Connect with us

Polityka

7000 mln na inwestycje dla samorządów z Wielkopolski

Published

on

Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje dla samorządów z okręgu 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu. Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. O dofinansowaniu poinformował poseł Marcin Porzucek.

Łącznie region dostanie ponad 800 791 480 zł bezzwrotnego dofinansowania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem.
Rządowy Fundusz Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!
Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
W drugiej edycji programu [Region 38] otrzymał dofinansowanie na:
Powiat Pilski – 18 999 000 zł
1. Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł
2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000 zł
Gmina Piła – 30 000 000 zł
1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł
2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł
3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł
Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł
1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł
3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł
Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł
1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł
2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł
3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł
Gmina Wysoka – 6 050 000 zł
1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł
Gmina Ujście – 9 440 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł
2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł
Gmina Wyrzysk – 8 000 000 zł
1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym – 5 000 000 zł
2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł
Gmina Kaczory – 11 775 000 zł
1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł
2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł
3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł
Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł
1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł
2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł
Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł
1. Przebudowa hydroforni Jaraczewo – 2 370 000 zł
2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł
Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł
1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł
Gmina Budzyń – 10 000 000 zł
1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł
2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł
Miasto Chodzież – 4 470 000 zł
1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży 4 470 000 zł
Gmina Chodzież – 9 970 000 zł
1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł
2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł
3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł
Gmina Szamocin – 9 850 000 zł
1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł
Gmina Margonin – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł
2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł
Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł
1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł
2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł
Gmina Czarnków – 10 000 000 zł
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900 000 zł
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł
Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł
1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł
Gmina Lubasz –9 460 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł
Miasto Czarnków – 10 750 000 zł
1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł
2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł
Gmina Połajewo – 10 225 000 zł
1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł
2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna – 5 225 000 zł
Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł
1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł
Gmina Wieleń – 10 500 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł
2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł
Powiat Złotowski – 13 690 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł
3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł
Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł
2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł
3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół – 7 200 000 zł
Gmina Miasta Krajenka – 7 300 000 zł
1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł
2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł
Gmina Lipka – 9 050 000 zł
1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł
2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł
Miasto Złotów – 4 500 000 zł
1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł
Gmina Okonek –10 270 000zł
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł
Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł
2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł
Gmina Złotów – 10 220 000 zł
1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł
2. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł
Gmina Zakrzewo –8 780 000 zł
1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł
3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polityka

Dokąd zmierza Piła? Dlaczego wyburzają kamienice?

Published

on

By

Kilka dni temu rozpoczęło się wyburzanie kamienicy przy ul. Ossolińskich w Pile. To charakterystyczna kamienica z muralem. Wielu mieszkańców miasta jest zdecydowanie przeciwna jej wyburzeniu. Po cichu zadają pytania, czy teren ten przeznaczony jest już przeznaczony dla konkretnego developera?

-Włodarze naszego miasta zdają się nie przejmować tym co sądzą mieszkańcy. Robią tylko to co sami uważają za dobre. Problem w tym, że w ten sposób niszczą to do poprzednicy wypracowali przez dziesiątki lat – mówi Pan Roman, mieszkaniec tego osiedla.

-Pewnie już komuś ten plac został obiecany – zastanawia się inny mieszkaniec Piły.

Władze twierdzą, że koszt remontu kamienicy byłby zbyt duży, dlatego zapadła decyzja o jej wyburzeniu. W tym tygodniu budowlańcy rozpoczęli wyburzanie obiektu, który od wielu lat był wpisany w krajobraz Piły.

Internet aż huczy na ten temat. Wszyscy zastanawiają się dlaczego włodarze miasta starają się za wszelką cenę sprzedawać tereny pod budowę mieszkaniową. Zyskują na tym developerzy, którzy coraz śmielej stawiają w Pile kolejne betonowe bloki.

Tymczasem w mieście jest wiele kamienic, którym można przywrócić dawny blask. Pisaliśmy o tym kilka miesięcy temu, gdy burzone były kamienice przy ul. Wawelskiej. LINK TUTAJ.

Advertisement

Dlaczego w Pile wolą burzyć kamienice, niż odrestaurowywać? Bo to za drogo kosztuje?

Skoro jednak prezydent Wrocławia może każdego roku odnawiać stare kamienice to dlaczego w Pile tak się nie dzieje? Mało tego! We Wrocławiu potrafią z takich kamienic robić prawdziwe perełki. Warto chociażby spojrzeć na te zdjęcia poniżej. Tak wyglądają odnowione klatki schodowe kamienic we Wrocławiu.

Pytanie nasuwa się jedno. Dlaczego nie można tak zrobić w Pile? Czy doprawdy trzeba wszystko zniszczyć, wyburzyć, zlikwidować?

Pytanie brzmi: Czy naprawdę warto?

Advertisement
Continue Reading

Polityka

Subregionalne Targi Pracy i Kariery w Pile. Kolejna edycja.

Published

on

By

Pamiętam, jak wiele lat temu rozpoczynaliśmy w Pile realizację organizacji Targów Pracy, w Polsce panowało wielkie bezrobocie. Z tych powodów nikogo nie dziwiła taka inicjatywa. Zupełnie niedawno na otwarciu jednej z ostatnich edycji pilskich Targów mówiłem, że służą one kojarzeniu pracodawców i pracobiorców w różnych warunkach panujących na rynku pracy, nie tylko w okresach wysokiego bezrobocia, ale też jego bardzo niskiego poziomu. Każdy bowiem ma prawo budować dobry fundament swojego szczęścia również poprzez wybór najlepszej dla siebie pracy. I wolałbym, aby tylko tak było. Niestety, w ostatnim roku w Polsce zamknęło swoją działalność ok. 240 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, a 150 tys. ją zawiesiło. Teraz niemal każdego dnia dowiadujemy się, że także duże firmy planują lub ogłaszają plany grupowych zwolnień. To bardzo niepokojące symptomy. Tym bardziej warto i trzeba rozwijać tę ważną inicjatywę miasta Piły, jaką są Regionalne Targi Pracy, organizowane i kierowane przez panią prezydent Beatę Dudzińską – mówił podczas uroczystości otwarcia Targów senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz przewodniczący senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W sobotnie przedpołudnie w Inwestbanku, przy ulicy Dąbrowskiego 8 w Pile, odbyła się kolejna edycja Regionalnych Targów Pracy i Kariery, której uroczystego otwarcia dokonali: pani prezydent Beata Dudzińska, senator Adam Szejnfeld, przewodnicząca Rady Miasta, pani Maria Kubica oraz reprezentantka pracodawców, Izby Północnej Wielkopolski Północnej, pani Iwona Kamińska.

Oprócz licznych stoisk z ofertami pracy, warsztatami, doradztwem zawodowym, ważnym punktem było też stoisko, gdzie można było przyłączyć się do akcji poparcia obywatelskiego projektu In vitro. Organizatorzy Targów i uczestnicy ich otwarcia przedstawili główne cele projektu. Przytoczono też niepokojące statystyki, mianowicie, że w roku 2021 urodziło się w Polsce najmniej dzieci od II wojny światowej, co ma przeogromne znaczenie także dla rynku pracy, któremu są poświęcone targi. Podkreślił to senator Adam Szejnfeld.

Miłym akcentem tegorocznej edycji Targów Pracy i Kariery było wyłonienie laureatów pierwszego Konkursu TIK TOK pod hasłem: „Twoja pasja twoim sukcesem”. Na konkurs nadesłano wiele ciekawych filmików obrazujących atrakcyjną Piłę, pasje młodzieży i ich samych. Za największą kreatywność i pomysłowość nagrodzono trójkę zwycięzców i wyróżniono jednego uczestnika konkursu.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement