Kolejne inwestycje powiatu pilskiego

Już niebawem zmodernizowane zostaną pomieszczenia w budynku przy ul. Kilińskiego, po dawnym kinie Iskra”, gdzie mieści się dzisiaj siedziba UTW oraz ZSP nr 3 w Pile oraz o przebudowany stadion przy ul. Okrzei wraz z przyległym terenem i schroniskiem Staszicówka. Powstaną tu centra rekreacyjno-sportowe dostępne dla mieszkańców Piły.

Łączny koszt modernizacji dwóch obiektów: 8,6 mln zł.
Powiat Pilski zabiega o środki z zewnątrz. W tym celu złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości blisko 7,3 mln zł (na dwa obiekty), co stanowi 85 procent kwoty całego zadania, w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) działania 9.2 „Rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, którego celem jest rozwój infrastruktury dla kapitału ludzkiego. Do rozdysponowania jest 110 mln zł. Powiat Pilski będzie realizował projekt w partnerstwie z UTW w Pile. Podpisał też 20 listów intencyjnych i porozumień: szkołami, stowarzyszeniami, Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą PSP, spółdzielnią socjalną w celu wspólnej realizacji zadań przy wykorzystaniu nowej infrastruktury, Cel projektu: ograniczenie negatywnych zjawisk i problemów oraz poprawę sytuacji w Śródmieściu Piły. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura rodzinno-rekreacyjna, która będzie ogólnodostępna dla społeczeństwa..
30 marca wniosek został złożony elektroniczne, 6 kwietnia dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wyniki mają być znane we wrześniu.

a) budynek dawnego kina ISKRA- wartość zadania 4,8 mln zł:
– remont dachu cały budynek , elewacji (wszystkie budynki), remont parteru (budynek po kinie ISKRA), adaptacja pomieszczeń na świetlicę, salonik, szatnię, remont klatki schodowej, remont piętra (budynek po kinie ISKRA),
– odtworzenie okien w sali kinowej, adaptacja sceny, wymiana kurtyn i krzeseł, okładziny akustyczne, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, łazienki)
b) zadania na stadionie przy ul Okrzei – wartość zadania 3,7 mln zł:


– remont szatni budynku Staszicówki,
– zagospodarowanie terenu, w tym altany drewniane, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, stojaki na rowery, oświetlenie, przebudowa widowni, w tym montaż krzesełek na stelażach, odwodnienie, ciągi piesze i drogowe – nawierzchnia.
Zakończenie całości w 2020 roku

Pierwsze przetargi już ogłoszone:
-5 kwietnia na remont szatni w budynku Staszicówki (termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2018 r.) (roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych instalacji, podłogi, ścianek działowych, malowanie, montaż nowej stolarki, sanitariatów.
– 5 kwietnia na remont na stadionie przy Okrzei: częściowy wiaty i przejścia, termin upływa 20 kwietnia 2018 r. (wykonanie ścian w trybunach ziemnych, schodów z poręczam, nawierzchni przejścia z kostki betonowej, częściowy remont wiaty – usunięcie pokrycia dachu i wykonanie nowego.
Termin realizacji zamówienia – od 28 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart