Connect with us

Edukacja

Matura i egzamin ósmoklasisty: ukraińscy uczniowie muszą znać “Pana Tadeusza”

Published

on

Do egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego będą mogli podejść również uczniowie z Ukrainy. Pomimo wielu udogodnień, będą mieli z tym bardzo poważny problem. Dokładnie taki, jaki mieliby polscy uczniowie, którzy nagle musieliby poznać twórczość Łesi Ukrainki i Tarasa Szewczenki. W oryginale!

Minister edukacji Przemysław Czarnek już kilka dni temu zapowiedział, że ukraińscy uczniowie w polskich szkołach nie będą traktowani jakoś szczególnie i nie przewiduje się dla nich żadnych przywilejów. Ich rekrutacja do placówek edukacyjnych ma się odbywać na takich samych zasadach, jak w przypadku uczniów z Polski.

Sporym wyzwaniem dla obcokrajowców będzie przystąpienie do egzaminów ósmoklasisty oraz matury. W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokument, w którym opisane zostały szczegółowe zasady ich przeprowadzania.

Czas na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminów dla polskich uczniów minął już w lutym. Ze względu na kryzys migracyjny podjęto decyzję, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli zrobić to w późniejszym terminie, czyli:

– egzamin maturalny – do 31 marca,
– egzamin ósmoklasisty – do 11 kwietnia.

Advertisement

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla ukraińskich uczniów wiele udogodnień. Między innymi mają możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali, korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego lub ukraińsko-polskiego, stosowania zasad oceniania takich jak w przypadku polskich uczniów z trudnościami, zapewnienia obecności psychologa lub pedagoga, pomoc tłumacza, który przetłumaczy zdającym zasady jego przeprowadzania czy też pomoc nauczyciela przy odczytywaniu tekstów liczących 250 wyrazów lub więcej.

Egzamin z polskiego po ukraińsku

Dla cudzoziemców przygotowano również arkusze egzaminacyjne przystosowane do ich potrzeb. W przypadku matematyki i języka nowożytnego treści przetłumaczone będą na język ukraiński, w którym zdający będą mogli zapisywać również odpowiedzi. Problem pojawia się jednak w przypadku egzaminu z języka polskiego, który będzie obowiązkowy – nawet wtedy, kiedy uczeń z Ukrainy nie miał z nim nigdy wcześniej styczności.
Choć czas na wypełnienie arkuszy zostanie wydłużony do 210 minut, część zdających Ukraińców może sobie z zadaniami nie poradzić. Dlaczego? Pytania i podpowiedzi przetłumaczone zostaną na język ukraiński, ale już same teksty będą w języku polskim. I to w tym języku ukraiński uczeń będzie musiał udzielić odpowiedzi.

We wpisie MEiN na Twitterze zawrzało, ponieważ internauci natychmiast zwrócili uwagę na barierę językową, która może być nie do pokonania dla dzieci przebywających w Polsce od niedawna.

– Szanowni państwo, to jest na poważnie? Uczeń od tygodnia jest w Polsce. Poszedł do 8 klasy. Za 2 miesiące ma coś takiego napisać? Cała podstawa plus znajomość języka w 10 tygodni? Proszę odpowiedzieć jak? – pytają członkowie grupy „My, nauczyciele”.

– To jest robienie krzywdy ukraińskim dzieciom. Jak po dwóch miesiącach nauki można napisać egzamin z języka polskiego? – pyta kolejny z użytkowników.

Advertisement

Swoje stanowisko w sprawie egzaminów zajęło również Społeczne Towarzystwo Oświatowe, którego przedstawiciele wystosowali do resortu edukacji list z apelem o całkowite zwolnienie młodzieży z obowiązku podchodzenia do egzaminów.

„Mimo apelu, który wystosowaliśmy do Pana (Przemysława Czarnka – red.) w dniu 15 marca, dzieci przyjęte do polskich szkół mają w najbliższym czasie sprostać takim samym wymaganiom, jak dzieci polskie. Zamiast powolnej integracji i adaptacji w nowym środowisku, resort edukacji proponuje im konfrontację z polską podstawą programową, egzaminem ósmoklasisty i maturą. Znajomość “Lalki”, “Pana Tadeusza” czy “Kamieni na szaniec” okazuje się ważniejsza niż odzyskanie poczucia bezpieczeństwa po przeżytej traumie” – czytamy w piśmie.

Pełna treść zasad przeprowadzania egzaminów oraz deklaracje do pobrania dostępne są na stronie CKU.

News4Media/fot. iStock

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Rok szkolny 2021/2022: drugi rok edukacji w pandemii i uchodźcy z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach

Published

on

By

Kończący się w piątek rok szkolny 2021/2022 był drugim rokiem funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii COVID-19, część uczniów przez pewien czas musiała uczyć się zdanie. Po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę, w polskich szkołach i przedszkolach pojawili się uczniowie uchodźcy.

Rok szkolny 2021/2021 rozpoczął się dla wszystkich roczników uczniów nauką w trybie stacjonarnym. Jednocześnie zachowane zostały przepisy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć mogło dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone były w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi, które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Główne rekomendacje zawarte w wytycznych to szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (powyżej 12 lat), dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu i wietrzenie. Zgodnie z wytycznymi do szkoły mógł przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 

Advertisement

Na jesieni ruszyła w szkołach akcja informacyjna dotycząca szczepień przeciw COVID-19.

 

Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w szkołach była w grudniu i w styczniu. Według danych podawanych codziennie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przykładowo 10 grudnia (był to jeden z najtrudniejszych dni jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w roku szkolnym 2021/2022) w trybie w pełni stacjonarnym, czyli wszystkie klasy lub oddziały pracowały stacjonarnie, pracowało 92,8 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 73,7 proc. szkół podstawowych i 78,9 proc. ponadpodstawowych. Pozostałe pracowały tego dnia zdalnie lub w trybie mieszanym, w którym zdalnie pracowała tylko część klas lub oddziałów. Wśród szkół i placówek, które nie pracowały w trybie w pełni stacjonarnym przeważały pracujące w trybie mieszanym.

 

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna. Ograniczenie pracy stacjonarnej nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Advertisement

 

Po raz drugi zawieszono zajęcia stacjonarne pod koniec stycznia. Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne zawieszono i w ich miejsce wprowadzono naukę zdalną dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej starsi uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej tydzień wcześniej – 21 lutego.

 

Pomimo epidemii COVID-19 w tym roku szkolnym – inaczej niż w roku szkolnym 2020/2021 – dwutygodniowe zimowe ferie szkolne odbyły się tak jak w latach ubiegłych w pięciu terminach od połowy maja do końca lutego w zależności od województwa.

 

Advertisement

W maju ze względu na długą naukę zdalną w roku szkolnym 2020/2021 oraz naukę zdalną w tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, tak jak w ubiegłym roku, przeprowadzone były na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. Jednocześnie ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej nie odbywały się w reżimie stacjonarnym takim jak przed rokiem.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzona została czasowo możliwość wprowadzenie nauczania zdalnego w związku z próbami nielegalnego przekroczenia granicy Polski.

 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 10 listopada podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zgodnie z nim na obszarze 9 powiatów przygranicznych: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego. Zgodnie z nim dyrektor szkoły lub przedszkola na terenie tych powiatów mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną.

Advertisement

 

Przepisy prawa oświatowego zostały zmienione także wiosną tego roku, po tym jak po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę w Polsce i w polskim systemie oświaty pojawili się uczniowie uchodźcy z Ukrainy. Według danych MEiN (stan na 21 czerwca) polskich szkołach i placówkach oświatowych jest 285 tys. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego br., po inwazji Rosji na Ukrainę. 41 tys. z nich chodzi do przedszkoli. W polskich szkołach podstawowych jest 128 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy, w liceach ogólnokształcących – 12 tys., w technikach – 3,2 tys. w technikach. W oddziałach przygotowawczych jest 38 tys. uczniów z Ukrainy, najwięcej w szkołach podstawowych – 30 tys.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, dzieci pobierające naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie mają kształcić się w polskim systemie oświaty.

 

Advertisement

W rozporządzeniu dopuszczono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I–III szkół podstawowych. Wprowadzono też możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła dodatkowe dostosowania na egzaminach dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Deklaracje o chęci przystąpienia w maju do polskiej matury złożyło 41 absolwentów, obywateli Ukrainy, a deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 weszły w życie nowelizacje rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – zmieniony został kanon lektur szkolnych na wszystkich etapach kształcenia. Zmiany polegały głównie na usunięciu kilku pozycji i dodaniu kilkunastu nowych pozycji w wykazie lektur uzupełniających.

 

W trakcie roku szkolnego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział kolejne zmiany w podstawie programowej.

Advertisement

 

Na początku listopada zapowiedział, że od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot “Historia i teraźniejszość”, będzie nauczany w I i II klasie, wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym. W marcu minister edukacji podpisał trzy rozporządzenia dotyczące nowego przedmiotu, w tym nowelizację podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych i rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

 

W maju do konsultacji publicznych skierowane zostały dwa kolejne projekty nowelizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Tym razem zawierające propozycje wprowadzenia nowych treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, m.in. edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

 

Advertisement

W roku szkolnym uchwalono kilka nowelizacji ustaw dotyczących edukacji.

 

W styczniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Była ona krytykowana przez opozycję, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, samorządy i organizacje pozarządowe. W marcu prezydent Andrzej Duda zawetował ją.

 

Pod koniec marca Sejm znowelizował ustawę Karta Nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, zgodnie z którą od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało zwiększone o 4,4 proc. Na ten cel subwencja została zwiększona o 1 mld 671 mln zł. Zgodnie na samorządy nałożono obowiązek wypłacenia podwyżek w maju, a najpóźniej do końca czerwca z wyrównaniem za maj.

Advertisement

 

W zaś kwietniu Sejm uchwalił nowelizacją o systemie oświaty wprowadzającą zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturze. Zgodnie nowelizacją także w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zostaną one przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Zdecydowano też o bezterminowym odstąpieniu od wprowadzenia na egzaminie ósmoklasisty czwartego przedmiotu – egzaminu z przedmiotu do wyboru. Nowelizacja wprowadza też standardy zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

W czwartek, przeddzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzającą zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zgodnie z nią, liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

 

Advertisement

W listopadzie ub.r. Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. ZNP zebrało pod nim ponad 250 tys. podpisów obywateli popierających ten pomysł. W lutym przeprowadzono pierwsze czytanie obywatelskiego projektu. Następnie skierowany został on do dalszych prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

 

Całą jesień 2021 r. toczyły się rozmowy między Ministerstwem Edukacji i Nauki a związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Resort zaproponował m.in. zwiększenie 18-godzinnego pensum o 4 godziny, wprowadzenie 8 godzin dostępności nauczyciela w szkole, przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń. Wszystkie trzy związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: ZNP, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” oraz Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata odrzuciły propozycje MEiN. (PAP)

 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Advertisement

 

dsr/ mhr/

Continue Reading

Edukacja

Powstanie Centrum Edukacji Lotniczej

Published

on

By

fot. UM PIŁA

Na pilskim lotnisku stanie nowoczesna baza, zajmująca się technologiami lotniczymi i kosmicznymi, w której prowadzone będą działania badawczo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz międzynarodowe symulacje załogowych misji kosmicznych na Księżyc i Marsa. Naszym partnerem w realizacji projektu, jest Stowarzyszenie Lunares, które już teraz prowadzi m.in. analogowe misje na Marsa oraz wiele ciekawych eksperymentów i badań z udziałem międzynarodowych zespołów.

Łączny kosz przystosowania istniejących obiektów, wyposażenia i prowadzenia działalności to blisko 3 miliony złotych.
Centrum Edukacji Lotniczej znajdować się będzie w istniejącym już, zmodernizowanym schronohangarze w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już bazy LUNARES, a inwestycja obejmie:
• adaptację hangaru na eksperymentarium,
• budowę planetarium z wyposażeniem,
• niezbędną infrastrukturę towarzyszącą,
• wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu
użytkowania obiektu.
Przestrzeń w hangarze zostanie funkcjonalnie podzielona na części:
• edukacyjną – zawierającą sale warsztatowe do przeprowadzania eksperymentów,
wykładów i prezentacji,
• wystawową – wyposażoną w obiekty informacyjno-edukacyjne oraz interaktywne sprzęty
do zabawy dla dzieci i młodzieży,
• lotniczą/kosmiczną – wyposażoną w łaziki oraz akcesoria młodych astronautów.

Teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m.in. ogrodu edukacyjnego z elementami edukacyjno-tematycznymi. Powstanie też parking dla samochodów i autobusu. Partnerem Gminy Piła jest Stowarzyszenie Lunares, które wspólnie ze spółką Gwdą będzie brało udział w realizacji zajęć w nowo powstałym obiekcie.

Pod koniec maja ogłoszony został przetarg na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy podmioty. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie pn. przedsięwzięcia: „Centrum Edukacji Lotniczej: elementy badawczo-edukacyjne“.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement