Certyfikowane klasy wojskowe

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadza od 2017 roku eksperymentalny program pilotażowy dla klas wojskowych. Kwalifikacja do projektu odbyła się w maju 2017 roku. Ze zgłoszonych 250 szkół prowadzących klasy wojskowe wybrano 50 ( po 3 z każdego województwa ), w tym Centrum Kształcenia „Nauka” z Piły.

Program wprowadza nauczanie przedmiotu „Edukacja wojskowa „, a jego celem jest przygotowanie kandydatów do:
-zawodowej służby wojskowej;
-terytorialnej służby wojskowej;
-studiów w uczelniach wojskowych.
Program będzie realizowany przy udziale żołnierzy, wykładowców i instruktorów, również na terenie jednostek wojskowych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia wojskowego. Zajęcia praktyczne realizowane będą w formie kilkudniowych obozów szkoleniowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na terenie obiektów poligonowych.
Od września 2017 roku szkoła prowadzić będzie „certyfikowane klasy wojskowe”. Absolwenci otrzymają wpis na świadectwie ukończenia szkoły o realizacji przedmiotu „Edukacja wojskowa” i będą mieli prawo do m.in.:
-odbycia skróconego poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
-pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
-przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).

Obecnie kadeci Centrum Kształcenia ,,Nauka” przebywają na obozie szkoleniowym w Próchnówku.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart