Nowy Sołtys w Dolaszewie

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Sołectwie Dolaszewo na Zebraniu Wiejskim wybrano nowego Sołtysa. Dotychczasowy Sołtys Pani Janina Nieścieruk zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Rezygnacja nastąpiła przed upływem kadencji, Pani Janina swoją funkie sprawowała po raz pierwszy w latach 1999-2003, ponownie została wybrana na Sołtysa w 2007 roku i funkcję tę sprawowała do 2017 roku, łącznie 14 lat. Zebrani wyrazili uznanie i podziękowanie wręczając kwiaty dla pracy dotychczasowej Pani Sołtys.

W Zebraniu udział wzięło 51 mieszkańców Sołectwa, kandydat na tą funkcję był tylko jeden w osobie Pana Mariusza Oszczepalińskiego W głosowaniu tajnym, jednogłośnie Pan Mariusz Oszczepaliński został wybrany na Sołtysa Sołectwa Dolaszewo.

Pani Janinie Nieścieruk serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony w działania na rzecz lokalnej społeczności, natomiast Panu Mariuszowi Oszczepalińskiemu życzymy wytrwałości, wielu ciekawych inicjatyw, satysfakcji z pełnienia tej, tak ważnej, funkcji społecznej.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart