Pozyskano kolejne fundusze na trzcianecką oświatę

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wnioski składane przez Gminę Trzcianka o zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ponad 28 tys. zł trafi do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Dodatkowe fundusze pozwolą na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz doposażenie klas lekcyjnych.

Ministerstwo przyznało kwotę w wysokości 18 074,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gminie Trzcianka. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Natomiast, do Szkoły Podstawowej Nr 1 trafią środki w wysokości 10 000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowej, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart