Konkurs MEDITEST

W styczniu 2018r. poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Meditest, w którym uczestniczyło 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

MEDITEST to konkurs samofinansujący, a jego sponsorem była Rada Rodziców, działająca przy naszej szkole. Konkurs wiedzy na temat zdrowia został zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. Celem zmagań było promowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie znajomości budowy ludzkiego organizmu oraz szerzenie wiedzy dotyczącej postępowania w nagłych wypadkach. Uczniowie rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania.  Mimo dużej skali trudności i surowych zasad oceniania uczniowie z naszej szkoły poradzili sobie wyśmienicie. Po otrzymaniu wyników okazało się, że w kategorii klas 4-5 najlepsze wyniki w skali kraju uzyskały Amelia Purczyńska i Julia Festag, natomiast w klasach 6-7 najlepsi okazali się Zofia Kałużna i Wiktor Paluszkiewicz oraz Karolina Mróz.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostały wręczone podczas apelu przez dyrektor placówki panią Danutę Burytę-Arndt. Oto wyniki uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w naszej szkole:

– Amelia Purczyńska – uczennica klasy V a uzyskała 48 pkt (na 60 możliwych do zdobycia), lokując się na 12 miejscu w skali kraju,
– Zofia Kałużna – uczennica klasy VI b – 47 pkt, 14 miejsce,
– Wiktor Paluszkiewicz – uczeń klasy VI b – 47 pkt, 14 miejsce,
– Karolina Mróz – uczennica klasy VI c – 47 pkt, 14 miejsce,
– Julia Festag – uczennica klasy V a – 45 pkt, 15 miejsce,
– Bartosz Tojza – uczeń klasy IV b – 44pkt, 16 miejsce,
– Aleksandra Dasiukiewicz – uczennica klasy V c – 44 pkt, 16 miejsce,
– Konstancja Pazderska- uczennica klasy VII c – 45 pkt, 16 miejsce.
Świetne wyniki uczestników konkursu w skali Polski świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu medycyny, która niewątpliwie przyda się nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestników, potwierdzające udział w Konkursie Meditest.
Dyrektor szkoły p. Danuta Buryta-Arndt na apelu porządkowym nagrodziła wszystkich uczniów pięknymi książkami.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart