Strażacy usuwają zagrożenie na rzece Gwda

W dniach 17-19 lipca 2017 roku na rzece Gwda w Pile przeprowadzone zostały ćwiczenia w zakresie organizacji prac podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych. W ćwiczeniach uczestniczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Założeniem do ćwiczeń był wyciek nieznanej substancji unoszącej się na powierzchni wody w okolicach zacumowanej barki na rzece Gwda. Do zadań przybyłych na miejsce zdarzenia jednostek straży pożarnej należało zlokalizowanie źródła wycieku na dnie rzeki, odszukanie i przetransportowanie na brzeg beczki z substancją niebezpieczną oraz podjęcie czynności związanych z jej identyfikacją. Ponadto z uwagi na wykonanie prac podwodnych bezpośrednio w wodach skażonych istniała konieczność dekontaminacji dla nurków oraz sprzętu biorącego udział w akcji.

Do realizacji zadań wykorzystane zostały specjalistyczne kombinezony nurkowe odporne chemicznie, kabina dekontaminacyjna oraz sprzęt pomiarowy w postaci spektrometrów do identyfikacji substancji niebezpiecznych.
Ćwiczenia zakładały również doskonalenie technik dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym. W trakcie ćwiczeń wyznaczone zostały odcinki bojowe oraz zorganizowana została łączność radiowa z wykorzystaniem kanałów dowodzenia i współdziałania oraz kanałów ratowniczo – gaśniczych. W trzydniowych ćwiczeniach udział brało łącznie 50 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile oraz Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i BHP KP PSP w Pile.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart