Sukces pilskiej policji

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania różnego rodzaju przestępców. W ramach ogólnie pojętej polityki prosenioralnej MSWiA ogłosiło ogólnopolski konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz ich uaktywnienie w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. Konkurs ogłoszony przez MSWiA polegał na stworzeniu krótkiego spotu filmowego i został skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia. Wygrał spot z udziałem pilskich policjantów i seniorów.

W budowaniu stabilnego i bezpiecznego życia seniorów duże znaczenie ma wspólna troska i zbieżne działanie instytucji państwowych i organizacji społecznych, które na co dzień dostrzegają potencjał oraz potrzeby seniorów. Jako, że kluczową rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa odgrywa Policja funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile wystąpili w związku z ogłoszeniem wskazanego konkursu, do Uniwersytetu III Wieku w Pile, aby wspólnie wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Spotkało się to z dużą aprobatą, a pomoc w realizacji spotu filmowego zaproponowało także Starostwo Powiatowe w Pile.

W specjalnym spocie filmowym dotyczącym szeregu działań na rzecz seniorów wystąpili słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Pile, członkowie Stowarzyszenia „Jeziorki – aktywna wieś” oraz policjanci pilskiej komendy. Zaakcentowano w nich oprócz wskazania konkretnych działań potrzebę i promocję aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów, co finalnie pozwala na kształtowanie przez nich bezpiecznych postaw i zachowań wobec potencjalnych zagrożeń współczesnej rzeczywistości.

26 września 2018 r. w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie trzech zwycięskich spotów filmowych, przeznaczonych do wykorzystania podczas kampanii i innych przedsięwzięć związanych z tematyką bezpieczeństwa i aktywności seniorów, w szczególności w ramach projektowanego Programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Z 54 nadesłanych prac konkursowych pilski spot otrzymał największą ilość punktów i został uznany za najlepszy. Drugie miejsce zajął spot filmowy „Na szklankę wody” nadesłany przez Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY”,trzecie miejsce zajął spot filmowy „Wiek to tylko cyfra” nadesłany przez KMP Opole Centrum Edukacyjno-Informacyjne SENIOR w Opolu.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart