Kolejne kilometry dla rowerów w Kaczorach

Kolejne 3,5 km ścieżki rowerowej oraz nowe zatoki autobusowe powstaną w Gminie Kaczory. Planowana droga połączy rowerowo Kaczory z Krzewiną i Dziembowem wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej nr 1177P. Łączny koszt inwestycji to 1 947 995,25 zł, z czego aż 1 655 795,96 zł zostanie dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznego Rozwoju.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisał z wójtem Brunonem Wolskim i Agnieszką Grabarską, skarbnikiem gminy Kaczory, Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Mam nadzieję, że kolejna ścieżka rowerowa w Północnej Wielkopolsce pomoże nam w przyszłości wejść w sieć EuroVelo. Dzięki temu jest szansa, że do naszego regionu przybędzie więcej turystów, co będzie z pewnością z korzyścią dla lokalnej społeczności. Patrząc zresztą na już istniejące drogi rowerowe w regionie, widzę jak duża ilość mieszkańców korzysta z nich na co dzień, co pokazuje, że te inwestycje się po prostu opłacają – stwierdził marszałek Bogusławski

Brunon Wolski zaznaczył, że on już korzysta z dróg rowerowych, które powstały ze środków unijnych i na pewno też nie raz skorzysta z kolejnej.

W związku z planowaną inwestycją mieszkańcy i Gmina Kaczory wzbogacą się o kolejne 3,578 km bezpiecznej komunikacji dla ruchu rowerowego. Dzięki nowej ścieżce rowerowej miejscowość Krzewina zostanie połączona z centrum gminy, za pośrednictwem istniejącej już ścieżki Kaczory-Morzewo, która biegnie wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej nr 1177P. Jest niezwykle ważne dla mieszkańców, ponieważ znacznie ułatwi im bezpieczne przemieszczanie się rowerem wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej i zachęci do korzystania z tego typu transportu.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie dla regionu powiatu pilskiego i całego województwa poprzez poprawę jakości powietrza (nowe ścieżki – drogi rowerowe), rozwój turystyki (dodatkowe ścieżki – drogi rowerowe). Budowa nowych dróg dla rowerów pozwoli na bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Gminie Kaczory oraz po całym powiecie.
Władze Gminy przewidują dalszy rozwój infrastruktury, możliwości jej dalszego udoskonalania i dostosowywanie do potrzeb użytkowników szczególnie w zakresie rozbudowy parkingów, a także w przyszłości budowę parkingów „Parkuj i Jedź” oraz budowę kolejnych ścieżek rowerowych.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart