Connect with us

Biznes

Ponad 4 miliony złotych na ścieżki rowerowe w Północnej Wielkopolsce

Published

on

W piątek 9 lipca 2021 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, podpisane zostały umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a 4 gminami z północnej wielkopolski. W sumie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do poniższych gmin trafi ponad 3 500 000 złotych!

Gmina Kaczory – „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory- Rzadkowo etap I” – wysokość dofinansowania: 159 606,99 złotych,

Gmina Piła – „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” – wysokość dofinansowania: 1 316 441,32 złotych,

Gmina Szydłowo – „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo” – wysokość dofinansowania: 746 943,98 złotych,

Miasto i Gmina Wysoka – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” – wysokość dofinansowania: 1 367 311,18 złotych,

Advertisement

Cieszę się, że wielkopolskie gminy pozyskują środki europejskie na inwestycje wspierające niskoemisyjność. To ważny element proekologicznych i prośrodowiskowych działań realizowanych w Wielkopolsce i jeden z priorytetów Samorządu Województwa Wielkopolskiego – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Umowy podpisali:

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory,

Krzysztof Szewc – Wiceprezydent Piły,

Advertisement

Tobiasz Wiesiołek – Wójt Gminy Szydłowo,

Artur Kłysz – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,

Dodatkowo, w piątkowy poranek, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Krzysztofem Jaworskim – Burmistrzem Gminy Trzcianka. Do Trzcianki z tego samego funduszu trafi 498 606,69 złotych na realizację projektu „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki”.

Gmina Kaczory – Głównym celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze gminy Kaczory poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Celem bezpośrednim jest natomiast poprawa poziomu i jakości życia społeczności gminy oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Advertisement

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1,23 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 10 000 osoby/rok

Gmina Piła – Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców, a także obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych do atmosfery w centrum Piły, POSI i powiecie pilskim. Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności komunikacyjnej Piły, wyższa mobilność mieszkańców, a także zwiększenie liczby osób korzystających z rowerów w codziennych podróżach. Rozwiązania techniczne poprawią efektywność transportu rowerowego na terenie POSI, jakość usług transportowych, a także komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Działania przyczynią się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta dla mieszkańców osiedla Motylewo i POSI oraz jego spójności wewnętrznej. Ponadto zaplanowane działania przyczynią się do powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami POSI.

Projekt przyczyni się również do zmniejszenia oddziaływania systemu transportowego na środowisko oraz zwiększenia atrakcyjności komunikacji rowerowej i publicznej, jako alternatywy dla transportu indywidualnego. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się także do zniwelowania barier architektoniczno-funkcjonalnych, prowadząc do zwiększenia niezależności osób niezmotoryzowanych, a tym samym do ich pełniejszego włączenia w życie zawodowe i społeczne.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Advertisement

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 13,16 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 46 738,00 osób/rok

Gmina Szydłowo – Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Szydłowo poprzez wzrost funkcjonalności systemu ciągów komunikacji rowerowej. Powyższe przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w gminie. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój zrównoważonego transportu w gminie, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu przemieszczenia się. Korzyścią z realizacji projektu będzie ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w gminie.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1,3 MgeCO2/rok

Advertisement

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 10 162 osoby/rok

Miasto i Gmina Wysoka – Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze POSI, gmina Wysoka, wskutek budowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gminy bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. Realizacja założeń dotyczących mobilności pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się rowerem lub wybranie innych rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji CO2 oraz zapewniających bezpieczeństwo podróżującym po terenie gminy.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 19,20 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 10 720 osoby/rok

Advertisement

Gmina Trzcianka – Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu. Projekt ma na celu przystosowanie dróg dla rowerów i infrastruktury towarzyszącej do potrzeb komunikacyjnych gminy Trzcianka w ramach popularyzacji mobilności miejskiej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do stworzenia infrastruktury dającej możliwość bezpiecznego, komfortowego dostępu do transportu zbiorowego.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy Trzcianka. Na terenie gminy nadal występuje deficyt infrastruktury, która przyczyniłaby się do zmiany preferencji kierowców w zakresie zmniejszenia korzystania z samochodów na korzyść rowerów. Mieszkańcy obszarów wiejskich gminy nie mają zapewnionego bezpośredniego i komfortowego dostępu do miasta w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak wizyta u lekarza, dojazd do szkoły, pracy.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1,54 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 35 000 osoby/rok

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

25-lecie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego

Published

on

By

Chodzieski Klub Gospodarczy świętuje w tym roku 25-lecie działalności. Dziś zrzesza 60 przedsiębiorstw działających na terenie ziemi chodzieskiej. Tegoroczna edycja Targów PROMOCJE odbywa się ze wsparciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Stosowną umowę podpisali Prezes Zarządu Klubu – Roman Pietruszka i Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie Burmistrza Chodzieży – Jacka Gursza i Mirosława Juraszka, Starosty Powiatu Chodzieskiego.

Odbywające się 4 czerwca w Chodzieży Targi będą doskonałą okazja do zaprezentowania działalności poszczególnych wystawców, ciekawego spędzenia czasu i to co najważniejsze integracji chodzieskich przedsiębiorców.

– Zainteresowanie jakim cieszyły się poprzednie edycje Chodzieskich targów Gospodarczych pokazuje, że jest zapotrzebowanie na podobne imprezy w tak zwanym terenie, poza największymi ośrodkami gospodarczymi, takimi jak Poznań. Cieszę się, że to właśnie na północy naszego regionu spotkają się przedsiębiorcy z różnych branż, będą mogli nawiązać nowe kontakty i pozyskać nowych klientów – mówi Jacek Bogusławski.

Continue Reading

Biznes

PGE: będziemy wspierać odbudowującą się Ukrainę. Spotkanie prezesa PGE z ambasadorem Ukrainy

Published

on

By

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej spotkał się z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą. Głównymi tematami poruszonymi na wspólnym spotkaniu była pomoc dotychczas udzielona Ukrainie przez PGE oraz propozycje wsparcia odbudowy ukraińskiej sieci energetycznej po zakończeniu wojny.

Serdeczne dziękuję za wsparcie dla Ukraińców w czasie ciężkiej próby, jaką jest wojna, za pomoc w dostawach energii na obszary, które ucierpiały wskutek działań okupantów oraz za gotowość do współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy po naszym zwycięstwie” – powiedział Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce.

Grupa PGE, od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, realizuje działania mające na celu pomoc uchodźcom, wspiera organizacje i instytucje dające im schronienie oraz pomaga w skompletowaniu transportów humanitarnych wysyłanych do ukraińskich miast.

Jesteśmy całym sercem z walczącą Ukrainą. Od początku wojny wspieramy naszych sąsiadów w tym trudnym dla nich czasie, organizujemy pomoc dla przybywających do Polski uchodźców i na pewno nie zostawimy Ukrainy bez pomocy po zakończeniu wojny – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas spotkania z ambasadorem Ukrainy. – PGE posiada doświadczenie oraz kompetencje niezbędne w budowie i obsłudze sieci energetycznych. Po zakończeniu wojny na Ukrainie pracownicy PGE Dystrybucja stanowiliby cenne wsparcie przy odbudowie infrastruktury dystrybucyjnej. Deklarujemy pełną współpracę w przywracaniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej do ukraińskich gospodarstw domowych i odbudowującej się ukraińskiej gospodarki”.

Advertisement

Pomoc dla uchodźców

Od początku wojny na Ukrainie, PGE przekazała za pośrednictwem Fundacji PGE darowizny w wysokości blisko 800 tys. zł, które zostały przeznaczone na bieżącą pomoc uchodźcom przybywającym do Polski oraz na pomoc humanitarną wysyłaną na tereny objęte największymi działaniami wojennymi.

PGE wsparła również zakup trzech w pełni wyposażonych namiotów pneumatycznych, które powiększyły bazę noclegową dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy przybywających do Lwowa i Truskawca, blisko granicy z Polską.

PGE udostępniła również miejsca noclegowe w swoim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie, w którym schronienie znalazło 120 członków rodzin ukraińskich energetyków uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Wsparcie w utrzymaniu ciągłości dostaw energii

Advertisement

PGE skierowała wsparcie do ukraińskiego sektora energetycznego, który stoi przed problemem utrzymania ciągłości dostaw energii na terenach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. Na wschodzie Ukrainy bez prądu wciąż pozostają nie tylko urzędy czy domy prywatne, ale także szpitale, przepompownie wody i instytucje, w których schronienia szukają obywatele Ukrainy. Dlatego PGE przekazała na teren Ukrainy agregat prądotwórczy oraz materiały niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej, odtworzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii (m.in. przewody oraz transformatory). Agregat o mocy 410 kVA pozwoli na ciągłe zasilanie szpitala, miejskiego ujęcia wody bądź 600 osobowego osiedla mieszkalnego. Sprzęt został przekazany energetykom z Ukrainy za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dodatkowo na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim, PGE wybudowała tymczasową linię niskiego napięcia, zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu granicznym w Krościenku, w których znajdują się punkty z pomocą medyczną, posiłkami i pomieszczenia do odpoczynku dla uchodźców.

KONTAKT:

Małgorzata Babska

Rzecznik prasowy Grupy PGE

Advertisement

tel. +48 (22) 340 13 36

tel. kom. +48 661 778 955

e-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

Advertisement

Continue Reading
Advertisement