Advertisement
Podstrona 750x200 Nutriprofits net ODCHODZANIE
Byłeś świadkiem wypadku, pożaru? Wyślij do nas zdjęcia lub film. Nasz e-mail: redakcja@7dni.pila.pl

Na sygnale (252)

czwartek, 21 maj 2015 13:03

Narkotyki ukrył w samochodowej gaśnicy

Napisał

Policjanci z Piły zatrzymali 22-letniego mieszkańca powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, u którego zabezpieczono ponad 1500 porcji narkotyków. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

- W godzinach popołudniowych policjanci z Wydziału Kryminalnego pełnili służbę na terenie Piły. Gdy byli przy ulicy Lipowej, w pewnym momencie zauważyli jadący pojazd marki Renault Traffic, a w nim mężczyznę. Kierowca na widok policjantów zaczął dość nerwowo się zachowywać. Pilscy stróże prawa natychmiast postanowili sprawdzić, co jest przyczyną takiego zachowania mężczyzny . Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili w samochodzie ponad 400 porcji substancji psychotropowych  Amfetamina zapakowana była w woreczek strunowy - mówi sierż. sztab. Żaneta Kowalska - oficer prasowy KPP w Pile.

W czasie przeszukania w domu podejrzanego policjanci odnaleźli jeszcze ponad 1100 porcji narkotyków ukrytych w samochodowej gaśnicy.

Teraz 22-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

środa, 20 maj 2015 12:37

Wypadek w Wałczu

Napisał

Do poważnego wypadku doszło tym razem w Wałczu. Autem podróżowały 3 osoby dorosłe i dziecko. Kierowca z obrażeniami ciała przebywa w szpitalu, pasażerowie nie wymagali hospitalizacji.

Do zdarzenia doszło około godziny 02.15 na drodze krajowej K10 przy ulicy Bydgoskiej na wysokości stacji paliw w kierunku do centrum miasta Wałcza. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci wstępnie ustalili, że 39- letni kierujący samochodem osobowym marki Citroen C5 zasnął za kierownicą. W wyniku tego mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjeżdżając na prawe pobocze, a następnie przodem pojazdu uderzył w stojący tam baner reklamowy należący do stacji paliw, po czym auto wywróciło się.

W pojeździe oprócz kierowcy podróżowały dwie pasażerki i 3- letni chłopiec. Dziecko zapięte było w foteliku, a kierowca był trzeźwy. Obie pasażerki doznały urazu kręgosłupa lecz nie wymagały hospitalizacji. Chłopcu nic się nie stało, a kierujący z obrażeniami ciała w postaci rany podudzia i przedramienia oraz licznymi ranami ręki przebywa w szpitalu. Zarówno kierowca jak i pasażerowie pochodzą z powiatu trzcianeckiego.

niedziela, 17 maj 2015 11:48

Od 18 maja surowsze kary dla piratów drogowych

Napisał

Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

piątek, 15 maj 2015 09:32

Wypadek osobówki

Napisał

14 maja 2015 roku w miejscowości Atanazyn na drodze wojewódzkiej W-190 doszło do wypadku samochodu osobowego. Na miejsce zdarzenia Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zadysponował zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży oraz po jednym z Ochotniczej Straży Pożarnej z Szamocina i Laskowa. Ponadto do akcji zadysponowany został ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz policja. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia przybyli strażacy z OSP Szamocin, którzy stwierdzili, że w wyniku wypadnięcia z drogi samochód osobowy Peugeot leży w przydrożnym rowie, a kierująca pojazdem została poszkodowana. Działania straży pożarnej polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanej kobiecie. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego, kierująca została przetransportowana ambulansem do szpitala w Chodzieży. Dalsze działania straży pożarnej polegały na kierowaniu ruchem drogowym wspólnie z przybyłą na miejsce zdarzenia policją.

W działaniach brały udział 4 zastępy straży pożarnych z: JRG PSP w Chodzieży, OSP KSRG Szamocin, OSP Laskowo oraz grupa operacyjna z KP PSP z Chodzieży, w łącznej sile 13 strażaków. Akcja trwała ponad 2 godziny.

czwartek, 14 maj 2015 16:20

Wypadek na rondzie koło McDonalds`a

Napisał

Do poważnego wypadku doszło dziś około godz. 11.00 na Rondzie Solidarności w Pile. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe: daewoo tico i renault captur.

Ze wstępnych informacji wynika, że do zderzenia doszło na skutek nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę daewoo tico, kierowanego przez około 60-letniego mieszkańca Piły.

Uderzeni było tak silne, że mężczyzna został zakleszczony w kabinie samochodu. Strażacy aby dostać się do środka i uwolnić kierowcę musieli wyciąć drzwi pojazdu.

- Ranny mężczyzna trafił z obrażeniami ciała do Szpitala Specjalistycznego w Pile - informuje sierż. sztab. Żaneta Kowalska - rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Ruch w tym miejscu przez około godzinę odbywał się z utrudnieniami. Wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku zajmuje się pilska policja.

  • wypadek-mc-10www
  • wypadek-mc-11www
  • wypadek-mc-9www

Simple Image Gallery Extended

W poniedziałek, 4 maja około godz. 15.15 na krajowej „dziesiątce" w okolicach Zalewu doszło do zderzenia trzech pojazdów.

- Z relacji świadków wynika, że doszło do wymuszenia przez pojazdu marki peugeot, który wyjeżdżał z drogi prowadzącej z lotniska. Jadące ze Starej Łubianki pojazdy nie dostosowały prędkości – relacjonuje Mateusz Liegmann, świadek zdarzenia.

Utrudnienia trwały ponad godzinę, przez co utworzyły się gigantyczne korki. Docelowo zorganizowano objazd przez Dobrzycę.

Zdjęcie i film otrzymaliśmy od pana Mateusza na nasz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dziękujemy!

Strona 1 z 42
 
reklama
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy ich, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze. W każdej chwili mogą państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień cookies, znajdą państwo w naszej polityce prywatności.

EU Cookie Directive Module Information