Wdzięczni za mądrość, cierpliwość, wyrozumiałość

Zawód nauczyciela to trudna, często niewdzięczna profesja. Praca z uczniami wymaga poświęceń i godzin spędzanych zarówno w szkole, jak i poza jej obrębem. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wiele osób – nie tylko uczniów i ich rodziców – co roku składa serdeczne wyrazy wdzięczności nauczycielom, a także innym pracownikom szkół i placówek oświatowych. W tym gronie jest również Eligiusz Komarowski, starosta pilski, który wziął udział w powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile.

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzę satysfakcji z pracy zawodowej, wdzięczności ze strony uczniów, dobrego zdrowia i spełnienia marzeń. Dziękuję państwu za dbałość o kształtowanie osobowości młodych ludzi. Dodam, że ostatnio trzech z nauczycieli otrzymało wspaniałe wyróżnienia wyższego szczebla: pani Urszula Mrall, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile odebrała Złoty Krzyż Zasługi, pani Katarzyna Włodkowska, z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica została wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, a dyrektor tej placówki, Marek Wasilewski otrzymał Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – poinformował starosta Eligiusz Komarowski.

Gospodarzem okolicznościowego spotkania w MDK był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile, którego dyrektorem jest od 1 września Arkadiusz Jeż. Program artystyczny, obok uczniów Budowlanki, ubogacili również reprezentanci pilskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina i Młodzieżowego Domu Kultury.

Warto dodać, że święto 14 października sięga swoimi korzeniami do 1773 roku. Wtedy to właśnie, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od tamtego momentu wychowanie młodzieży stało się sprawą całego narodu. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku wprowadziła Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października. Dziesięć lat później nazwa ta została zmieniona na Dzień Edukacji Narodowej, który jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

***

14 października, na obchodach Dnia Edukacji Narodowej, spotkali się nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (Szkoły przy Teatralnej). Do wspólnych obchodów zaprosili także emerytowanych pracowników, starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego, przyjaciół szkoły i pracodawców. Uroczystość rozpoczął rektor PWSZ w Pile Donat Mierzejewski wygłaszając okolicznościowy wykład „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb”, a później prezes stowarzyszenia „Teatralna 1” Hanna Rewolińska, dyrektor szkoły Piotr Halama i starosta pilski Eligiusz Komarowski wręczyli statuetki „TEATRALNA” zasłużonym dla placówki emerytowanym pracownikom: Benignie Śniecikowskiej, Barbarze Blendowskiej, Annie Jędrzejek, Barbarze Müller i Mariannie Klemińskiej. Nagrody dyrektora otrzymali również nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły.
Uroczystość uświetniły życzenia i powinszowania, które napłynęły do szkoły w związku ze świętem oraz koncert w wykonaniu uczennic szkoły: Julii Kołodziejewskiej i Mariki Postek.

***

Nagrody Starosty Pilskiego otrzymali:

1. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

Urszula Mrall – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
Mariola Nosek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
Katarzyna Kosakowska – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Małgorzata Pakuła – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie
Ariana Latzke – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile
Paweł Jarczak – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile
Jacek Sikorski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Piotr Halama – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

2. nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

Izabela Jarecka – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Aleksandra Nykiel – nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Sabina Strychowska – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Tomasz Aszemberg – nauczyciel-trener w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
Renata Nagiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Lidia Popielarz-Kozłowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Katarzyna Pazdej – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Danuta Rosa – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Anna Zelent-Serówka – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Rafał Balcer – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Marcin Molak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Marcin Orzechowski – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
Daria Szostak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
Anna Kucharska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
Joanna Kolanowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
Ewa Czajkowska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
Lidia Czepulonis – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
Monika Rój – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
Katarzyna Włodkowska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Adam Chamier – Ciemiński – nauczyciel chemii w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Maria Mitek – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
Alina Kwiatkowska – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Dorota Senkowska – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel geografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Katarzyna Senska – nauczyciel biologii, chemii oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Ryszard Feddek – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile
Agnieszka Janowiak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Urszula Wojnarowicz – Kaczorowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Jarosław Kuliberda – nauczyciel języka polskiego oraz historii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy
Alicja Szwedzińska – socjolog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Anna Oleszczyk – doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Beata Pawlina – pedagog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Romualda Kosmatka – psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Lucyna Pach – nauczyciel zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile

Wyróżnienia – gratulacje Starosty Pilskiego dla nauczycieli – mistrzów

Barbara Muszyńska – właścicielka Salonu Fryzjersko-Kosmetycznego „OLIWIA” w Pile
Marek Przybylski – właściciel Zakładu Remontowo – Budowlanego w Pile
Grzegorz Kurzajczyk – właściciel Firmy Produkcyjno-Handlowej „RARYTAS” w Pile

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart