Zgrupowanie wielkopolskich strażaków – nurków

W dniach 4-8 czerwca 2018 roku na terenie działania pilskiej Komendy odbyło się zgrupowanie szkoleniowe dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego z województwa wielkopolskiego. W zgrupowaniu uczestniczyło 24 strażaków – nurków z Komendy Wojewódzkiej PSP Poznaniu, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej PSP w Koninie, Kościanie i Pile. Nad bezpieczeństwem medycznym czuwała karetka oraz strażacy – ratownicy medyczni z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

W imieniu gospodarza, a jednocześnie współorganizatora zgrupowania wszystkich strażaków powitał Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński.

Podczas 5-dniowego zgrupowania uczestnicy szkolili się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Pierwsze trzy dni szkolenia przeprowadzono na jeziorze Płotki, gdzie wykorzystano do nurkowania po raz pierwszy hełmy Kirby Morgan oraz maski nurkowe zasilane czynnikiem oddechowym z zewnątrz. Podczas nurkowań strażacy zapoznali się ze sprzętem do echolokacji w postaci kamer akustycznych i sonarów.

Cykl trzydniowego szkolenia na jeziorze Płotki zakończono nurkowaniem nocnym, podczas którego wykorzystany został najnowszy sprzęt oświetleniowy dla nurków dostarczony bezpośrednio przez producenta.
W czwartym dniu, na jeziorze Bytyń Wielki, strażacy przeprowadzili nurkowanie na głębokość 20 i 30 metrów. Nurkowanie głębokie stanowi jeden z obowiązkowych elementów corocznego szkolenia dla nurków.
W ostatnim dniu zgrupowania specjalistyczne grupy zapoznały się ze specyfiką rzeki Noteć stanowiącej element składowy drogi wodnej Wisła – Odra. Przy wykorzystaniu łodzi ratowniczych strażacy przepłynęli wyznaczony odcinek rzeki oraz przeprawili się dwukrotnie przez śluzy wodne. Na jednej ze śluz zorganizowane zostały ćwiczenia
z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego, który znajduje się na samochodach ratownictwa wodno – nurkowego.
W trakcie zgrupowania zrealizowano teoretyczne zajęcia szkoleniowe w zakresie wykonywania prac podwodnych, nurkowania jaskiniowego, serwisu i konserwacji sprzętu nurkowego.

Po pięciu dniach ćwiczeń i szkoleń nurkowie wzbogaceni o kolejne doświadczenia wrócili do macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować proces doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart