Konserwacja cennych zabytków

W zabytkowych kościołach w okolicy Piły: w Radawnicy, Starej Wiśniewce, Wielkim Buczku, Batorowie, Sławianowie i Kleszczynie (powiat złotowski), w Wysokiej (powiat pilski) i w Jaktorowie (powiat chodzieski) trwają prace konserwatorskie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Ratunek dla zabytków

Dzieła wykonane z drewna są efektem ludzkiej pracy i talentu. Większość z nich powstała w wiekach XVII – XIX i świadczą w głównej mierze o religijności, czasami również o ambicji i aspiracjach ich fundatorów. Niektóre z nich to unikatowe na europejską skalę dzieła sztuki. Drewniane zabytki są niezwykle kruche i wymagają pilnych prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie tylko upływ czasu, ale również szkodniki żywiące się drewnem (ksylofagi).
Pracom konserwatorskim objęte zostały m.in. następujące drewniane zabytki ruchome:
w Wysokiej: ołtarze boczne św. Walentego, św. Augustyna i Antoniego Padewskiego, ambona oraz grupa pasyjna z belki tęczowej.
w Jaktorowie: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, cztery obrazy, ambona, chrzcielnica, więźba dachowa i pokrycie dachu, podłogi i ściany.
w Radawnicy: ołtarz główny, ołtarze boczne: św. Józefa i Matki Boskiej, ambona, chrzcielnica, rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego;
w Starej Wiśniewce: ołtarz boczny, ambona, konfesjonał, feretron, krucyfiks, wystrój malarski kościoła;
w Wielkim Buczku: dwa ołtarze boczne;
w Batorowie: ołtarz główny, dekoracja malarska ścian i stropów, chóru organowego, filarów i wsporników;
w Sławianowie: ołtarz główny, ołtarze boczne: Matki Boskiej i św. Barbary;
Dodatkowo w Starej Wiśniewce przeprowadzona zostanie fumigacja kościoła w kościołach w Sławianowie i Kleszczynie zamontowana zostanie energooszczędna i mająca neutralny wpływ na zabytki instalacja grzewcza.
Poza powyższym w części kościołów prowadzone są roboty budowlane mające na celu naprawę konstrukcji budynków, ścian, stropów, wymianę poszycia dachu, wymianę instalacji elektrycznej itp.

Kościół posiada nietypowe wnętrze – zachowała się w nim konstrukcja po dawnych emporach (balkonach), na których zasiadała niegdyś społeczność ewangelicka uczestnicząca w nabożeństwie.

W roku 1942 Niemcy zabrali dzwony, aby przetopić je na amunicję. Po wielu latach, w 2000 roku, udało się odnaleźć jeden z dzwonów, który cudem uratował się od zniszczenia. Dzwon z napisem ,,Niech będzie pochwalone Imię Pańskie – ulał mnie Michał Wittwerk w Gdańsku w 1715 roku” trafił z powrotem do Sławianowa.

Większość drewnianych zabytków w Radawnicy powstała w momencie budowy kościoła i liczy blisko 150 lat.

Dwa obrazy w Wielkim Buczku to wyjątkowo cenne dzieła, które powstały w XVII wieku w pracowni słynnego malarza gdańskiego Hermana Hanna.

13.10.2017 Stara Wisniewka . Parafia rzymskokatolicka pw. sw. Marcina Biskupa .
Fot. Tymon Markowski

Podobna historia z dzwonami – jak w Sławianowie – zdarzyła się w Starej Wiśniewce. Wywieziony w czasie wojny dzwon udało się odzyskać w 2003 r. dzięki staraniom mieszkańców.

Tablica pamiątkowa informuje, że kościół w Jaktorowie został zbudowany w 1763 r. a renowację przeszedł w 1906 r.

Grupa pasyjna na belce tęczowej w kościele nosi wszystkie znamiona i cechy sztuki barokowej.

Atrakcje dla turysty
Działania w Radawnicy, Starej Wiśniewce, Wielkim Buczku, Batorowie, Sławianowie, Kleszczynie, Wysokiej i Jaktorowie są częścią większego projektu obejmującego zabytkowe kościoły Diecezji Bydgoskiej. Zakłada on nie tylko konserwację drewnianych obiektów, ale także ich udostępnienie turystom. Działania promocyjne i informacyjne rozpisane zostały na dwa lata. W ramach projektu powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, funkcjonować będzie strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne (wszystkie materiały w polskiej i angielskiej wersji językowej). Wnętrza kościołów będzie można zwiedzać wirtualnie.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej i z Gminy Złotów
Projekt „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 15 724 200,43 zł, w tym dofinansowanie z UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) 13 365 570,36 zł. Fundusze na realizację prac dla parafii w Radawnicy i Sławianowie przekazała także Gmina Złotów. Prace realizowane są łącznie w 13 zabytkowych kościołach Diecezji Bydgoskiej.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart