Remont Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały

Rozpoczął się remont Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały, który obejmuje ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych nośnych, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych a także wewnątrz budynku – modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania.

Przypomnijmy iż, projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart