Haft krajeński w Złotowie

W Muzeum Ziemi Złotowskiej otwarto wystawę haftu krajeńskiego. Wystawa czynna będzie do 4 listopada br.

Geneza powstania haftu krajeńskiego sięga roku 1910. Działalność rękodzielników na Krajnie oraz zainteresowanie tematyką haftu na jarmarkach krajeńskich dowodzi o potrzebie kultywowania tradycji przodków. Złotów należał do końca II wojny światowej do państwa pruskiego, które planowo niszczyło przejawy polskości. Aktywna postawa ludności rodzimej oraz duże przywiązanie do własnej kultury, pozwoliło przetrwać okres silnych oddziaływań germanizacyjnych.

haft

Jednym z przejawów był ludowy haft krajeński, po którym zachowało się do dziś kilka eksponatów historycznych z lat 1910-1932, świadczących o istnieniu hafciarskiej tradycji ludowej.

W ostatnich 40 latach na całej Krajnie pojawiły się „ogniwa” dyfuzji, za których pośrednictwem haft ten rozprzestrzenił się w formie tradycji wytworzonej. Na wystawie zostaną zaprezentowane przykłady przedmiotów z aplikacjami motywów krajeńskich, np. pierniki, wydmuszki, bombki choinkowe, wycinanki, porcelana, ceramika, krawaty, magnesy, lalki, biżuteria, tkaniny.

Wystawa ukaże dużą aktywność twórców lokalnych i wsparcie instytucji kultury w kultywowaniu tradycji rodzimego haftu krajeńskiego; we współczesnej formie dostosowanej do potrzeb odbiorców.

Materiał video z wernisażu wystawy wkrótce w Telewizji Internetowej www.itvpila.pl.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart