Fizjoterapia w chorobach neurologicznych

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile podsumowało realizację projektu „Fizjoterapia w chorobach neurologicznych. V edycja”. W uroczystym spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, ich opiekunowie, specjaliści pracujący w projekcie, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej oraz reprezentanci partnerów projektu: Eligiusz Komarowski – starosta pilski, Józefa Wiśniewska – wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile i media. Gości przywitał dyrektor Bogusław Mikita, a specjalistom którzy realizowali projekt, partnerom i uczestnikom projektu podziękowała wiceprezes Stowarzyszenia, Aneta Szostak.

W imieniu partnerów, głos zabrał starosta Eligiusz Komarowski: – Uczestnikom projektu życzę dużo zdrowia, natomiast specjalistom realizującym program dziękuję za włożoną pracę. Zapewniam jednocześnie o stałej gotowości do współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS i Towarzystwem Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.

Projekt realizowano już po raz piąty, tym razem dla pięćdziesięciu osób niepełnosprawnych, chorych neurologicznie z powiatów: pilskiego, chodzieskiego i złotowskiego. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, usługi rehabilitacyjne i psychologiczne wraz z poradnictwem i dowozem na zabiegi były dla beneficjentów programu bezpłatne. Pieniądze na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskano za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki tym środkom, Stowarzyszenie Przyjaciół DPS mogło również doposażyć gabinet rehabilitacyjny, który na co dzień służy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart