Connect with us

Polityka

7000 mln na inwestycje dla samorządów z Wielkopolski

Published

on

Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje dla samorządów z okręgu 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu. Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. O dofinansowaniu poinformował poseł Marcin Porzucek.

Łącznie region dostanie ponad 800 791 480 zł bezzwrotnego dofinansowania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem.
Rządowy Fundusz Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!
Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
W drugiej edycji programu [Region 38] otrzymał dofinansowanie na:
Powiat Pilski – 18 999 000 zł
1. Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł
2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000 zł
Gmina Piła – 30 000 000 zł
1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł
2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł
3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł
Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł
1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł
3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł
Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł
1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł
2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł
3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł
Gmina Wysoka – 6 050 000 zł
1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł
Gmina Ujście – 9 440 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł
2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł
Gmina Wyrzysk – 8 000 000 zł
1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym – 5 000 000 zł
2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł
Gmina Kaczory – 11 775 000 zł
1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł
2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł
3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł
Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł
1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł
2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł
Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł
1. Przebudowa hydroforni Jaraczewo – 2 370 000 zł
2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł
Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł
1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł
Gmina Budzyń – 10 000 000 zł
1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł
2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł
Miasto Chodzież – 4 470 000 zł
1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży 4 470 000 zł
Gmina Chodzież – 9 970 000 zł
1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł
2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł
3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł
Gmina Szamocin – 9 850 000 zł
1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł
Gmina Margonin – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł
2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł
Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł
1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł
2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł
Gmina Czarnków – 10 000 000 zł
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900 000 zł
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł
Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł
1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł
Gmina Lubasz –9 460 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł
Miasto Czarnków – 10 750 000 zł
1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł
2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł
Gmina Połajewo – 10 225 000 zł
1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł
2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna – 5 225 000 zł
Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł
1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł
Gmina Wieleń – 10 500 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł
2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł
Powiat Złotowski – 13 690 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł
3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł
Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł
2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł
3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół – 7 200 000 zł
Gmina Miasta Krajenka – 7 300 000 zł
1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł
2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł
Gmina Lipka – 9 050 000 zł
1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł
2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł
Miasto Złotów – 4 500 000 zł
1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł
Gmina Okonek –10 270 000zł
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł
Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł
2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł
Gmina Złotów – 10 220 000 zł
1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł
2. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł
Gmina Zakrzewo –8 780 000 zł
1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł
3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polityka

Donald Tusk odwiedzi Piłę

Published

on

By

W najbliższy czwartek tj. 21 września, o godz. 18:00 w Hali MOSiR odbędzie się spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Piły i północnej Wielkopolski.

Spotkanie ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z szefem Platformy Obywatelskiej. Będzie okazja do wymiany zdań i zadania pytań przewodniczącemu PO.

Continue Reading

Polityka

Lewica w trasie. Przystanek Piła

Published

on

By

Bez Roberta Biedrona, ale z Krzysztofem Śmiszkiem i Joanną Scheuring-Wielgus odbyło się spotkanie z mieszkańcami Piły.

-Ja bym chciała, jeśli będziemy rządzić, abyśmy mieli politykę społeczną. Drugie ministerstwo, które byśmy chcieli to ministerstwo edukacji. Ministrem sprawiedliwości mógłby rządzić Krzysztof Śmiszek – mówiła na spotkaniu w Pile posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Nowa Lewica chce też oddzielenia kościoła od państwa.

Podczas spotkania w Pile przedstawiono kandydatów do Sejmu. Jedynką jest Dariusz Standerski, dwójką Agnieszka Grzechowiak, a wyborczą trójką Jacek Najder z Wągrowca. Wśród kandydatów na dalszych miejscach jest także Jan Lus  czy Kamil Bocian z Piły.

 

Advertisement

Continue Reading