Nadkom. Marcin Kowalski został z-cą komendanta KPP w Złotowie

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile kadra kierownicza, policjanci i pracownicy Policji podziękowali za współpracę i pożegnali nadkom. Marcina Kowalskiego – Naczelnika Wydziału Kryminalnego, który został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie. Obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego pilskiej jednostki objął zaś podinsp. Sebastian Chabowski.

Komendant Powiatowy Policji w Pile wraz ze swoimi Zastępcami, policjanci oraz pracownicy Policji pożegnali Naczelnika Wydziału Kryminalnego – nadkom. Marcina Kowalskiego, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie. Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki podziękował odchodzącemu z pilskiej komendy Naczelnikowi za „profesjonalizm i zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych na bardzo wysokim poziomie”. Szef pilskich policjantów życzył na nowym stanowisku samych sukcesów i wręczył nadkom. Marcinowi Kowalskiemu upominek.

Również do podziękowań dołączył się kom. Marcin Towalewski – Przewodniczący NSZZ Policjantów Powiatu Pilskiego, Kierownik Referatu ds. Przestępczości Nieletnich Wydziału Kryminalnego, który w imieniu swoim oraz policjantów podziękował nadkom. Marcinowi Kowalskiemu przede wszystkim za dobrą atmosferę, życzliwość, empatię, profesjonalizm oraz wsparcie, na które zawsze funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego mogli liczyć.

Nadkom. Marcin Kowalski pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym ponad 13 lat. W 2011 roku awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika, a od ubiegłego roku kierował Wydziałem Kryminalnym jako Naczelnik. Podczas pożegnalnego przemówienia nadkom. Marcin Kowalski podkreślił, że najwyższą wartością jest człowiek i szacunek do drugiej osoby. Jak powiedział, właśnie tą wartością starał się kierować przez te wszystkie lata. Naczelnik serdecznie podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile mł. insp. Sebastianowi Cichockiemu za współpracę, zaufanie oraz wartości przekazane podczas wspólnej pracy.

Odchodzący Naczelnik szczególne podziękowania skierował do swoich podwładnych policjantów i pracowników Policji. Podkreślił, że te lata w Wydziale Kryminalnym, to bardzo waży okres w jego życiu zawodowym. Naczelnik podziękował za bardzo dobrą pracę i zaangażowanie. Dodał, że służba w tym wydziale nie jest łatwą służbą, to często długie godziny w pracy, rozłąka z rodziną. Ale policjanci w tym wydziale zawsze są w gotowości. Naczelnik mocno podkreślił, że tego awansu bez udziału swoich podwładnych by nie było, każdy z nich dołożył cegiełkę. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło chwil wzruszenia.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart