Connect with us

Ludzie

Szkoła leśna z klimatem

Published

on

Program „Leśna szkoła z klimatem” zapoczątkowany został w czerwcu 2021 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Ma on służyć inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć dydaktycznych na łonie natury.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych gościł ostatnio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa – Edward Siarka.

-Zależy nam, aby w atrakcyjny i przystępy sposób umożliwić dzieciom i młodzieży poznawanie otaczającej ich przyrody poprzez obcowanie z nią, np. wspólne poznawanie gatunków drzew i roślin, rozpoznawanie tropów zwierząt czy obserwacje ornitologiczne. W trakcie ekolekcji leśnicy będą też przypominać jak zachować się w lesie – powiedział wiceminister Edward Siarka.

-Bardzo ważne jest to, aby kształtować w dzieciach poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę i środowisko, w którym żyjemy – podkreślał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusło.

Do udziału w leśnej lekcji zaprosił obecne dzieci i ich opiekunów nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz Stanisław Zalewski. W zajęciach brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. generała dywizji Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu oraz przedszkolaki z Przedszkola „Bajka” w Lubaszu, które razem z edukatorami z nadleśnictw RDLP w Pile wyruszyły na malowniczą ścieżkę przyrodniczo-leśną „Morena Czarnkowska”.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj–Zamek prowadzone są „Leśne lekcje” które tworzą uczestnikom zajęć możliwość poznania otaczającej przyrody. Działalność Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek to przede wszystkim upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o  środowisku  leśnym oraz  o wielofunkcyjnej  i  zrównoważonej gospodarce leśnej. RDLP w Pile posiada blisko 300 miejsc, w których można prowadzić edukację leśną.

Advertisement

Zajęcia edukacyjne na terenie pilskiej dyrekcji LP są prowadzone we wszystkich nadleśnictwach. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież szkolna, a także zorganizowane grupy dorosłych. W ubiegłym roku na lekcjach leśnych gościliśmy 34 000 osób. Najpowszechniejszą formą edukacji leśnej były lekcje terenowe. W większości odbywały się one na ścieżkach edukacyjnych. W 2021 roku odbyło się 390 takich zajęć, w których uczestniczyło ponad 10 000 osób. Organizowano także lekcje w salach ośrodków edukacyjnych, gdzie na 290 zajęciach spotkało się ponad 6 500 uczniów. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się wielu ciekawych rzeczy o pracy leśnika i o otaczającej nas przyrodzie m.in.: jak mądrze korzystać z lasu, jak w nim się nie zgubić, po co leśnicy wyznaczają szlaki, czy można w lesie nocować, czy jak należy się zachować, gdy spotkamy dzikie zwierzęta.

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ludzie

Papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Edwarda Dajczaka z urzędu biskupa diecezjalnego

Published

on

By

Tym samym bp Edward Dajczak po ponad 15 latach posługi przechodzi na emeryturę, a nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim zostaje bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy koadiutor.

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego Franciszka nastąpiło w Święto Ofiarowania Pańskiego, w czwartek 2 lutego 2023 roku o godzinie 12:00, w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (zgodnie z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 2 lutego 2023 r., N. 8998/23). Ogłoszenie poprzedziła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Biskupów z udziałem członków Kolegium Konsultorów, przedstawicieli diecezji, Księży i Osób Życia Konsekrowanego.

Biskup Zbigniew Zieliński rozpoczyna apostolską posługę w naszej diecezji. Przyjmujemy Go z otwartością, by, zgodnie z Jego zawołaniem biskupim Aby byli jedno, stając na czele Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej mógł w duchu jedności owocnie jej służyć. Jest to moment, w którym kierujemy do Boga także modlitwę wdzięczności za niemal szesnaście lat, pełnej pasterskiego oddania, posługi Biskupa Edwarda Dajczaka.

Objęcie urzędu Biskupa Diecezjalnego wiąże się z kolejnym ważnym wydarzeniem, którym będzie uroczysty ingres Biskupa Zbigniewa do katedry koszalińskiej. Odbędzie się on we wspomnienie św. Kazimierza, Królewicza, 4 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Bp Edward Dajczak kończy posługę biskupa diecezjalnego na rok przed koniecznością złożenia urzędu wynikającą z ukończenia 75 lat. Bp Dajczak zdecydował się na przyśpieszenie swojej rezygnacji ze względu na stan zdrowia.

Advertisement

 

Święcenia biskupie bp Dajczak przyjął 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Do 2007 roku był biskupem pomocniczym w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Został ustanowiony biskupem w Koszalinie przez Benedykta XVI 23 lipca 2007 roku. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca. Uroczysty ingres do katedry odbył się 11 sierpnia, a dzień później do kołobrzeskiej konkatedry.

 

Advertisement

Bp Edward Dajczak po ustąpieniu z urzędu przejmuję w diecezji rolę “biskupa seniora”. Będzie mieszkał w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

 

Tym razem diecezja koszalińsko-kołobrzeska nie wakuje, ponieważ już wcześniej papież mianował dla niej koadiutora, który obejmuje diecezję automatycznie wraz z rezygnacją poprzednika. Bp Zbigniew Zieliński jest więc 6. biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

 

Nowy biskup koszalińsko-kołobrzeski ma 58 lat (urodzony w 1965 roku). Pochodzi z ziemi gdańskiej. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy.

Advertisement

Continue Reading

Ludzie

Odznaczenie dla siostry Targańskiej

Published

on

By

W Zespole Placówek Oświatowych „NASZ DOM” w Gębicach poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak wręczył siostrze Jadwidze Targańskiej, wieloletniej dyrektor, prezydenckie odznaczenie – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Honorowe odznaczenie zostało przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 21 listopada 2022 r., „z wniosku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka”.

Siostra należy do wybitnych nauczycieli i dyrektorów o szczególnych zasługach dla edukacji i o bogatym dorobku zawodowym. Przez ponad 40 lat, na stanowisku dyrektora, pracowała z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworząc i wdrażając w prowadzonej przez siebie placówce nową koncepcję przygotowania osoby niepełnosprawnej do życia w integracji społecznej. Podjęła także wieloletni trud modernizacji i rozbudowy prowadzonej przez siebie placówki, włączając w to działanie rodziców dzieci, a także różne środowiska i podmioty. Wykazała się także i w tej dziedzinie szczególną charyzmą, dzięki której jednała ludzi różnych środowisk na rzecz niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wysoko ceniona jest rola siostry Jadwigi Targańskiej jako inicjatora, organizatora i animatora różnorodnych form szerzenia wiedzy pedagogicznej. Liczne konferencje, seminaria, wykłady specjalistyczne, zajęcia metodyczne, warsztaty, konsultacje, prezentacje, stanowiły trwały dorobek pedagogiczny, wywierający niezaprzeczalny wpływ na inne placówki kształcenia specjalnego w środowisku.

 

Warto dodać, że Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony został w 2018 r. To nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy przyczyniają się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej Polskiej. Jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2022.

Advertisement

Continue Reading