Daj szansę kierowcy

W ramach poprawy bezpieczeństwa osób pieszych policjanci z wałeckiej drogówki prowadzą cykliczne działania edukacyjne. Celem prowadzonych akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Szerzenie profilaktycznych działań na drodze, w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach ma na celu podniesienie świadomości niechronionych uczestników ruchu drogowego o czyhających zagrożeniach oraz poprawa ich bezpieczeństwa. Policjanci z drogówki w ostatnich dniach prowadzili akcję pod nazwą „ Bezpiecznie na przejściu- daj szansę kierowcy”, w miejscach, gdzie dochodziło do tragicznych w skutkach zdarzeń na przejściach dla pieszych. Napotkanym pieszym przypominali o zadach przechodzenia przez ulicę, miejscach gdzie pieszy ma pierwszeństwo, oraz zakazach. Zasada popatrz w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo nie dotyczy tylko przedszkolaków ale i dorosłych- apelował do pieszych st. sierż Patryk Kłos i st. post. Paweł Jazowiecki.

Ważnym tematem spotkania były odblaski i ich ważność w bezpieczeństwie pieszych. Jesień to pora roku, gdzie panuje tendencja ubierania się na ciemno. Ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie posiadające na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, tak naprawdę taki pieszy jest niewidoczny – kierowca jest w stanie zobaczyć go dopiero z odległości 20-30 metrów czyli w sytuacji, gdzie kierujący pojazdem nie będzie miał szans na jakąkolwiek reakcję. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w elementy odblaskowe, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej. To może uchronić pieszego przed kalectwem, a nawet uratować mu życie. Czyli odblask daje szanse kierowcy dostrzeżenia osoby na przejściu i zareagowanie we właściwy sposób.

Policjanci w białych czapkach wręczali mieszkańcom samozaciskowe opaski odblaskowe i apelowali o ostrożność i rozwagę.

Głównymi przyczynami tragicznych zdarzeń związanych z nieprawidłowym zachowaniem pieszych są:

– przechodzenie przez jezdnię pomimo wyświetlanego na sygnalizatorze sygnału czerwonego,
– nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym samochodem,
– wychodzenie na jezdnię zza przeszkody (np. zza autobusu),
– przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
Zasady przechodzenia przez jezdnię
Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz , korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

mł. asp. Beata Budzyń

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart