W Wyrzysku pożegnali absolwentów gimnazjum

22 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w sali widowiskowej odbyło się zakończenie roku 2017/2018, podczas którego pożegnano absolwentów klas III oddziałów gimnazjalnych.

Uroczystość poprowadzili uczniowie kl. IIIa z oddziałów gimnazjalnych: Julia Walczak i tegoroczny prymus Igor Jakub Rumiński. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący powitali wszystkich zgromadzonych na sali. Poinformowali, że właśnie tego dnia mury szkoły opuści aż 101 uczniów.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły mgr Danuta Buryta-Arndt, która swoje przemówienie rozpoczęła słowami Paula Coelho: „Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.”, uświadomiła wszystkim, że każdy etap życia ma swój kres, ale należy czerpać radość z tego, co przed nami – a przed nami zasłużone wakacje!!!

Dyrektor podziękowała rodzicom za zaufanie, za wspieranie szkoły każdego dnia, za wspólne realizowanie wielu przedsięwzięć. W dalszej części swojego wystąpienia  podkreśliła, że wartość nauki jest bezcenna, gdyż bez niej świat nie rozwijałby się dynamicznie i nie byłoby postępu cywilizacji. Życzyła uczniom, by dążyli do własnego rozwoju poprzez zgłębianie tajemnic nauki, tak jak dotychczas odbywało się to w tutejszej szkole. Nagrody otrzymane na licznych konkursach, zarówno tych szkolnych, jak i na szczeblach gminy, powiatu a nawet kraju, sprawiały radość uczniom jak i nauczycielom. Pani dyrektor życzył uczniom, aby nie trwali w miejscu, ale stawali się poszukiwaczami wiedzy, odkrywcami tajemnic nauki. Absolwentom zaś życzyła także trafnych wyborów, zgodnych z zainteresowaniami i talentami.

Nauczycielom podziękowała za rozwijanie wiedzy i pasji uczniowskich, za pielęgnowanie i doskonalenie ich umiejętności oraz za wspólną pracę pedagogiczną i wychowawczą w roku szkolnym. Następnie prowadzący uroczystość Igor Jakub Rumiński pożegnał dyrekcję i nauczycieli, dziękując za zaangażowanie, rozwijanie pasji i trud wychowawczy. Natomiast młodym kolegom życzył, by ich ścieżki życia były proste i pełne dobrych czynów.

Burmistrz Bogusława Jagodzińska w swoim wystąpieniu nawiązała do wspomnień z lat szkolnych, podkreślając jak ważne są nauka, zainteresowania, ale także wpływ osób nam życzliwych, mądrych, którzy są naszymi przewodnikami, gdyż dostrzegają w nas to, czego czasami sami nie widzimy: talent, predyspozycje i pasje. Należą do nich nie tylko rodzice, ale i nauczyciele. B. Jagodzińska  życzyła wypoczynku podczas wakacji, by następny rok szkolny był owocny w sukcesy. Radny Piotr Radwański również życzył wszystkim uczniom wypoczynku po całorocznej nauce.

W kolejnej części uroczystości wyróżniono 32 uczniów z klas II i III oddziałów gimnazjalnych. W mijającym roku szkolnym najwyższe wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre uzyskali: Wiktoria Mróz, Jacek Spichalski, Vanessa Łosoś, Julia Mocek, Marta Manthai, Mateusz Nowicki, Kacper Wachowski, Michał Kowalski, Zuzanna Jaskólska, Wiktoria Kozimor, Aleksandra Dudek, Anna Kośmider, Karolina Bąbińska, Zuzanna Bura, Inez Belka, Igor Rumiński, Klaudia Pikulik, Julia Walczak, Martyna Dróbka, Michał Codro, Patryk Konopa, Jakub Kozimor, Katarzyna Kołodziej, Wiktoria Wachowska, Zuzanna Jaśkiewicz, Magdalena Malich, Wiktoria Borowczak, Dominik Jarecki, Martyna Nowicka, Martyna Krzycka, Adrian Krywoszej.

Złotą Tarczę, czyli nagrodę będącą wyrazem najwyższego uznania Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dla ucznia, który przez kolejne trzy lata wyróżnił się osiągnięciami w nauce, sukcesami sportowymi, artystycznymi lub w konkursach międzyszkolnych, nienaganną postawą uczniowską i szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły trzymali: Igor Rumiński, Wiktoria Wachowska i Zuzanna Jaśkiewicz. Natomiast Srebrną Tarczę za trzyletnią pracę uwieńczoną świadectwem z wyróżnieniem otrzymali: Julia Walczak, Klaudia Pikulik, Jakub Kozimor, Katarzyna Kołodziej, Martyna Krzycka, Martyna Nowicka i Adrian Krywoszej. Prymusem szkoły, ze średnią 5,89, został Igor Rumiński. W kolejnej części wychowawcy klas trzecich, p. Izabela Duszczak, p. Ryszard Sell, p. Lidia Troczyńska, p. Sławomir Nowak oraz p. Michał Kozimor, wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły.

 

Po zakończeniu części oficjalnej uczennice z klas III i II przepięknie zaśpiewały dwa utwory: „Szczęśliwej drogi już czas” i „Ostatni raz z naszą klasą”. Młodzież z klasy IIIa przygotowała dla swoich kolegów, wszystkich wychowawców oraz nauczycieli niespodziankę: absolwenci wykonali piosenkę „Dziękujemy Wam”. Niejednemu podczas słuchania utworu w oku zakręciła się łza… Następnie uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami udali się do klas, aby odebrać świadectwa. Uczniowie klas trzecich jeszcze na chwilę, już po raz ostatni, zasiedli w ławkach wyrzyskiej szkoły, pożegnali się ze swoimi wychowawcami, by już za dwa miesiące rozpocząć kolejny etap swojej edukacji.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart