Strażacy ćwiczyli na wieżowcach

W dniach 14-16 marca 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 brali udział w operacyjnym rozpoznaniu dwóch wieżowców przy ulicy Towarowej w Pile. Na terenie naszego miasta występuje wiele obiektów wysokich, różniących się pod względem budowy, dlatego tak ważne jest ich rozpoznanie. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej, którzy umożliwili nam przeprowadzenie ćwiczeń.

Głównym założeniem było rozwinięcie linii wężowej po klatce schodowej wieżowca i podaniu jednego prądu wody na dach. Przećwiczono coraz bardziej rozpowszechnioną metodę wnoszenia i ułożenia węży pożarniczych w specjalnych noszakach oraz metodę „ Cleveland load” (ułożenie węży w ślimaka). Sposób wnoszenia węży tłocznych został bezpośrednio zaczerpnięty od strażaków w USA.

Innymi elementami ćwiczeń było: rozstawienie drabiny mechanicznej SD-37, lokalizacja hydrantów naziemnych i podziemnych znajdujących się w pobliżu obiektów mieszkalnych, sprawdzenie w nich ciśnienia roboczego, a także umiejscowienie wyłącznika głównego prądu i zaworów gazowych.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart