I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku

12 stycznia 2018 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku w III kadencji na lata 2017 – 2019. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00. Przybyłych radnych i gości przywitał Ryszard Sell opiekun MRM, który przedstawił historię powstania i funkcjonowania rady. Na sali sesyjnej, oprócz młodych radnych obecna była Bogusława Jagodzińska Burmistrz Wyrzyska, Stefan Rymer Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku, Roman Łuka i Stefan Wełniak – radni Rady Miejskiej, Damian Nieroda, Michał Olejnik, Anna Małek i Krystian Gordon – opiekunowie MRM oraz dyrektorzy szkół.

Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, przyrzekając, że kierować się będą wyłącznie dobrem mieszkańców gminy. Następnie głos zajęła włodarz gminy, która wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej życzyła wytrwałości w społecznym działaniu, wielu sukcesów oraz osiągnięcia wszystkich stawianych sobie celów. Gminne władze nie zapomniały również o upominkach, które pomagać mają w codziennej pracy radnego.

Po gratulacjach przyszedł czas na wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących i Sekretarza. Przeprowadzeniem wyborów zajęła się Komisja Skrutacyjna. Przewodniczącą MRM została Wiktoria Mróz. Funkcję wiceprzewodniczących objęły Wiktoria Ksobiak i Martyna Ksobiak.

Podczas sesji Młodzieżowa Rada Miejska utworzyła trzy komisje:
1. Komisję Edukacji i Rozwoju w składzie: Patrycja Dutkiewicz – Przewodnicząca, Marek Kowalski – Zastępca Przewodniczącego, Martyna Ksobiak – członek i Patrycja Pawlak – członek.
2. Komisję Kultury i Promocji w składzie: Wiktoria Kędzia – Przewodnicząca, Martyna Gieruć – Zastępca, Aleksandra Świerczyńska – członek, Wiktoria Ksobiak – członek i Michalina Wiśniewska – członek.
3. Komisję sportu i spraw społecznych w składzie: Jacek Spichalski – Przewodniczący, Zuzanna Doberstein – Zastępca, Jakub Gondek – członek, Vanessa Łosoś – członek, Julia Barcikowska – członek i Wiktoria Mróz – członek.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart