W piątek – Sprzątanie Świata

W najbliższy piątek, 15 września br., z okazji „Sprzątania Świata” w czternastu gminach Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na pomoc przyrodzie ruszą uczniowie klas patronackich PRGOK.

Tegoroczna akcja sprzątania świata przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.
Jej celem jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska. Udział w akcji – w ramach specjalnego programu edukacji ekologicznej opracowanego przez Związek – biorą uczniowie Klas Patronackich PRGOK, które zainaugurowały swoją działalność wraz z początkiem bieżącego roku szkolnego.

– Program składa się z dziesięciu segmentów tematycznych związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Wśród zaplanowanych do realizacji zadań znalazło się selektywne zbieranie odpadów porzuconych na terenach zielonych, mówiąc wprost, udział w akcji Sprzątania Świata. To zadanie, przy okazji, jest plenerowym sprawdzianem znajomości zasad segregacji obowiązujących na terenie Związku i sposobem na odzyskanie surowców wtórnych – tłumaczy Marek Goleń, Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZM PRGOK.
W organizację „Sprzątania Świata” na terenie Związku włączył się operator systemu – spółka Altvater Piła.
– Sprzątanie Świata to prawdziwe święto wszystkich, którzy aktywnie chcą się włączyć w dbanie
o nasza planetę. Oddziały ENERIS Surowce w całym kraju, w tym Altvater w Pile, po raz kolejny, bezpłatnie i jako przejaw naszej odpowiedzialności za środowisko, włącza się do akcji. Po zakończonej akcji wypełnione worki odbierzemy i na swój koszt zagospodarujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dla środowiska – powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Altvater Piła.
W „Sprzątanie Świata” zaangażowali się również samorządowcy z gmin członkowskich. Klasy patronackie w terenie wesprą m.in. przedstawiciele władz Piły (w osobie Prezydenta Piotra Głowskiego) i władz Jastrowia (zastępca burmistrza Jerzy Klimczak). Wsparcie zapewnią również reprezentanci Związku: Marek Goleń (zastępca przewodniczącego Zarządu ZM PRGOK), członek Zarządu Związku Jacek Bogusławski oraz pracownicy PRGOK
i zaangażowanych samorządów.

Program Klas Patronackich i ich udział w akcji „Sprzątania Świata” dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart