Strzelanie Zielonoświątkowe w Wysokiej

Od kilku już lat wysoccy bracia kurkowi odbywają Strzelanie Zielonoświątkowe w Święto Bożego Ciała, uczestnicząc wcześniej w uroczystościach religijnych.Tegoroczne strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego Bractwa Kurkowego w Wysokiej przeprowadzone zostało jednak z pewnym opóźnieniem, spowodowanym wyjazdem braci do gminy Jesberg w Niemczech w celu uczestnictwa w niemiecko – polskim turnieju strzeleckim. To najważniejsze ze strzelań w kalendarzu brackim odbyło się w minioną sobotę, a jego triumfator – prócz tytułu Króla Kurkowego A.D. 2017, który przysługuje mu przez cały rok – otrzymał Łańcuch Królewski oraz będzie sprawował pieczę nad bracką armatą.

Jak zwykle strzelano do tarcz honorowych oraz Tarczy Królewskiej. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Jarosława Rymarskiego najlepszym okazał się Brat Witold Krzyżosiak, który wyprzedził Braci: Franciszka Miedzińskiego i Romana Sadzaka.Kolejna tarcza podarowana została przez Brata Witolda Krzyżosiaka. Przypadła ona w udziale Bratu Janowi Mrotkowi, który okazał się lepszy od Braci: Jana Jóźwiny i Romana Sadzaka. Ostatnia z tarcz honorowych, której fundatorem był Brat Prezes Jan Mrotek została zdobyta przez Brata Witolda Krzyżosiaka. Na drugim miejscu uplasował się Brat Jan Rymarski, a trzecie miejsce zajął Brat Jan Jóźwina. Najważniejsza z tarcz – Tarcza Królewska została zdobyta przez Brata Prezesa Jana Mrotka. Pierwszym Rycerzem został Brat Mirosław Mantaj, a Drugim Rycerzem Brat Jarosław Rymarski. Na zakończenie strzelano tradycyjnie do Kura. Zdobył go do kolekcji Brat Prezes Jan Mrotek, wyprzedzając Siostrę Kandydatkę Kamilę Helińską i Brata Jarosława Rymarskiego. Po zakończeniu strzelania i wręczeniu nagród siostra i bracia zasiedli przy wspólnym stole posilając się bigosem.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart