XIX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

24 czerwca 2017 r. w Kaczorach, rozegrane zostały XIX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego. Patronat na zawodami objął Starosta Powiatu Pilskiego – Eligiusz Komarowski. Gospodarzem tegorocznych zawodów był Urząd Gminy w Kaczorach.

Do rywalizacji przystąpiło 13 najlepszych drużyn wyłonionych podczas eliminacji gminnych. Każda z drużyn startowała w sztafecie pożarniczej 7×50 metrów oraz w ćwiczeniu bojowym. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali druhowie reprezentujący wszystkie gminy powiatu pilskiego oraz strażacy
KP PSP Piła pod przewodnictwem kpt. Grzegorza Orłowskiego. Rywalizacja była bardzo zacięta a poziom pomiędzy czołowymi drużynami wyrównany. O zwycięstwie
i kolejnych lokatach często decydowały pojedyncze sekundy oraz bezbłędnie wykonane ćwiczenie. Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco :

W grupie kobiet :
I miejsce OSP Wiktorówko – 120,416 pkt
II miejsce OSP Gromadno – 124,012 pkt
III miejsce OSP Tłukomy – 125,034 pkt
IV miejsce OSP Osiek – 127,715 pkt

W grupie mężczyzn:
I miejsce OSP Gromadno – 107,346 pkt
II miejsce OSP Osiek– 107,382 pkt
III miejsce OSP Stara Łubianka – 119,037 pkt
IV miejsce OSP Izdebki – 123,625 pkt
V miejsce OSP Kijaszkowo – 130,900 pkt
VI miejsce OSP Dziembowo – 139,698 pkt
VII miejsce OSP Zelgniewo – 157,689 pkt
VIII miejsce OSP Pobórka Wielka – 159,305 pkt
IX miejsce OSP Brzostowo – 177,790 pkt

W tegorocznych zawodach swoją obecnością zaszczycił: Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Wasiak, Stanisław Wełniak – Radny Powiatu Pilskiego, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile – mł. insp. Marzena Brzozowska, Wójt Gminy Białośliwie – Krzysztof Rutkowski, Burmistrz Miasta Wysoka – Marek Madej, Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory – Jerzy Halicki, Przedstawiciel Grupy Kapitałowej Farmutil – Emilia Załachowska.
Na zakończenie sportowych zmagań puchary, dyplomy oraz bony pieniężne dla drużyn wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński, Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski oraz dh Florian Kledzik – organizator zawodów
z ramienia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Podczas tegorocznych zawodów wyróżniony został również najstarszy zawodnik, którym okazał się 66 letni dh Jan Kleczka z OSP Tłukomy, oraz najmłodszy zawodnik 16 letni dh Marek Kowalski z OSP Osiek.

Nadmieniamy, że trudu przygotowania tegorocznych zawodów podjęła się jednostka OSP KSR-G z Kaczor wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart