laureatów. Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 29 lutego 2024 r., natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 15 kwietnia 2024 r.

Szczegółowych informacji na temat wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu oraz na stronie https://www.umww.pl/konkurs-cztery-pory-roku-z-oze-edycja-na-rok-szkolny-20232024

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Edukacja

Ślubowanie kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Pile

Published

on

By

24 maja na Placu Zwycięstwa w Pile odbyło się uroczyste ślubowanie 45 kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Pile. To była piękna i wzruszająca uroczystość.
Ślubowanie złożyło 45 kadetów z klas technikum Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz CYBER.MIL z Klasą.

Uczniowie ślubowali wierność ojczyźnie, poszanowanie tradycji oraz zobowiązali się do sumiennego wypełniania swoich obowiązków uczniowskich i wojskowych.

Na uroczystość licznie przybyły rodziny uczniów oraz  przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Pilskiego.

Advertisement

Gratulacje kadetom złożyła Małgorzata Karwacka, Przewodnicząca Rady Powiatu w Pile.
– To niezwykle ważny dla Was dzień. Piękne słowa ślubowania trzeba nosić w sercu i ich przestrzegać. Życzę, aby towarzyszyły Wam przez całe życie – powiedziała.

Klasy wojskowe w Zespół Szkół Technicznych w Pile – Mechanik Piła działają pod patronatem i są finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Uroczystość ślubowania odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego.

Advertisement
Continue Reading

Edukacja

MEN: od 1 września rezygnacja z HiT-u, rozporządzenie podpisane

Published

on

By

Rezygnacja z HiT-u dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych oraz obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy na godzinach wychowawczych – przewiduje od 1 września rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. O jego podpisaniu MEN poinformowało we wtorek.

Resort edukacji napisał, że rozporządzenie, które minister edukacja Barbara Nowacka podpisała w poniedziałek, od 1 września 2024 r. wprowadza obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych oraz rezygnację z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych.

 

“Rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół” – poinformowało ministerstwo w komunikacie.

 

Advertisement

Od roku szkolnego 2024/25 przedmiot historia i teraźniejszość nie będzie już nauczany w klasach pierwszych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia, liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia stacjonarnie ani w semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z zajęciami w formie zaocznej. W latach następnych nie będzie HiT-u w kolejnych klasach i semestrach tych szkół aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu.

 

Resort podał, że rezygnacja z HiT-u “oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych”.

 

Advertisement

Rozporządzenie oznacza, że w roku szkolnym 2025/2026 HiT nie będzie nauczany w klasie II liceum ogólnokształcącego i technikum, a w roku szkolnym 2026/2027 – w klasie III technikum.

 

Z kolei nauka udzielania pierwszej pomocy będzie prowadzona w ramach godzin wychowawczych w klasach IV-VII szkół podstawowych i od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. Już teraz udzielanie pierwszej pomocy jest częścią przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach VIII szkoły podstawowej i w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych.

 

Advertisement

Ponadto, rozporządzenie skraca z dwóch lat do jednego roku okres, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej. Jak podaje MEN, rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej.

 

Resort zwiększa też liczbę godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejsza tę liczbę w klasie I) oraz umożliwia dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł odbywać obowiązkowe zajęcia edukacyjne w podobnym wymiarze tygodniowym w obu semestrach.

 

Advertisement

O tym, że prace nad rozporządzeniem dotyczącym ramowych planów nauczania zbliżają się do końca, mówiła w poniedziałek wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

 

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które miały polegać na wprowadzeniu nowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej, która ma zastąpić HiT. Nowy przedmiot ma być realizowany od roku szkolnego 2025/2026 w II klasie szkoły ponadpodstawowej. (PAP)

Advertisement
Continue Reading

Advertisement
Advertisement