Connect with us

Edukacja

Największa inwestycja w nowoczesną edukację w historii

Published

on

Od jesieni 2021 roku, Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje program “Laboratoria Przyszłości”. To największa w historii inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację. Blisko miliard złotych trafiło już do kilkunastu tysięcy szkół podstawowych w całym kraju. Na liście są też szkoły w naszym regionie. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych , a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości, każda szkoła podstawowa w Polsce zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt taki jak drukarki 3D, roboty edukacyjne czy gogle wirtualnej rzeczywistości. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.

Cały program został zrealizowany w kilka miesięcy – od podjęcia decyzji, po wypłatę 100% środków szkołom (wszystkie dostały 100% wnioskowanej kwoty), co pokazuje skuteczność inwestowania przez Rząd w nowoczesną edukację. Na tym tle szczególnie blado wypadają nasi poprzednicy, którym przez cały okres rządów nie udało się zrealizować ich flagowego programu edukacyjnego, gdyż z “Cyfrowej Szkoły” skorzystało łącznie tylko 1,4% szkół.

-Bardzo się cieszę, że nowoczesny sprzęt trafi do tak wielu szkół w powiecie pilskim – mówi poseł Marta Kubiak z PiS.

Wśród szkół z dofinansowaniem są:
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 145 800 zł
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 276 600 zł
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 146 700 zł
– Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 161 400 zł
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (gmina Wysoka) – 148 200 zł
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (gmina Ujście) – 98 400 zł
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 158 700 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 166 200 zł
– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników polskich w Pile – 168 000 zł
– Szkoła Podstawowa w Szydłowie – 121 800 zł
– Szkoła Podstawowa w Starej Łubiance – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej (gmina Kaczory) – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich (gmina Kaczory) – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Kaczorach – 116 400 zł
– Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 270 300 zł
– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 142 500 zł
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich( gmina Wyrzysk) – 157 900 zł
– Szkoła Podstawowa im. Marii konopnickiej (gmina Wyrzysk) – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica (gmina Wyrzysk) – 106 500 zł
– Szkoła Podstawowa im Janusz Korczaka (gmina Wyrzysk) – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza (gmina Wyrzysk) – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji (gmina Białośliwie) – 129 900 zł
– Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy – 127 800 zł
– Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Bolesława Romanowskiego (gmina Miasteczko Krajeńskie) – 72 600 zł
– Szkoła Podstawowa Specjalna ( gmina Piła) – 60 000 zł
– Szkoła Podstawowa Specjalna (gmina Łobżenica) – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej Szkoła filialna w Mościskach im. Wacława Popiela – 30 000 zł
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej Szkoła filialna w Czajczu im. Jana Pawła II – 30 000 zł

Advertisement

Powyższe kwoty widnieją we wnioskach szkół i organów prowadzących. Są to kwoty przekazane organom prowadzącym przez wojewodów. Ewentualne korekty składanych przez szkoły i organy prowadzące wniosków oraz rozbieżności z nich wynikające są uwzględniane na bieżąco. Wszystkim serdecznie gratuluję, bowiem nowoczesna szkoła to lepsza przyszłość naszych dzieci.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

Rok szkolny 2021/2022: drugi rok edukacji w pandemii i uchodźcy z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach

Published

on

By

Kończący się w piątek rok szkolny 2021/2022 był drugim rokiem funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii COVID-19, część uczniów przez pewien czas musiała uczyć się zdanie. Po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę, w polskich szkołach i przedszkolach pojawili się uczniowie uchodźcy.

Rok szkolny 2021/2021 rozpoczął się dla wszystkich roczników uczniów nauką w trybie stacjonarnym. Jednocześnie zachowane zostały przepisy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć mogło dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone były w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi, które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Główne rekomendacje zawarte w wytycznych to szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (powyżej 12 lat), dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu i wietrzenie. Zgodnie z wytycznymi do szkoły mógł przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 

Advertisement

Na jesieni ruszyła w szkołach akcja informacyjna dotycząca szczepień przeciw COVID-19.

 

Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w szkołach była w grudniu i w styczniu. Według danych podawanych codziennie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przykładowo 10 grudnia (był to jeden z najtrudniejszych dni jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w roku szkolnym 2021/2022) w trybie w pełni stacjonarnym, czyli wszystkie klasy lub oddziały pracowały stacjonarnie, pracowało 92,8 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 73,7 proc. szkół podstawowych i 78,9 proc. ponadpodstawowych. Pozostałe pracowały tego dnia zdalnie lub w trybie mieszanym, w którym zdalnie pracowała tylko część klas lub oddziałów. Wśród szkół i placówek, które nie pracowały w trybie w pełni stacjonarnym przeważały pracujące w trybie mieszanym.

 

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna. Ograniczenie pracy stacjonarnej nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Advertisement

 

Po raz drugi zawieszono zajęcia stacjonarne pod koniec stycznia. Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne zawieszono i w ich miejsce wprowadzono naukę zdalną dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej starsi uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej tydzień wcześniej – 21 lutego.

 

Pomimo epidemii COVID-19 w tym roku szkolnym – inaczej niż w roku szkolnym 2020/2021 – dwutygodniowe zimowe ferie szkolne odbyły się tak jak w latach ubiegłych w pięciu terminach od połowy maja do końca lutego w zależności od województwa.

 

Advertisement

W maju ze względu na długą naukę zdalną w roku szkolnym 2020/2021 oraz naukę zdalną w tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, tak jak w ubiegłym roku, przeprowadzone były na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. Jednocześnie ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej nie odbywały się w reżimie stacjonarnym takim jak przed rokiem.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzona została czasowo możliwość wprowadzenie nauczania zdalnego w związku z próbami nielegalnego przekroczenia granicy Polski.

 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 10 listopada podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zgodnie z nim na obszarze 9 powiatów przygranicznych: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego. Zgodnie z nim dyrektor szkoły lub przedszkola na terenie tych powiatów mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną.

Advertisement

 

Przepisy prawa oświatowego zostały zmienione także wiosną tego roku, po tym jak po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę w Polsce i w polskim systemie oświaty pojawili się uczniowie uchodźcy z Ukrainy. Według danych MEiN (stan na 21 czerwca) polskich szkołach i placówkach oświatowych jest 285 tys. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego br., po inwazji Rosji na Ukrainę. 41 tys. z nich chodzi do przedszkoli. W polskich szkołach podstawowych jest 128 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy, w liceach ogólnokształcących – 12 tys., w technikach – 3,2 tys. w technikach. W oddziałach przygotowawczych jest 38 tys. uczniów z Ukrainy, najwięcej w szkołach podstawowych – 30 tys.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, dzieci pobierające naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie mają kształcić się w polskim systemie oświaty.

 

Advertisement

W rozporządzeniu dopuszczono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I–III szkół podstawowych. Wprowadzono też możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła dodatkowe dostosowania na egzaminach dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Deklaracje o chęci przystąpienia w maju do polskiej matury złożyło 41 absolwentów, obywateli Ukrainy, a deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 weszły w życie nowelizacje rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – zmieniony został kanon lektur szkolnych na wszystkich etapach kształcenia. Zmiany polegały głównie na usunięciu kilku pozycji i dodaniu kilkunastu nowych pozycji w wykazie lektur uzupełniających.

 

W trakcie roku szkolnego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział kolejne zmiany w podstawie programowej.

Advertisement

 

Na początku listopada zapowiedział, że od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot “Historia i teraźniejszość”, będzie nauczany w I i II klasie, wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym. W marcu minister edukacji podpisał trzy rozporządzenia dotyczące nowego przedmiotu, w tym nowelizację podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych i rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

 

W maju do konsultacji publicznych skierowane zostały dwa kolejne projekty nowelizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Tym razem zawierające propozycje wprowadzenia nowych treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, m.in. edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

 

Advertisement

W roku szkolnym uchwalono kilka nowelizacji ustaw dotyczących edukacji.

 

W styczniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Była ona krytykowana przez opozycję, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, samorządy i organizacje pozarządowe. W marcu prezydent Andrzej Duda zawetował ją.

 

Pod koniec marca Sejm znowelizował ustawę Karta Nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, zgodnie z którą od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało zwiększone o 4,4 proc. Na ten cel subwencja została zwiększona o 1 mld 671 mln zł. Zgodnie na samorządy nałożono obowiązek wypłacenia podwyżek w maju, a najpóźniej do końca czerwca z wyrównaniem za maj.

Advertisement

 

W zaś kwietniu Sejm uchwalił nowelizacją o systemie oświaty wprowadzającą zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturze. Zgodnie nowelizacją także w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zostaną one przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Zdecydowano też o bezterminowym odstąpieniu od wprowadzenia na egzaminie ósmoklasisty czwartego przedmiotu – egzaminu z przedmiotu do wyboru. Nowelizacja wprowadza też standardy zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

W czwartek, przeddzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzającą zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zgodnie z nią, liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

 

Advertisement

W listopadzie ub.r. Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. ZNP zebrało pod nim ponad 250 tys. podpisów obywateli popierających ten pomysł. W lutym przeprowadzono pierwsze czytanie obywatelskiego projektu. Następnie skierowany został on do dalszych prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

 

Całą jesień 2021 r. toczyły się rozmowy między Ministerstwem Edukacji i Nauki a związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Resort zaproponował m.in. zwiększenie 18-godzinnego pensum o 4 godziny, wprowadzenie 8 godzin dostępności nauczyciela w szkole, przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń. Wszystkie trzy związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: ZNP, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” oraz Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata odrzuciły propozycje MEiN. (PAP)

 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Advertisement

 

dsr/ mhr/

Continue Reading

Edukacja

Powstanie Centrum Edukacji Lotniczej

Published

on

By

fot. UM PIŁA

Na pilskim lotnisku stanie nowoczesna baza, zajmująca się technologiami lotniczymi i kosmicznymi, w której prowadzone będą działania badawczo-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz międzynarodowe symulacje załogowych misji kosmicznych na Księżyc i Marsa. Naszym partnerem w realizacji projektu, jest Stowarzyszenie Lunares, które już teraz prowadzi m.in. analogowe misje na Marsa oraz wiele ciekawych eksperymentów i badań z udziałem międzynarodowych zespołów.

Łączny kosz przystosowania istniejących obiektów, wyposażenia i prowadzenia działalności to blisko 3 miliony złotych.
Centrum Edukacji Lotniczej znajdować się będzie w istniejącym już, zmodernizowanym schronohangarze w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już bazy LUNARES, a inwestycja obejmie:
• adaptację hangaru na eksperymentarium,
• budowę planetarium z wyposażeniem,
• niezbędną infrastrukturę towarzyszącą,
• wyposażenie centrum w meble, instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu
użytkowania obiektu.
Przestrzeń w hangarze zostanie funkcjonalnie podzielona na części:
• edukacyjną – zawierającą sale warsztatowe do przeprowadzania eksperymentów,
wykładów i prezentacji,
• wystawową – wyposażoną w obiekty informacyjno-edukacyjne oraz interaktywne sprzęty
do zabawy dla dzieci i młodzieży,
• lotniczą/kosmiczną – wyposażoną w łaziki oraz akcesoria młodych astronautów.

Teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m.in. ogrodu edukacyjnego z elementami edukacyjno-tematycznymi. Powstanie też parking dla samochodów i autobusu. Partnerem Gminy Piła jest Stowarzyszenie Lunares, które wspólnie ze spółką Gwdą będzie brało udział w realizacji zajęć w nowo powstałym obiekcie.

Pod koniec maja ogłoszony został przetarg na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy podmioty. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie pn. przedsięwzięcia: „Centrum Edukacji Lotniczej: elementy badawczo-edukacyjne“.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement