Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Ponad 4 tysiące uczniów 3 września rozpoczęło nowy rok szkolny w szkołach i placówkach specjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski. Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury, choć w szkołach średnich już od rana odbywały się uroczyste apele, podczas których uczniów odwiedzał Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, życząc im samych sukcesów.

W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski naukę rozpoczęło 4143 uczniów, w 182 oddziałach. Przyjęto 1255 nowych uczniów – w liceach ogólnokształcących – 474, w branżowych szkołach I stopnia – 223 uczniów, w technikach najwięcej – 558 uczniów.
W stosunku do ubiegłego roku rekrutacja wypadła bardzo dobrze, bo przyjęto o blisko 100 uczniów więcej. Widać, że pilskie placówki spełniają oczekiwania absolwentów szkół gimnazjalnych i przyciągają bogatą ofertą. Nie bez znaczenia są liczne programy unijne, w ramach których młodzież wyjeżdża na praktyki i staże zawodowe za granicę. Szkoły wzbogacają też swoją bazę dydaktyczną, uruchamiają nowe kierunki, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu rynku pracy.

Warto zaznaczyć, że w tym roku w maju Powiat Pilski w Urzędzie Marszałkowskim złożył wnioski o duże pieniądze, które chce zainwestować w bazę dydaktyczną placówek oświatowych oraz w liczne kursy zawodowe i praktyki dla młodzieży. Łącznie złożył 7 wniosków dla pięciu pilskich szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Centrum Edukacji w Pile oraz dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Kwota na jaką opiewają wnioski, to ponad 5 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 4,5 mln złotych. Realizację projektów zaplanowano na początek 2019 r.

– Jestem bardzo zadowolony, że uczniów nam przybywa, co tylko świadczy o poziomie nauczania, które reprezentują nasze placówki. Zapowiada się dobry rok, bogaty w programy, dzięki którym uczniowie będą mieli szansę na doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji i to nie tylko za granicą, ale także w naszych placówkach. Ubiegamy się o ogromne pieniądze, które poza szerokim wachlarzem szkoleń przeznaczymy również na doposażenie pracowni zawodowych we wszystkich szkołach, w tym pracowni informatycznych, pracowni systemów i sieci komputerowych, co zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć oraz wyrówna szanse edukacyjne uczniów w stosunku do większych miast. Mamy też doskonale przygotowaną kadrę. Życzę więc uczniom samych sukcesów w nauce, rozwijania zainteresowań, a gronu pedagogicznemu satysfakcji z pracy – powiedział Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.


Podczas uroczystej inauguracji 28 nauczycieli otrzymało awanse zawodowe. Warto zaznaczyć, że w szkołach i placówkach specjalnych pracować będzie 610 nauczycieli, w tym najwięcej dyplomowanych, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, aż 415 nauczycieli.

W czasie wakacji przeprowadzono też niezbędne remonty w szkołach. Zrealizowano też ogromną inwestycję, budowę sali gimnastycznej wraz z boiskami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, za kwotę blisko 7 mln 300 tysięcy złotych. A już w październiku ruszyć ma kolejna: budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej przy ul. W. Pola w Pile. Wartość tej inwestycji to blisko 10 mln 800 tys. zł.
Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego uświetnił występ Pilskiego Teatru Tańca ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile.
Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski odwiedził tego dnia także uczniów pilskich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego na Pola, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszcia, Zespołu Szkół Technicznych (mechanik), Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (zdjęcia poniżej).

Szkoły ponadgimnazjalne, w sumie 10 placówek: 3838 uczniów
Najwięcej kolejno:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Mechanik), od 1.09.2018 r. Zespół Szkół Technicznych w Pile – 613 uczniów
Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – 605 uczniów
I Liceum Ogólnokształcące w Pile – 525 uczniów
W szkołach i placówkach specjalnych, w sumie 4 placówki: 305 wychowanków.
Najwięcej: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Pile – 161 wychowanków.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart