Strażacy podsumowali rok i pożegnali zastępcę komendanta

22 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok, połączona z oficjalnym zakończeniem służby przez bryg. Roberta Komarnickiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz narady, bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile. Szef pilskich strażaków w syntetycznej prezentacji podsumował miniony rok, analizując go pod kątem poszczególnych dziedzin, począwszy od działalności ratowniczej, poprzez kadrową, kontrolno-rozpoznawczą, kwatermistrzowską, aż po sportową.

W minionym roku strażacy z powiatu pilskiego wyjeżdżali łącznie do 1809 zdarzeń, wliczając w to wyjazdy poza teren powiatu macierzystego. Na przełomie lipca i sierpnia, pięciu strażaków z Piły, w ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Ludności, jako członkowie modułu GFFFV brało udział w gaszeniu pożarów lasów na terenie Królestwa Szwecji.

Państwowa Straż Pożarna w Pile w ubiegłym roku wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy – średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego. Dodatkowo na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pile trafił przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA.

2018 rok w życiu pilskich strażaków to rok pod znakiem remontów i modernizacji budynków. Rozpoczęto budowę nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Szereg napraw i remontów wykonano również na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Kolejnym omawianym punktem była działalność Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu pilskiego. Dziękując za kolejny udany rok współdziałania i współpracy, Komendant Powiatowy PSP w Pile wręczył dyplomy Prezesom jednostek, które w sposób wzorowy przygotowały się do ubiegłorocznych przeglądów sprzętu pożarniczego.

Tegoroczna narada miała swoją drugą, wyjątkową część. Po blisko 30-letniej służbie w szeregach, najpierw Zawodowej a później Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przechodzi bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.
Decyzję o zwolnieniu ze służby i przejściu na zaopatrzenie emerytalne wręczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu. W imieniu własnym, jaki całej załogi pilskiej Komendy wiele ciepłych słów i podziękowań na ręce bryg. Roberta Komarnickiego złożył bryg. Rafał Mrowiński. Sam bohater w swoim przemówieniu podsumował swoją karierę zawodową, dziękując wszystkim tym, którzy przez lata służby z nim współpracowali.


Już po oficjalnym zakończeniu narady służbowej bryg. Robert Komarnicki otrzymał wiele bukietów kwiatów i pamiątkowych upominków od zebranych gości i delegacji.
Bryg. mgr inż. Robert Komarnicki służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1989 roku jako przodownik roty w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Krzyżu. Następnie z dniem 1 września 1989 roku rozpoczął naukę jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego chorążego pożarnictwa w dniu 1.08.1991 roku rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Pile zajmując stanowisko instruktora w wydziale planowania operacyjnego. W kolejnych latach pełnił służbę na stanowisku oficera dyżurnego wojewódzkiego stanowiska kierowania, dowódcy sekcji, starszego oficera wydziału planowania operacyjnego, naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego. W 2007 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Podczas swojej długoletniej służby odpowiadał za realizację zadań związanych z działalnością operacyjną komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego, a przede wszystkim za sprawność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pilskiego, w tym za nadzór nad stanowiskiem kierowania, organizację wszelkich inicjatyw między innymi: szkoleń, ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo-pożarniczych, nadzór nad stanem wyszkolenia i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego. Jako zastępca komendanta Powiatowego realizował także zagadnienia takie jak „Prewencja Społeczna”; działalność medialna komendy, a także nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi. Należy także wspomnieć, że spod jego ręki wyszły 4 tomy kroniki obejmujące wydarzenia z przed ostatnich 20 lat funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Wzorowa postawa, właściwa dyscyplina wewnętrzna, cechy osobiste oraz wysoki poziom wyszkolenia zawodowego stawia Go w gronie wyróżniających się strażaków.

Bryg. mgr inż. Robert Komarnicki za działalność zawodową i społeczną został odznaczony m.in. „Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Comments: 1

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

  1. Gratuluję pilskim Strażakom profesjonalnych działań, służby pełnionej z zaangażowaniem. Żałuję,że bryg.mgr.inż Robert Komarnicki zakończył służbę. Bardzo dobrze wspominam współpracę z tym wyróżniającym się oficerem. Serdecznie Pana pozdrawiam Panie Robercie i życzę samych dobrych dni i lat. Maria Gabryelów / poprzednio Wierzejewska- Raczyńska/.

0

Your Cart